Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat. Vad är det för skillnad mellan begreppen klimat och väder?  Väder – Det är den faktiska temperaturen, lufttrycket, vindförhållandena, nederbörden,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat. Vad är det för skillnad mellan begreppen klimat och väder?  Väder – Det är den faktiska temperaturen, lufttrycket, vindförhållandena, nederbörden,"— Presentationens avskrift:

1 Klimat

2 Vad är det för skillnad mellan begreppen klimat och väder?  Väder – Det är den faktiska temperaturen, lufttrycket, vindförhållandena, nederbörden, lufttuktigheten och molnigheten för stunden.  Klimat - Vi menar samma sak som med väder fasts under längre perioder. För att beskriva en orts klimat använder meteorologen ett medelvärde för en trettioårsperiod, för närvarande 1961 – 1990.

3 Vad är det som gör att temperaturen är olika på olika platser på jorden? Solljusets energi är motor i jordens klimatsystem. Eftersom olika delar av vår planet genom dess kretslopp kring solen och jordaxelns lutning värms olika mycket skapas temperaturskillnader mellan olika områden. Atmosfärens klimatsystem strävar efter att utjämna temperaturskillnaderna. Det sker genom att uppvärmd luft och uppvärmt havsvatten genom lufttryck, vindar och havsströmmar flyttas till svalare områden. I atmosfären är det en ständig kamp mellan varma och kalla luftmassor.

4  Klimatet beror också på förekomsten av sjöar, hav, landformer, snö- och istäcken, mark och växtlighet.  På grund av den ojämna fördelningen mellan land och hav är det inte någon successiv förändring av klimatet från ekvatorn till polerna.  Även på samma breddgrad kan områden ha olika klimat och livsmiljö.

5 Atmosfären Atmosfären är det lufthav som omger jorden. Medeltemperaturen vid havsytan är + 15 grader. Utan atmosfärens skyddande täcke skulle medeltemperaturen istället vara – 18 grader. Inget liv skulle finnas. Atmosfären delas in i fyra skikt. Troposfären, stratosfären, mesosfären och jonosfären.

6 Luftryck och vindar Vindar är luft som är i rörelse. De uppkommer pga tryckskillnader i luften. De bildas pga solens ojämna uppvärmning av jordytan. När det finns tryckskillnader mellan två områden på samma nivå kommer luften att strömma från områden med högt tryck mot områden med lågt tryck. Ju kortare avståndet det är mellan högtryck och ett lågtryck desto kraftigare blir vindarna.

7 Lufttryck  Vi lever på botten av ett lufthav, 1000 km.  Varje cm2 på kroppen påverkas av en luftpelare som väger 1 kg = luftryck.  Lag 1. Ju mer luft som finns över oss – desto större tryck. (Himalaya, flygplan)  Vindar uppkommer pga tryckskillnader i luften som skapas av solens ojämna uppvärmning av jordytan.  Luften vid ekvatorn värms upp -> luften stiger -> luften kyls av -> varm luft kan hålla mer vätska än kall luft => Det regnar. (Lågtrycksområde)  När den varma luften har kylts ned sjunker luften ned mot marken = Högtryck. (Trycket ökar på marken)  Högtryck (ett fullt glas) söker sig mot lågtryck (ett halvfullt glas). Allt handlar om utjämning.

8 Corioliskraften Luften strömmar inte alltid från ett högtryck mot ett lågtryck. Jordens form och rotation gör att vinden på det norra halvklotet viker av medurs och vinden på det södra halvklotet viker av moturs Detta fenomen kallas för Corioliskraften. I norr får vi västliga vindar.

9 De stora vindsystemen  Tropisk konvergenszon – Luftmassor från norr och söder som strömmar samman vid ekvatorn. Där lämnas stora mängder nederbörd. Lågtryckszon.  Passadvindar – Den luft som tvingas stiga över ekvatorn ersätts av luft som strömmar in från nordost och sydost. Dessa vindar kallas för passadvindar och blåser in mot ekvatorn hela året. Denna riktning orsakas av corioliskraften.  Västvindsbälten – Vid vändkretsarna strömmar luft inte endast mot ekvatorn utan också mot polerna. Här möts varm tropikluft och kallare luft från områdena vid exempelvis Skandinavien och Sydafrika. Medurs på norra halvklotet och moturs på södra halvklotet. Orsaken är corioliskraften. (Här inträffar oväder)

10  Polarfronten – (En front är gränsen mellan två stora luftmassor med olika täthet (lufttryck) och temperatur.) Polarfronten ligger där den varma tropikluften möter den kalla polarluften, såväl på norra som på södra halvklotet. Det är i kampen mellan dessa väderssystem som tex nordvästra Europas väderlek bestäms. Polarfronten tvingas fram och tillbaka från norr till söder. Det medför att vi i Skandinavien under alla årstider rätt ofta får temperaturväxlingar, beroende på om det är den kalla polarluften eller den varmare tropikluften som för tillfället dominerar.

