Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från applikationsfokus till informationshantering Sara Meunier, chefsarkitekt, Inera 5 april 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från applikationsfokus till informationshantering Sara Meunier, chefsarkitekt, Inera 5 april 2016."— Presentationens avskrift:

1 Från applikationsfokus till informationshantering Sara Meunier, chefsarkitekt, Inera 5 april 2016

2 Från applikationsfokus till informationshantering  Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder kommersiella aktörer att ansluta till det informationsnav som har byggts upp genom åren och som i dag har flera tusen anslutningar. Avsikten är att bidra till innovation och utveckling.  Utbudet av tjänster förväntas öka allt snabbare, så att patienter får större möjligheter till självservice och delaktighet i vården, och vårdpersonal får effektiva verktyg.  Inera har gått från att utveckla slutanvändarprodukter till att stödja samordnad informationshantering.

3 Nationella strategin för eHälsa 10 års erfarenhet – vision Support to DECISION- MAKERS Support to PROFESSIO NALS INFRA- STRUKTUR Stöd till VERKSAMHET Stöd till BESLUTS- FATTARE Stödja, engagera, motivera INVÅNARE Personliga e-tjänster för åtkomst till sin egen information och för att följa sin hälsa Tjänster för kommunikation och interaktion med utförare Webbaserad information för att underlätta val och ge ökad egenmakt Beslutsstöd/förskrivarstöd Strukturerad dokumentation Användarvänliga journalsystem Patientöversikt Varningsinformation Utbildning och eLärande Öppna jämförelser Automatiskt genererade kunskapsunderlag Utveckling av register och statistik för FoU Uppföljning och utvärdering Lagstiftning Informationsstruktur Teknisk infrastruktur

4 Inera AB – ägt av Landsting och Regioner Tjänsteerbjudande 1177 Vårdguiden telefon Pascal Nationella hjälplinjen Sammanhållen vaccinationsinformation Sammanhållen Journal VägledningVerksamhetsstödKunskapsstödInfrastruktur Journalen Nationell patientöversikt 1177 Vårdguiden webb UMO 1177 Vårdguiden e-tjänster Rikshandboken i barnhälsovård Svenska biobanksregistret Eira (bibliotekskonsortium) Vårdhandboken Svenska informations- tjänster för läkemedel (Sil) Infektionsverktyget Hjälpmedelstjänsten Händelseanalys (Nitha) Vården i siffror Plattformen för stöd och behandling Kommunikationstjänster Katalogtjänster Identifieringstjänster Säkerhetstjänster Digitala blanketter Lokal tjänsteplattform eKlient i samverkan Video- och distansmötestjänster Personuppgiftstjänster Läkarintyg Elektronisk remiss Födelseanmälan Kvalitetsregister

5 Stort strukturkapital och uppbyggd kompetens 10 års erfarenhet – vision Support to DECISION- MAKERS Support to PROFESSIO NALS INFRA- STRUKTUR Stöd till VERKSAMHET Stöd till BESLUTS- FATTARE Stödja, engagera, motivera INVÅNARE Lagstiftning Informationsstruktur Teknisk infrastruktur

6 1177 Vårdguiden telefon Pascal ordinationsverktyg Nationella hjälplinjen Sammanhållen vaccinationsinformation Sammanhållen Journal VägledningVerksamhetsstödKunskapsstödInfrastruktur Journalen Nationell patientöversikt 1177 Vårdguiden webb UMO 1177 Vårdguiden e-tjänster Integration för intygshantering Rikshandboken i barnhälsovård Svenska biobanksregistret Eira (bibliotekskonsortium) Vårdhandboken Svenska informations- tjänster för läkemedel (Sil) Integration för remisshantering Infektionsverktyget Hjälpmedelstjänsten Händelseanalys (Nitha) Vården i siffror Plattformen för stöd och behandling Kommunikationstjänster Katalogtjänster Identifieringstjänster Säkerhetstjänster Digitala blanketter Integration av kvalitetsregister Lokal tjänsteplattform Integration Integration av journalinformation Integration av läkemedelsinformation Integration av listningsinformation eKlient i samverkan Video- och distansmötestjänster Personuppgiftstjänster Integration för tidbokning Läkarintyg Elektronisk remiss Födelseanmälan Kvalitetsregister Integration för utlämnade av information Integration för monitorering Dessa erbjudanden riktar sig till vårdgivare och leverantörer som ser möjligheter i att använda Ineras integrationslösningar i andra tillämpningar än de Ineras valt i sina paketerade tjänster. Detta tjänsteområde kommer omfatta kommersiella aktörer. Ineras integrationserbjudande OBS Namn inte färdiga

7 Objekt Prioritering programråd Bedömning strategi och marknad Följsamhet arkitekturBedömning kvalitet Bedömd nytta hos kund Bedömning Nästa steg – strategi framåt Grafisk beskrivning av objektet Ju högre värde desto bättre! Sourcingstrategi – bedömning utifrån marknad - Återkommande utvärdering av Ineras erbjudande

8 Kärnverksamhet Nya Inera i SKL rättigheter Ej kärnverksamhet SKL Region Kommun Landsting StatMarknad E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, CSN, Skolverket, Försäkringskassan, Skatteverket… X 2 1 3 4 5 6 tjänster regelverk StatMarknad 7 Avyttring av tjänster och produkter från Inera AB. Ska inte tillhöra Nya Ineras kärnverksamhet. Det kan vara olika mottagare. Övertagande av andras tjänster och produkter av Nya Inera. Ska tillhöra Nya Ineras kärnverksamhet. X Läggs ner Sourcingstrategi – bedömning av tjänsterna - Återkommande utvärdering av Ineras erbjudande

9 Pressmeddelande [2015-09-28] ”Inera tar nu nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra till innovation och utveckling. Ineras styrelse fattade beslutet i full enighet.” > 200 nationella integrationsprofiler i förvaltning ca 60-120 anslutningsförfrågningar i veckan

10 Flera tjänster – ett gemensamt informationsnav ?! Aktör X Cambio Tieto Inera ca 5000 anslutna verksamheter 1 miljon anrop/dygn Ett antal privata aktörer

11 Juridiska förutsättningar Den kommunala kompetensen Ineras uppdrag Ineras spelrum Ineras marknadIneras tjänsterPrismodell Avtalsmodell Uppdrag för regioner och landsting Analys av Ineras spelrum Kommunallagen, Konkurrenslagen Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen Lagen om offentlig upphandling, … Självkostnadspris Hela portföljen Livscykelkostnad Exempel Ineras kunder: Kommun Landsting Privata med avtal Myndigheter inom HS Leverantörer till HS Gränsfall bedöms

12 Ger nya möjligheter  Bidrar till innovation och snabbare utveckling  Ger vårdgivare och invånare fler valmöjligheter  Stärker samverkan mellan offentlig och privat sektor  Stärker användning av tekniska och semantiska standarder  Höjer säkerhet och kvalitet  Ger kostnadseffektivitet Nya kunder till Inera ska kvalificeras enligt fastställda riktlinjer, och ska även omfatta eventuella underleverantörer

13 Tack för er uppmärksamhet! sara.meunier@inera.se


Ladda ner ppt "Från applikationsfokus till informationshantering Sara Meunier, chefsarkitekt, Inera 5 april 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser