Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsdagen Fungerar din läkemedelsbehandling? 19.3.2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsdagen Fungerar din läkemedelsbehandling? 19.3.2015."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsdagen Fungerar din läkemedelsbehandling? 19.3.2015

2  Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal.  Den genomförs i form av lokala evenemang  Dagen arrangeras den 19 mars 2015 under temat: ”Fungerar din läkemedelsbehandling?”  Huvudbudskap: ”Känn dina läkemedel” Vad är Läkemedelsdagen?

3 Aktivera läkemedelsanvändare att:  känna igen och följa upp önskade effekter av läkemedelsbehandlingar, exempelvis symtomen försvinner eller handlingsförmågan blir bättre.  känna igen och följa upp eventuella biverkningar och interaktioner av läkemedelsbehandlingar eller andra problem. Målet för Läkemedelsdagen Läkemedelsanvändare (1/3)

4 Aktivera läkemedelsanvändare att:  upprätthålla en uppdaterad läkemedelslista (inkl. egenvårdsläkemedel, kosttillskott och vacciner)  berätta för de vårdansvariga om effekterna av sina läkemedelsbehandlingar och misstänkta medicineringsproblem Målet för Läkemedelsdagen Läkemedelsanvändare (2/3)

5 Aktivera läkemedelsanvändare att:  fråga och aktivt söka information om sin läkemedelsbehandling från tillförlitliga informationskällor  gå på ändamålsenliga kontroller som deras läkemedelsbehandling kräver (t.ex. läkarbesök, uppföljningsmätningar)  genomföra uppföljning av läkemedelsbehandlingar på eget initiativ i samarbete med vårdansvariga Målet för Läkemedelsdagen Läkemedelsanvändare (3/3)

6 Öka det nationella och regionala interprofessionella samarbetet genom att:  uppmuntra till interprofessionellt samarbete till exempel mellan den offentliga primärhälsovården, socialvården, specialsjukvården, den privata hälso- och sjukvården, apoteken och patientorganisationerna i uppföljningen av läkemedelsbehandlingar  uppmuntra organisationerna inom hälso- och sjukvården att skapa gemensamma rutiner för uppföljning av hur framgångsrika läkemedelsbehandlingarna är  uppmuntra organisationerna inom hälso- och sjukvården att skapa gemensamma rutiner för att åtgärda problem som observerats i samband med uppföljningen av läkemedelsbehandlingarna Målet för Läkemedelsdagen Hälso- och sjukvårdspersonal (1/3)

7 Uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonalen att aktivt:  fråga av läkemedelsanvändarna hur väl målen med läkemedelsbehandlingarna har uppnåtts:  Verkar läkemedlet på önskat sätt?  På vilket sätt har patienten tagit medicinen?  Har det förekommit problem med medicineringen?  När har läkemedelsanvändaren senast varit på uppföljningsbesök hos läkare eller skötare och när har uppföljningsmätningar gjorts (av hälso- och sjukvårdspersonal eller av patienten själv)? Målet för Läkemedelsdagen Hälso- och sjukvårdspersonal (2/3)

8 Uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonalen att aktivt:  säkerställa att alla läkemedel som används (inklusive egenvårdsläkemedel, kosttillskott och vacciner) är uppdaterade i läkemedelslistan och i vård- och tjänsteplanen i syfte att säkerställa en trygg läkemedelsbehandling och underlätta uppföljningen  uppmuntra läkemedelsanvändarna att berätta om hur framgångsrik deras kroniska, men även kortvariga, läkemedelsbehandlingar har varit. Målet för Läkemedelsdagen Hälso- och sjukvårdspersonal (3/3)

9 Ökad kännedom om:  vikten av uppföljning av läkemedelsbehandlingar  den egna yrkeskårens roll i detta arbete samt  om existerande metoder och verktyg för uppföljning av läkemedelsbehandlingar som en del av utbildningen inom de olika sektorerna i branschen Målet för Läkemedelsdagen Hälso- och sjukvårdsstuderande

10 Deltagande i det nationella och regionala interprofessionella samarbetet:  uppmuntra att delta i interprofessionellt samarbete tillsammans med till exempel den offentliga primärhälsovården, socialvården och specialsjukvården, den privata hälso- och sjukvården och apoteken  uppmuntra till att delta i arrangerandet av Läkemedelsdagen i lokala evenemang och informera om dagen Målet för Läkemedelsdagen Organisationer

11 Nätverkande mellan anställda inom hälso- och sjukvården för patientens bästa  Evenemang till exempel på apotek och hälsovårdscentraler samt vid utbildningsenheterna inom social- och hälsovårdsbranschen  Föreläsningar till allmänheten Under dagen

12 Läkemedelsdagen 19.3.2015 arrangeras av Myndigheterna  Social- och hälsovårdsministeriet  Fimea, FPA, THL, Valvira Universiteten  Helsingfors universitet  Östra Finlands universitet Fackorganisationer och vetenskapliga föreningar  Finlands Apotekareförbund  Finlands Farmaciförbund rf.  Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer  Finlands Läkarförbund  Finska Läkarföreningen Duodecim  Finlands Provisorförening rf  Finlands sjukskötarförbund rf.  Tehy rf. Apoteken  Apotekareförbundets medlemsapotek  Östra Finlands universitets apotek  Universitetsapoteket Sjukhusen och sjukhusapoteken  Helsingfors stad, Haartmans joursjukhus  HNS-Apoteket  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Tammerfors universitetssjukhus (TYKS) apotek  Kuopio universitetssjukhus (KYS) apotek

13 Läkemedelsdagen 19.3.2015 arrangeras av Studentorganisationer  Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt (Farmacistuderande i Finland)  Finlands Medicinarförbund rf  Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry (Förbundet för odontologiestuderande i Finland)  Tehyn opiskelijayhdistys ry (Tehy:s studerandeförening)  Sjukskötarförbundets studerandemedlemmar Organisationer  Finlands Patientförbund rf.  SOSTE Finlands social och hälsa rf.  Diabetesförbundet i Finland rf.  Finlands Hjärtförbund rf.  Andningsförbundet rf.  Allergi- och Astmaförbundet  Konsumentförbundet Läkemedelsföretagens intressebevakningsorganisationer  Läkemedelsindustrin rf  den finska föreningen för generiska läkemedel Rinnakkaislääketeollisuus ry Bolag som producerar läkemedelsinformation  Lääketietokeskus Oy  Kansallinen lääkeinformaatiokeskus Klik Oy  Pro dosis Oy Övriga  Kommunförbundet  Potku-projektet  Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården Kaste i Östra och Mellersta Finland  Kaste-programmet i Södra Finland


Ladda ner ppt "Läkemedelsdagen Fungerar din läkemedelsbehandling? 19.3.2015."

Liknande presentationer


Google-annonser