11

12 Temperatur och nederbörd Havströmmar och vindar flyttar överskott av värme till trakter med underskott. Det blir en utjämning av temperaturen mellan områden på lägre och högre latituder. (Golfströmmen)

13 Olika nederbördstyper  Orografiskt regn  Konvektionsregn

14  Frontregn

15 Klimatzoner orsakade av klimatet

16  Varför är det skillnader mellan kust- och inlandsklimat?  Var ligger jordens öknar? Varför?  Var finns extremt blött klimat? Varför?  Hur påverkas klimatet av städer?

17

18

19

20  Tornado krossade hel stad  En tornado har utraderat det mesta av ett litet samhälle i en jordbruksbygd i sydvästra Kansas. Nio människor dödades och ett 60-tal skadades av ovädret, uppgav räddningspersonal på lördagen. Tornadon nådde Greensburg med omkring 1 800 invånare på fredagskvällen. Byggnader slogs sönder, fordon vräktes omkull och kommunikation slogs ut. Tv-bilder visade ruiner i hela samhället. Invånare sade i tv att det tog omkring 20 minuter efter det att larmet gick innan de mäktiga vindarna tog samhället i sitt grepp. Sjukhuset och skolorna i Greensburg förstördes. Vattentornet intill samhällets främsta sevärdhet - världens djupaste handgrävda brunn - skadades. Räddningsverket i delstaten uteslöt inte att fler döda kan påträffas. Röda korset inrättade en mottagning på en skola en och halv mil utanför Greensburg. I närliggande städer fanns andra mottagningscentra. - Det är mycket chock och oro. Det finns en massa oro för familjemedlemmar de inte kan hitta, sade Röda kors-volontären Ralph Rojas. Rojas serverade Greensburgborna en macka till lunch. Till barnen delade han ut gosedjur och de äldsta fick syrgas och mediciner. Tornadon var massiv med vindhastigheter på över 70 meter per sekund, sade Michael Lacy vid nationella vädertjänsten i Dodge City. Åtskilliga åskväder fortsatte att röra sig mot amerikanska mellanvästern. Den amerikanska tornadosäsongen har sin kulmen från mars till början av juni. Ungefär 70 människor per år dödas av ovädren. Det mest omfattande ovädret inträffade 1974 med 148 tornador i 13 delstater.

21  En sandstorm i samband med ett åskväder.

22  Åska eller lufttrycksförhållanden som liknar dem har förorsakat många flygolyckor. Kall luft som faller syns inte alltid som en molnformation. När ett flygplan som nyss startat eller just skall landa, kommer in i den sjunkande luftströmmen kan det förlora lyftkraften och störta. Numera undviker man detta med hjälp av radar som identifierar luftrörelserna även då luften är klar

23

24

25

26

27  High Clouds Cirrus, Cirrostratus, Cirrocumulus

28  High level clouds form above 20,000 feet (6000 meters). Since they form high in the atmosphere, high clouds are composed of ice crystals, due to the cold temperatures in this part of the atmosphere. High-level clouds are typically thin and white in appearance, but may display an array of colors when the sun is low on the horizon

29  Mid-Level Clouds Altostratus, Altocumulus  Mid-level clouds typically have bases between 6,500 to 20,000 feet (2000 to 6000 meters). Since these clouds are located lower in the atmosphere, they are primarily composed of water droplets. In the cold season, they can be composed of ice crystals since the temperatures are cold enough.

30  Low Clouds Stratus, Stratocumulus, Nimbostratus Low clouds typically have bases below 6,500 feet (2000 meters). These clouds are located low in the atmosphere and are mostly composed of water droplets. On occasion, if the temperatures are cold enough, they may contain some ice particles and snow.

31  Vertically Developing Clouds Cumulus, Cumulonimbus They can contain both liquid droplets and ice particles because they cover a large depth of the troposphere. With the right conditions, these are the clouds that become powerful thunderstorms.

32


Ladda ner ppt "Klimat. Vad är det för skillnad mellan begreppen klimat och väder?  Väder – Det är den faktiska temperaturen, lufttrycket, vindförhållandena, nederbörden,"

Liknande presentationer


Google-annonser