Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsdagen Ordning på läkemedelslistan! 17.3.2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsdagen Ordning på läkemedelslistan! 17.3.2016."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsdagen Ordning på läkemedelslistan! 17.3.2016

2  Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som är avsedd för såväl läkemedels- användare som hälso- och sjukvårdspersonal.  Den genomförs i form av lokala evenemang  Huvudmeddelande ”Känn dina läkemedel – Ordning på läkemedelslistan!”  Anordnas under hela veckan 11, särskilt 17.3.2016 Vad är Läkemedelsdagen?

3  Temat är helhets hantering av läkemedelsbehandling  Det viktigaste ämnet och verktyget som tas upp till diskussionen är en uppdaterad läkemedelslista.  Syftet är att lyfta fram betydelsen av uppdaterad medicineringsinformation för en lyckad läkemedelsbehandling och att öka läkemedels- användarnas deltagande i hanteringen av sin egen behandling. Läkemedelsdagen 17.3.2016 ”Ordning på läkemedelslistan”

4  att göra läkemedelslistan bekant för läkemedelsanvändarna  aktivera läkemedelsanvändarna att  skaffa och upprätthålla en uppdaterad läkemedelslista (inkl. egenvårdsläkemedel, kosttillskott och vacciner)  förstå betydelsen av en uppdaterad läkemedelslista som främjare av medicineringssäkerheten och sin egen möjlighet att förbättra den egna medicineringssäkerheten  Att fråga av och berätta för hälso- och sjukvårdspersonalen om sin läkemedelsbehandling  känna igen och följa upp önskade effekterav läkemedelsbehandlingen, exempelvis symtomen försvinner eller handlingsförmågan blir bättre  känna igen och följa upp eventuella biverkningar och interaktioner av läkemedelsbehandlingen eller andra problem Målet för Läkemedelsdagen Läkemedelsanvändare

5  öka det nationella och regionala interprofessionella samarbetet genom att  uppmuntra till att avtala om konkreta handlingssätt mellan organisationerna inom hälso- och sjukvården för att uppdaterade uppgifter om patienternas medicinering rör mellan enheterna med patientens tillåtelse  uppmuntra social- samt hälso- och sjukvårdspersonalen att aktivt  säkerställa att alla läkemedel som används särskilt av multisjuka patienter (inklusive egenvårdsläkemedel, kosttillskott och vacciner) är uppdaterade i läkemedelslistan och i vård- och tjänsteplanen i syfte att säkerställa trygg läkemedelsbehandling och underlätta uppföljningen  göra läkemedelslistan och dess betydelse bekant för läkemedelsanvändarna Målet för Läkemedelsdagen Anställda inom hälso- och sjukvården (1/2)

6  Uppmuntra anställda inom hälso- och sjukvården att aktivt och regelbundet av läkemedels- användarna kontrollera, om målet för läkemedelsbehandlingarna har uppnåtts:  Verkar läkemedlet på önskat sätt?  På vilket sätt har patienten tagit medicinen?  Har det förekommit problem med medicineringen?  När har läkemedelsanvändaren senast varit på uppföljningsbesök hos läkare eller skötare och när har uppföljningsmätningar gjorts (av anställd inom hälso- och sjukvården eller av patienten själv)? Målet för Läkemedelsdagen Anställda inom hälso- och sjukvården (2/2)

7  göra läkemedelslistan bekant för studerande  öka kännedomen om  betydelsen av en uppdaterad läkemedelslistan som främjare av medicineringssäkerheten  betydelsen av uppföljningen av läkemedelsbehandlingarna och om på vilket sätt upptäckta missförhållanden ska rapporteras vidare i det interprofessionella samarbetet  den egna yrkeskårens och övriga aktöreras roll i uppföljningen av läkemedelsbehandlingen samt om interprofessionalism  om existerande metoder och verktyg för uppföljning av läkemedelsbehandlingar som en del av utbildningen inom de olika sektorerna i branschen Målet för Läkemedelsdagen Hälso- och sjukvårdsstuderande

8  deltagande i det nationella och regionala interprofessionella samarbetet:  uppmuntra att delta i interprofessionellt samarbete tillsammans med till exempel den offentliga primärhälsovården, socialvården och specialsjukvården, den privata hälso- och sjukvården och apoteken  uppmuntra till att delta i arrangerandet av Läkemedelsdagen i lokala evenemang och informera om dagen Målet för Läkemedelsdagen Organisationer

9  Nätverkande mellan anställda inom hälso- och sjukvården för patientens bästa  Evenemang till exempel på apotek och hälsovårdscentraler samt vid utbildningsenheterna inom social- och hälsovårdsbranschen  Föreläsningar för allmänheten Under dagen

10 Läkemedelsdagen 17.3.2016 genomförs av Myndigheter  Fimea, FPA, THL, Valvira Universiteten  Helsingfors universitet  Östra Finlands universitet Fackorganisationer och vetenskapliga föreningar  Finlands Apotekareförbund  Finlands Farmaciförbund rf.  Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer  Finlands Läkarförbund  Finska Läkarföreningen Duodecim  Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry  Finlands Provisorförening rf  Finlands sjukskötarförbund rf.  Tehy rf. Apotekshandel  Apotekareförbundets medlemsapotek  Östra Finlands universitets apotek  Universitetsapoteket Sjukhusen och sjukhusapoteken  Helsingfors stad, Haartmans joursjukhus  HNS-Apoteket  Kuopio universitetssjukhus (KYS) apotek  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Tammerfors universitetssjukhus (TYKS) apotek

11 Läkemedelsdagen 17.3.2016 arrangeras av Studentorganisationer  Sjukskötarförbundets studerandemedlemmar  Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt (Farmacistuderande i Finland)  Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry (Förbundet för odontologiestuderande i Finland)  Finlands Medicinarförbund rf Läkemedelsföretagens intressebevakningsorganisationer  Läkemedelsindustrin rf  den finska föreningen för generiska läkemedel Rinnakkaislääketeollisuus ry Bolag som producerar läkemedelsinformation  Abomics Oy  DRA Consulting  Farenta  Lääketietokeskus  Pro dosis Oy Övriga  Finlands Kommunförbund rf  Läkemedelsinformationsnätverket Organisationer  Allergi- och Astmaförbundet rf  Föreningen för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar Crohn ja Colitis ry  Epilepsialiitto ry  Andningsförbundet rf.  Konsumentförbundet  Muistiliitto ry  Njur- och leverförbundet rf  Finlands Neuroförbund rf  Psoriasisförbundet rf  Finlands Ryggförbund rf  SOSTE Finlands social och hälsa rf  Diabetesförbundet i Finland rf  Sköldkörtelförbundet i Finland rf  Suomen Luustoliitto ry  Migränföreningen i Finland rf  Finlands Parkinson-förbund rf  Finlands Patientförbund rf  Reumaförbundet i Finland rf  Finlands Hjärtförbund rf


Ladda ner ppt "Läkemedelsdagen Ordning på läkemedelslistan! 17.3.2016."

Liknande presentationer


Google-annonser