Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling 1. Hållbarhet måste råda på alla nivåer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling 1. Hållbarhet måste råda på alla nivåer."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling 1

2 Hållbarhet måste råda på alla nivåer

3 Utvecklingen är inte hållbar idag För höga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen Ohållbar användning av naturresurser Ojämlik fördelning av resurser Otillräckliga institutioner

4 Hållbar utveckling Vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov En god bostad till en rimlig kostnad för alla

5 Hållbar utveckling Lissabonfördraget (2007/C 306/01), artikel 2.3 …”Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa”… Regeringsformen (2010:1408), §2 …”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”… Plan och bygglagen (2010:900), kap 1, §1 …”Bestämmelserna syftar till att främja en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”… Miljöbalken (1998:808), kap 1, §1 …”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”… 5

6 Hållbar utveckling Social, ekologisk och ekonomisk utveckling måste samspela

7 Hållbart boende God kvalitet Rimlig hyra God inre och yttre miljö Tryggt och säkert område Möjlighet att påverka sitt boende och stadsdelens utveckling 7

8 Dialog viktigt! De boende är experter på hur det är att bo i den egna lägenheten Fastighetspersonalen är experter på husen 8

9 www.allmannyttan.se http://www.allmannyttan.se/film/ Energitankar – utbildningsmaterial för förtroendevalda 9

10 Tack! Hans Dahlin Utredare energi- och miljö hans.dahlin@hyresgastforeningen.se 08-791 02 43 10


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling 1. Hållbarhet måste råda på alla nivåer."

Liknande presentationer


Google-annonser