Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Growing Up Together Ett erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Italien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Growing Up Together Ett erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Italien."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Growing Up Together Ett erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Italien

3 3 Program 9.00Inledning – Joakim Kärnborg, Regionförbundet Östsam 9.15Vad är GUT-projektet – Catherine Szabó, RFÖ 9.45Kaffe/te 10.15Projektredovisning – erfarenheter, mervärde, Linda Castell, Lars Rejdnell, Nicola Catellani, Elvira Fochi 12.00Lunch 13.30Inspirationsföreläsning – Behrang Miri 14.30Kaffe/te 15.00Paneldebatt 15.45Avslutning 16.00Slut

4 4 Comenius Regio Partnerskap Strategiskt skolutvecklingsprojekt kring nyanlända elevers introduktion Erfarenhetsutbyte mellan partners i Östergötland och Emilia-Romagna i Italien Tvåårigt projekt Augusti 2010 – July 2012 Minst 24 mobiliteter

5 5 Partners Regionförbundet Östsam Linköpings kommun: Bäckskolan, Skäggetorpsskolan, Sektionen för resurs och stödverksamhet, Utbildningskontoret Norrköpings kommun: Idrott utan gränser, Djäkneparkskolan, Söderporten, Utbildningskontoret Ödeshögs kommun: Lysingskolan Östergötlands Idrottsförbund Regione Emilia-Romagna SERN-network Reggio-Emilia: Don Zefferino Iodi, Leonardo da Vinci-Einstein School, School and Educational Department Bologna: Regional Authority för Education, CD/LEI-Intercultural Center Cervia: Educational Department Forli: Citizens Services Area Modena: Memo Intercultural Center

6 6 Olika system Sverige-Italien Nationell lagstiftning/allmänna råd Svenska som andra språk, Sva Förberedelseklass Modersmålsundervisning Studiehandledning på modersmål Lärarutbildning i Sva Mottagningsansvarig Regional lag för inkludering Italienska som andra språk är frivillig Introduktion direkt i klass Interkulturella brobyggare/mediators Ingen lärarutbildning i italienska som andra språk Sociala företag /Intercultural mediators/ brobyggare Familjeperspektiv

7 7 Syfte Att förstärka den interkulturella dimensionen i undervisningen för att underlätta och förbättra nyanlända elevers integration

8 8 Mål Att identifiera och lyfta upp goda exempel för att förbättra introduktionen för nyanlända elever Att experimentera med innovativa metoder som underlättar inlärningen och som ska leda till förbättrade resultat för eleverna

9 9 Mål forts Att sprida en interkulturell dimension bland eleverna ämnat till förbättrad integration. Att främja utbildningen i svenska som andra språk

10 10 Målområden Strukturer för mottagning och introduktion i skolan för nyanlända elever Språkundervisning i svenska/italienska som andra språk samt modersmålsundervisning Kartläggning av tidigare kunskaper Interkulturell kommunikation Fritidsaktiviteter, aktiviteter efter skoltid Lärarutbildning/fortbildning

11 11 Mobiliteter Två studieresor till Italien och två till Sverige med konferenser, workshops, studiebesök Tre styrgruppsmöten

12 12 Erfarenhetsutbytet Identifiera goda exempel inom skolornas olika stadier Jämföra system och modeller för skolintroduktion Göra observationer i klassrum. Jämföra metoder för språkundervisning. Ta del av goda exempel vad gäller gemensamma aktiviteter mellan skola och föreningsliv

13 13 Erfarenhetsutbytet Familjeperspektivet Interkulturellt center Integrationsprojekt Ringar på vattnet

14 14 Familjeperspektivet Skolan är den som ansvarar för integrationen för både föräldrar och barn o Kvällskurser o Eftermiddagskurser o Gemensamma aktiviteter Intercultural mediators/brobyggare Ideella sektorn och sponsring

15 15 Interkulturellt resurscenter Centro Memo i Modena o Fortbildning/kompetensutveckling o Referensbibliotek o Intercultural mediators o Hemsida o Databas o Nätverk www.comune.modena.it/memo

16 16 Integrationsprojekt Gemensamma aktiviteter Förebilder Attityder Samverkan

17 17 Ringar på vattnet Interkulturellt resurscenter Modersmålets dag Materialbank Integration för hela familjen Tiden i förberedelseklass Användandet av våra resurser Fritidsaktiviteter


Ladda ner ppt "1. 2 Growing Up Together Ett erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Italien."

Liknande presentationer


Google-annonser