Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liv och Hälsa i Västernorrland 2014 Folkhälsoenheten i samarbete med Forskning och Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liv och Hälsa i Västernorrland 2014 Folkhälsoenheten i samarbete med Forskning och Utveckling."— Presentationens avskrift:

1 www.lvn.se Liv och Hälsa i Västernorrland 2014 Folkhälsoenheten i samarbete med Forskning och Utveckling

2 www.lvn.se Prioriterade områden Ökade insatser för bättre psykisk hälsa för unga och unga vuxna, där flickor/kvinnor har större behov än pojkar/män. Ökade insatser för att förebygga fetma bland barn och unga. Bättre mat och motionsvanor. Fortsatt satsning på tobaks- och alkoholfri uppväxt. Ökade insatser för minska skillnader mellan kvinnors och mäns fysiska och psykiska välbefinnande. En fortsatt satsning på att minska fallskadorna bland äldre män och en ökad satsning på de äldre kvinnorna.

3 www.lvn.se 3-års medelvärden för andel flickor som svarar att de mår bra

4 www.lvn.se 3-års medelvärden för andel pojkar som svarar att de mår bra

5 www.lvn.se

6

7 Andel elever som äter frukost, lunch och middag alla skoldagar

8 www.lvn.se Deltar i skolämnet Idrott och hälsa läsår 2013-2014

9 www.lvn.se Andel elever i 9:an som röker/snusar dagligen samt druckit alkohol senaste 12 månaderna CAN undersökning 2008, 2011, 2013

10 www.lvn.se Andel elever i Gy 2 som röker/snusar dagligen samt druckit alkohol senaste 12 månaderna CAN undersökning 2008, 2011, 2013

11 www.lvn.se

12 Andel med dåligt psykiskt välbefinnande i Västernorrland och Norrland 2014 (HLV-14)

13 www.lvn.se Andel ganska till mycket stressade i Västernorrland och Norrland 2014 (HLV-14)

14 www.lvn.se

15

16 Uppskattat antal med fetma (BMI>30) ca 34 000 individer

17 www.lvn.se Vad gör primärvården? Av ca 200 000 listade mäts BMI på drygt 50 000 patienter Av dessa drygt 50 000 har 17 000 ett BMI >28 (34%) Av de får 8 000 (47%) hjälp av primärvården med samtal om mat

18 www.lvn.se Uppskattat antal individer som är otillräckligt fysiskt aktiva (ca 71 000 individer)

19 www.lvn.se Vad gör primärvården? Av ca 200 000 listade tillfrågas drygt 50 000 om motionsvanor Av dessa drygt 50 000 är 33 000 (62%) otillräckligt fysiskt aktiva Av de 33 000 otillräckligt fysiskt aktiva får 6 000 (19%) hjälp av primärvården med motiverande samtal och FaR

20 www.lvn.se

21 Prioriterade områden Ökade insatser för bättre psykisk hälsa för unga och unga vuxna, där flickor/kvinnor har större behov än pojkar/män. Ökade insatser för att förebygga fetma bland barn och unga. Bättre mat och motionsvanor. Fortsatt satsning på tobaks- och alkoholfri uppväxt. Ökade insatser för minska skillnader mellan kvinnors och mäns fysiska och psykiska välbefinnande. En fortsatt satsning på att minska fallskadorna bland äldre män och en ökad satsning på de äldre kvinnorna.


Ladda ner ppt "Liv och Hälsa i Västernorrland 2014 Folkhälsoenheten i samarbete med Forskning och Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser