Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursmodellen Södertörn Ett projekt medfinansierat av ESF Perioden 2012-01-01 t.o.m 2014-06-30 Programområde 2 Motverka utanförskap: Insatserna ska öka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursmodellen Södertörn Ett projekt medfinansierat av ESF Perioden 2012-01-01 t.o.m 2014-06-30 Programområde 2 Motverka utanförskap: Insatserna ska öka."— Presentationens avskrift:

1 Resursmodellen Södertörn Ett projekt medfinansierat av ESF Perioden 2012-01-01 t.o.m 2014-06-30 Programområde 2 Motverka utanförskap: Insatserna ska öka deltagarnas möjligheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.

2 VARFÖR RESURSMODELLEN? Många står långt ifrån arbetsmarknaden pga sjukdom, funktionsnedsättning, arbetslöshet eller av sociala skäl. En del av dessa befinner sig i en gråzon mellan myndigheterna och får inte insatser inom den ordinarie verksamheten.

3 Samordningsförbundet Östra Södertörn som projektägare Samverkanspartners: Haninge kommun Nynäshamns kommun Tyresö kommun Försäkringskassan Södertörn Arbetsförmdlingen i Handen/Nynäshamn och Tyresö Stockholms läns landsting Sociala företagen: Bönorna i Handen Hela Människan Nynäshamn Jobbverket Tyresö Mellanmålet KomAn:s arbetskooperativ Språngbrädan och Café Ringen

4 Syfte Förebygga och minska riskerna för ett utanförskap för målgruppen och vidga arbetsmarknaden Projektmål (vad skall göras?): Skapa samverkansformer mellan de offentliga myndigheterna och sociala företag. Öka antalet sociala företag Skapa fler arbetstillfällen och arbetsträningsplatser Ökad kvalitet i samverkan och utveckla Resursrådet. Ökad kunskap om målgruppens behov och verkningsfulla insatser. Förstärkt stöd till de individer som hamnat i en gråzon och som står långt från arbetsmarknaden

5 Delmål 400 personer ska ha en myndighetsövergripande handlingsplan Minst 80 % av deltagarna ska efter insatsen uppleva att deras möjligheter att erhålla en anställning eller studera har ökat Minst 80 % av deltagarna ska efter insatsen uppleva att deras livskvalitet höjs Minst 30 % av deltagarna ska vid avslut vara i arbete eller i studier 7 nya sociala företag ska ha startat upp i kommunerna

6 Resursmodellen Södertörn 5. Resursråden. Team bestående av handläggare/vårdpersonal från: Försäkringskassan, 100 % samordnare Kommunerna, handläggare HK 50%, NK 50 %, TK 50 % Arbetsförmedlingen 100 % arbetsförmedlare Vården, timtid vårdkoordinatorer och timtid öppen psykiatrin 6. Sociala företag Handledartjänster arbetsträning Bönorna i Handen, 50 % Jobbverket Tyresö, 300 % Hela Människan i Nynäshamn, 100% Mellanmålet, 100 % Språngbrädan, 50 % 2013 Café Ringen, 50% 2013 7.Kommun insatser Tjänster för rehabilitering 400% socialkonsulenter, kbt- terapeuter Haninge kommun ROA-rehab och aktivering Arbetslivsrehabilitering 8. Köp av tjänster Utanför budget tex kortvariga utbildningar, terapier 2. FK 3. Kommun4. Vården 1. AF Individ Individ till arbete/studier Sluss tillbaka till befintliga insatser i verksamheterna 9.Jobbagent, 200% direktkontakt med Arbetsgivare för deltagare

7 Styrgrupp Projektledning Resursråd Tyresö Resursråd Haninge Nynäshamn Nätverk för sociala företag Referensgrupp brukare Referensgrupp brukare Utvecklingsgrupp socialt företagande Arbetsgrupp Organisation för Resursmodellen Södertörn Nätverk för jobbagenter

8 Ett ökat företagande, socialt arbetsintegrerande företag och de fördelar som det kan finnas med detta. Mer arbetsträningsplatser. Mer arbetstillfällen. Bättre kvalité i arbetsträning, uppföljningar. En offentlig verksamhet som skapar samarbetsformer tillsammans med sociala företag. Vilken nytta har vi av Resursmodellen?

9 Kontakt? asa.holmstedter@haninge.se liselotte.bertel@forsakringskassan.se Projektledare för Resursmodellen Södertörn Åsa Holmstedter telefon: 08-606 85 89 Kontaktperson Resursrådet Liselotte Bertel telefon: 010-116 46 86


Ladda ner ppt "Resursmodellen Södertörn Ett projekt medfinansierat av ESF Perioden 2012-01-01 t.o.m 2014-06-30 Programområde 2 Motverka utanförskap: Insatserna ska öka."

Liknande presentationer


Google-annonser