Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändrat huvudmannaskap. Norrbottens läns landssting och Kalix kommun har kommit överens om att Kalix kommun övertar huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändrat huvudmannaskap. Norrbottens läns landssting och Kalix kommun har kommit överens om att Kalix kommun övertar huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet."— Presentationens avskrift:

1 Ändrat huvudmannaskap

2 Norrbottens läns landssting och Kalix kommun har kommit överens om att Kalix kommun övertar huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet i Kalix Övertagandet sker i form av en verksamhets- övergång och är planerad till 1 augusti 2016

3 All befintlig personal vid Kalix naturbruksgymnasium omfattas av övergången till Kalix kommun Samtliga inventarier försäljs till bokfört värde per 2016-07-31. Landstinget undertecknar leasingavtal avseende skogsmaskiner och överlåter avtalet till Kalix kommun den 1 augusti 2016. Samtliga fastigheter har värderats till 5 000 tkr av LRF-konsult i april 2015, vilket är den summa som Kalix kommun ska betala inklusive tillhörande mark. Fastigheternas bokförda värde vid frånträdesdagen kommer att vara ca 10 700 tkr. Landstinget tecknar ett nyttjanderättsavtal på totalt 10 år med Kalix kommun med rätt till virkesuttag enligt gällande skogsbruksplan som ger en intäkt på totalt ca 8, 5 mkr. Vad innebär det i praktiken?

4 Ett sätt för landstinget att ta ansvar för såväl utbildningarnas kvalitet och god ekonomisk hushållning Förändrat huvudmannaskap säkrar utbildningarnas fortlevnad Kommunal verksamhet skapar en stabil plattform Gynnar samverkan mellan övriga gymnasiala utbildningar och ger bättre utnyttjande av befintliga lärarresurser Bra för båda parter


Ladda ner ppt "Ändrat huvudmannaskap. Norrbottens läns landssting och Kalix kommun har kommit överens om att Kalix kommun övertar huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet."

Liknande presentationer


Google-annonser