Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling

2 Hållbarhet måste råda på alla nivåer

3 Utvecklingen är inte hållbar idag
Ojämlik fördelning av resurser Otillräckliga institutioner För höga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen Ohållbar användning av naturresurser

4 En god bostad till en rimlig kostnad för alla
Hållbar utveckling Vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov En god bostad till en rimlig kostnad för alla

5 Hållbar utveckling Lissabonfördraget (2007/C 306/01), artikel 2.3 …”Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa”… Regeringsformen (2010:1408), §2 …”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”… Plan och bygglagen (2010:900), kap 1, §1 …”Bestämmelserna syftar till att främja en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”… Miljöbalken (1998:808), kap 1, §1 …”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”…

6 Hållbar utveckling Social, ekologisk och ekonomisk utveckling måste samspela

7 Hållbart boende God kvalitet Rimlig hyra God inre och yttre miljö
Tryggt och säkert område Möjlighet att påverka sitt boende och stadsdelens utveckling

8 Dialog viktigt! De boende är experter på hur det är att bo i den egna lägenheten Fastighetspersonalen är experter på husen

9 www. allmannyttan. se http://www. allmannyttan
Energitankar – utbildningsmaterial för förtroendevalda

10 Utredare energi- och miljö
Tack! Hans Dahlin Utredare energi- och miljö


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser