Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsområde Social utveckling Idéburet Offentligt Partnerskap Göteborgs Stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsområde Social utveckling Idéburet Offentligt Partnerskap Göteborgs Stad."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsområde Social utveckling Idéburet Offentligt Partnerskap Göteborgs Stad

2 Verksamhetsområde Social utveckling Politisk vilja Politisk vilja till samverkan med social ekonomi Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting (2008) Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs stad och sektorn social ekonomi (2012) Handlingsplan för implementering (2014) Kommunfullmäktiges budget: Behov av att utveckla den sociala ekonomin, framförallt stadens gemensamma arbete med organisationerna Den civila sektorn är nödvändig för offentlig verksamhet. Föreningslivet i Göteborg är mycket viktigt som ett socialt kitt i staden Önskan att ha mångfald av aktörer

3 Verksamhetsområde Social utveckling Överenskommelsens vision ”Göteborg är en stad där medborgarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara.”

4 Verksamhetsområde Social utveckling Överenskommelsens principer Sex gemensamma principer för ett ömsesidigt förhållningssätt ● Integritet och oberoende● Dialog ● Kvalitet● Långsiktighet ● Öppenhet och insyn● Mångfald

5 Verksamhetsområde Social utveckling Bidrag och upphandling Föreningsbidrag Främja föreningar Röstbärande och representation Självbestämmanderätt Upphandling Köp av tjänster Verksamheten ägs av köparen Kontrakt skrivs Strikta regler enligt LOU

6 Verksamhetsområde Social utveckling Idéburet Offentligt Partnerskap Juridiskt utrymme för IOP finns för ”icke- ekonomisk tjänst av allmänt intresse” Ingen juridisk definition – EU rättspraxis och lokal tradition och metoder är viktiga Politisk vilja och starkt föreningsliv betydelsefullt Mellanform mellan föreningsbidrag och kommersiella kontrakt

7 Verksamhetsområde Social utveckling Idéburet Offentligt Partnerskap Verksamheten sker på initiativ av organisationen Verksamheten stämmer väl överens med en politisk program eller plan Ingen konkurrenssituation att vårda Båda parter ska bidra med resurser Specifik verksamhet – inte generellt föreningsbidrag Ingen detaljreglering Gärna långsiktigt Det finns ingen mall

8 Verksamhetsområde Social utveckling Case study: Insatser för migrerande EU- medborgare i Göteborg Ekonomiskt utsatta EU medborgare söker sig till Göteborg. Maj 2012 fick Social resursförvaltning i uppdrag att utreda situationen. Uppdraget har därefter utvecklats och omfattar både arbete inom förvaltningens verksamheter samt insatser via organisationer inom Social ekonomi Inför vintern 2013/14 skrev Göteborgs Stad ett IOP-avtal med tre organisationer för att öka insatserna för de mest utsatta migrerande EU medborgarna. Avtalet har förlängts och omfattar 2015 fyra organisationer och fem verksamheter. Insatserna inkluderar övernattningsplatser, en dagcentral, öppen förskola, informationsarbete och fältverksamhet. Avtalspartners är Bräcke Diakoni, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Räddningsmissionen och Frälsningsarmén Gemensam referensgrupp Tonvikt på lärande och samla information Skift från akut nöd till humanitärt bemötande

9 Verksamhetsområde Social utveckling Lärdomar Tydlig bild av verksamheten som avtalet gäller Båda parter måste vara lika intresserade Diskutera finansiering tidigt Förankring med beslutsfattare Våga testa Gör om och gör rätt!


Ladda ner ppt "Verksamhetsområde Social utveckling Idéburet Offentligt Partnerskap Göteborgs Stad."

Liknande presentationer


Google-annonser