Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsstyrning Region Kronoberg - Att alltid ge patienten bästa möjliga vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsstyrning Region Kronoberg - Att alltid ge patienten bästa möjliga vård baserad på bästa tillgängliga kunskap."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsstyrning Region Kronoberg - Att alltid ge patienten bästa möjliga vård baserad på bästa tillgängliga kunskap

2 ”Det ska vara lätt att göra rätt!”

3 Bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient Det ska finnas förutsättningar för lärande. Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna;  Kunskapsstöd  Stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys  Stöd till utveckling

4 Kunskaps- underlag Lättillgängliga underlag Beslutsstöd Sakkunnig-strukturer HTA Nationella programråd Mätsystem Utdata i realtid Fråga efter resultat Ersättnings- system Nationella mätsystem, ex satsning på kvalitetsregister Stöd till förbättring Kompetensstöd i förbättringsarbete Tid och forum Utvecklingsenheter Koncept och metoder Utbildning av utbildare/chefer Kunskapsstyrning för olika nivåer, ex på delar MIKRO (Vårdteam/klinik) MAKRO (Nationell nivå) MESO (Landsting/region)

5 Samspel i en ökad kunskapsstyrning Regelbundet analysera sina resultat Sätta mål Jobba med ständiga förbättringar Anpassa arbetet efter patienternas behov Efterfråga stöd när man har behov Sprida goda erfarenheter vidare Redovisa alla vårdenheters resultat och stimulera jämförelser Regelbundet återkoppla resultat till vårdenheterna och använda resultaten i en kvalitetsdialog Skapa väl förankrade, lättillgängliga och tydliga riktlinjer och beslutsstöd Bygga en struktur för implementering och förbättringsarbete Ha en tydligt ägarskap för resultat Sätta fokus på prevention av följdsjukdomar Säkerställa processer över administrativa gränser Skapa förutsättningar för långsiktighet med grund i politisk prioritering Ta kostnader för samverkan Mikro- Vårdteam Vårdteam, patienter och dess stöd system, verksamhetschefer Meso- Landsting regioner Hälso- och sjukvårdsledning Stödstrukturer Makro- Nationell nivå Landstings- gemensamma nätverk (ex HSD), NSK, SKL Underlätta samverkan mellan huvudmän och myndigheter Skapa samverkan vid val av områden för nationella kunskapsunderlag Skapa samverkan i arbetet med nationella kunskapsunderlag Samverkan i arbetet med indikatorer för god vård såsom ÖJ, utvärdering, lärandesystem Skapa samverkan för större nytta av kunskapsunderlag, beslutsstöd, implementering Skapa programrådsstruktur

6 Viktiga delar Tydlig struktur för kunskapsstyrning. Ha bra koll på nationella programrådsstrukturen samt säkerställa att nationella riktlinjer och liknande styrdokument tillämpas i Region Kronoberg. Läkemedelsrekommendationer Bra samverkan med regional kunskapsstyrning. Att utifrån Vården i Siffror, Öppna jämförelser och egna medicinska utdata stötta processerna till förbättring att nå uppsatt målsättning (best practice). Aktivt delta i processtyrningsarbetet i vår Hälso- och sjukvård.

7 Uppföljning Uppdatera och hålla koll på lokala medicinska riktlinjer Uppdatera och hålla koll på arbetsfördelning mellan öppenvård och sjukhusen.

8 Utmaningar Hur koppla samman medicinska kommitténs arbete med arbetet i ”linjen” och våra processer? Måste hänga samman! Har vi rätt och rätt antal grupper?

9

10

11

12

13

14

15

16


Ladda ner ppt "Kunskapsstyrning Region Kronoberg - Att alltid ge patienten bästa möjliga vård baserad på bästa tillgängliga kunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser