Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation om kommunala kontrakt. Fastighetskontoret Unga vuxna Äldre Nyanlända Barnfamiljer nor & män Missbruk, psykisk ohälsa Hemlöshet – många ansikten,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation om kommunala kontrakt. Fastighetskontoret Unga vuxna Äldre Nyanlända Barnfamiljer nor & män Missbruk, psykisk ohälsa Hemlöshet – många ansikten,"— Presentationens avskrift:

1 Presentation om kommunala kontrakt

2 Fastighetskontoret Unga vuxna Äldre Nyanlända Barnfamiljer nor & män Missbruk, psykisk ohälsa Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar ”Gemensamt saknar de en egen bostad och kan inte ordna en bostad på egen hand” EU migranter

3 Fastighetskontoret 3 SituationAntal hushåll Andel hushåll Antal vuxna Antal barn Akut hemlöshet71922%828403 Institution, kategoriboende 2648%27014 Långsiktiga lösningar inkl kommunala kontrakt 1 87456%2 072903 Eget kortsiktigt boende >3 mån 42613%601232 Saknas381%406 Totalt3 321100%3 8111 558 Hemlöshet i Göteborg Boinvent 1

4 Fastighetskontoret SDN nettokostnad för socialt boende 4 Nettokostnad (mkr)

5 Fastighetskontoret Hemlöshet 3 000 Hemlöshet 2 000 Plan mot hemlöshet 2015-2018 1. Staden ska intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet 2. Staden ska öka användandet av långsiktiga lägenhetsboenden som leder till eget boende. 3. Staden ska stärka och utveckla ledning och styrning i kommunens hemlöshetsarbete.

6 Fastighetskontoret Samarbetsavtal Fastighetsägare Fastighets- kontoret Socialtjänst sjukvård Boendeportalen för boendefrågor Samarbetsavtal

7 Fastighetskontoret Parter i Samarbetsavtalet 7 Framtiden AB, allmännyttiga bostadsföretag ca 70 000 lgh. Fastighetsägarna, Göteborg Första Regionen Kooperationen Hyresgästföreningen Boplats Göteborg Stadsdelar i Göteborg Fastighetskontoret

8 8 StadsdelarnaFastighetskontoretFastighetsägare Remiss om bostadsbehovPrövar remiss enligt samarbetsavtalet Lämnar lägenheter Uppföljningsansvar, agerar skyndsamt om hushållet behöver stöd - borgen Förvaltar kommunala kontrakt Meddelar ev misskötsamhet till fastighetskontoret Förebyggande arbete för att motverka bostadslöshet Samordningsansvar för bostadssociala frågor i Staden Godkänner övertagandet efter 18 månader SocialtjänstlagenHyreslagen Vem gör vad?

9 Fastighetskontoret 9 Stadsdelar och sjukvård skickar remisser Prövar förturer mot tillämpningsföreskrifter Anskaffar bostäder Förvaltar Överlåtelse efter 18 månaders boende Fastighetskontorets bostadsenhet

10 Fastighetskontoret Vem kan få kommunalt kontrakt? Medicinskt, socialt förtursskäl Kan ej erhålla bostad på egen hand Goda boendereferenser - vid missbruk o/e misskötsamhet i tidigare boende Kan ta anvisad bostad omgående Behöver en bostad snabbare Permanent uppehållstillstånd, folkbokförd i Gbg Anvisning i hela Göteborg Bostad först, Bodil F100 – funktionshinder Stora barnfamiljer – 9 barn eller fler

11 Fastighetskontoret Våld i nära relationer Cirka 15 procent av remisserna har bakgrund i hot/våld Skyddsbehovet och en snabb bostadslösning kan vara överordnat kriteriet att själv kunna ordna med boende Övrigt - Krav på boendereferenser i undantagsfall - Ej krav på polisanmälan eller bodelning - Områdesval – intyg för undantag av mer än ett område Utväg man - Deltagare har möjlighet att få remiss prövad

12 Fastighetskontoret 12 Anvisade lägenheter 2014, 2015 Anskaffnings- grupp 20142015 Ordinarie anskaffning 247296 Bostad först624 Bodil212 F1003842 Stor barnfamilj24 Anpassad bostad1426 Övrigt6- Total315404

13 Fastighetskontoret 13 Fastighetsägare201320142015 AB framtiden206249255 Privata fastighetsägare 151722 SUMMA221266277 Överlåtna hyresavtal och fastighetsägare

14 Fastighetskontoret www.boendeportalen.goteborg.se

15 Fastighetskontoret  Välkommen till en dag fylld med spännande seminarier, utställningar, forum för nätverkande, diskussioner och samtal med fokus på hemlöshet och bostäder.  Bostad först »Sam Tsemberis, New York  Hur ska människor med låga inkomster hitta en bostad? »Hans Lind, professor fastighetsekonomi f.d. KTH  Allmännyttans roll i stadens hemlöshetsarbete »Mariette Hilmersson, vd Förvaltnings AB Framtiden  Vad krävs det av oss för att nå förändring? »Stadsdelar, Social resursförvaltning, Fastighetskontoret, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Faktum och Göteborgs Räddningsmission  Paneldiskussioner – moderator Erik Blix. »Politiker medverkar Inspirationsdag den 14 april (Draken) 15

16 Fastighetskontoret Hyresgästens ansvar Följa bestämmelser i hyreslagen (JB kap 12) Betala hyran i tid Vårda lägenheten och meddela skador och brister i tid Inte störa grannar


Ladda ner ppt "Presentation om kommunala kontrakt. Fastighetskontoret Unga vuxna Äldre Nyanlända Barnfamiljer nor & män Missbruk, psykisk ohälsa Hemlöshet – många ansikten,"

Liknande presentationer


Google-annonser