Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD. Bakgrund till Mottagningsteamet - Behov av insats, där parterna samverkar i gemensam lokal. - Individen ska inte behöva besöka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD. Bakgrund till Mottagningsteamet - Behov av insats, där parterna samverkar i gemensam lokal. - Individen ska inte behöva besöka."— Presentationens avskrift:

1 TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

2 Bakgrund till Mottagningsteamet - Behov av insats, där parterna samverkar i gemensam lokal. - Individen ska inte behöva besöka flera olika instanser vid behov av stöd. - Mottagningsteamet = sluss vidare.

3 Mottagningsteamets uppdrag - Rätt insats vid rätt tidpunkt. - Att tillsammans med individen utifrån de behov och förutsättningar som framkommer i kartläggning och samverkan, planera för rätt insats med syftet att individen ska återfå sin funktionsförmåga och nå egen försörjning.

4 Mottagningsteamets syfte - Att ge effektiv och snabb vägledning till individer som är i behov av samordnat stöd.

5 Mottagningsteamets mål - Individen ska nå egen försörjning snabbare. - Personal i Mottagningsteamet ska, genom samverkan, utveckla metoder och modeller som leder till ökad arbetsförmåga hos deltagarna. - Mottagningsteamet tillsammans med ordinarie myndigheter ska utveckla former för fördjupad samverkan, fördjupat samarbete och samordning, så att samlade resurser används så effektivt som möjligt.

6 Forts. mål - Mottagningsteamet ska innebära en förenkling för individer i behov av stöd till arbete eller studier och ge en kostnadseffektivisering för myndigheter, vården och kommunerna.

7 Mottagningsteamets målgrupp - Deltagare mellan 16-64 år, som är i behov av samordnade insatser för att klara egen försörjning. - Medborgare folkbokförda i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.

8 Mottagningsteamets arbetssätt - Kartläggningar för att få kunskap om och förståelse för deltagarens aktuella situation. - Kartläggningen ska syfta till att identifiera nästa bästa steg för vägen ut i arbete. - Därefter slussas deltagaren vidare till rätt insats vid rätt tidpunkt.

9 Forts. arbetssätt - Insatserna kan vara: -i aktörernas ordinarie verksamhet, -via Samverkansteamet eller -annan insats som bedöms lämplig. - Tid i Mottagningsteamet ca 4-12 veckor. - Deltagaren ska alltid veta hur planering för nästa steg på väg till arbete ser ut, innan avslut i Mottagningsteamet är aktuell.

10 Mottagningsteamets arbetsmodell 1) Vägen in: a) Deltagaren själv eller en anhörig bokar tid. b)Via handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, vården eller annan instans. Ingen remiss krävs. 2) Deltagaren anmäler sig via en blankett. 3) Inom två veckor blir deltagaren kontaktad och erbjuds en första träff med två handläggare. 4) I nära anslutning till mötet gör handläggarna en sammanfattning med reflektioner.

11 Forts. arbetsmodell 5) Relevant material från de myndigheter personen haft kontakt med samlas in. 6) Ärendet behandlas på veckomöte. En ansvarig handläggare utses. 7) Denne möter deltagaren igen och slutför kartläggning. Deltagaren slussas vidare till rätt insats vid rätt tidpunkt. 8) Därefter avslutas ärendet i Mottagningsteamet.

12 Förslag till personalresurser till Mottagningsteamet - 100 % Samordnare, finansieras av SOFINT (klart) - 50 % Arbetsförmedlingen (förslag till %-sats) - 50 % Försäkringskassan (förslag till %-sats) - 20 % Försörjningsstöd Lindesberg (förslag till %-sats) - 10 % Försörjningsstöd Hällefors (förslag till %-sats) - 10 % Försörjningsstöd Ljusnarsberg (förslag till %-sats) - 10 % Försörjningsstöd Nora (förslag till %-sats) - 25 % Region Örebro Län (förslag till %-sats) - AME? - Skolor?

13 Lokaler till Mottagningsteamet - Gemensam lokal för teammöten finns på Kristinavägen 49 C, Lindesberg. - Kartläggningar kan förslagsvis ske i SOFINTs lokaler i Lindesberg, i övriga kommuner får frågan diskuteras. Viktigt är att ensamarbete undviks.


Ladda ner ppt "TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD. Bakgrund till Mottagningsteamet - Behov av insats, där parterna samverkar i gemensam lokal. - Individen ska inte behöva besöka."

Liknande presentationer


Google-annonser