Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens uppdrag att besluta om Skånes regionala utvecklingsstrategi Målbilden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens uppdrag att besluta om Skånes regionala utvecklingsstrategi Målbilden."— Presentationens avskrift:

1

2 Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens uppdrag att besluta om Skånes regionala utvecklingsstrategi Målbilden Det öppna Skåne 2030 har tagits fram tillsammans med Skånes kommuner, myndigheter, idéburen sektor och näringsliv. Syftet med utvecklingsstrategin är att alla ska dra åt samma håll mot en gemensam målbild Strategin består av fem prioriterade ställningstaganden och därunder av ett antal delstrategier

3 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Stärk individens egen kraft och frihet Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv Stärka möjligheten till livslångt lärande Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer Säkerställa att platsen Skåne mår bra

4 Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Öka Skånes innovativa förmåga Förbättra matchningen på arbetsmarknaden Bygg en stark utbildningsregion Agera för fler investeringar och finansieringsmöjligheter i regionen Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag

5 Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och utveckla samspelet mellan dem Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt Stärka det regionala samarbetet

6 Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Underlätta människors möjligheter att påverka välfärdutbudet Säkerställa en personcentrerad vård och omsorg Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg Investera i förändringsledarskap och samutveckling Säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång

7 Skåne ska vara globalt attraktivt Göra Skåne mer känt i omvärlden Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil Göra Skåne till internationellt föredöme Stärka den internationella tillgängligheten Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden Agera strategiskt på nationella och internationella arenor

8 Mål och uppföljning Varje delstrategi har ett antal mål Region Skåne ansvarar för uppföljningen Måluppfyllelsen publiceras årligen på en interaktiv webbplats http://rapport.skane.se/huga http://rapport.skane.se/huga På www.skane2030.se länkas de olika målen till respektive uppföljningwww.skane2030.se

9 Aktörer och arenor Staten, kommuner, Region Skåne, den idéburna sektorn och näringslivet ansvarar alla för att genomföra Det öppna Skåne 2030 Aktörerna själva har ibland enskilt ansvar för frågorna, men oftast finns det Skåne-övergripande samarbeten eller arenor för många frågor På www.skane2030.se står det utsatt vilka olika aktörer och arenor som ansvarar för respektive delstrategiwww.skane2030.se


Ladda ner ppt "Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens uppdrag att besluta om Skånes regionala utvecklingsstrategi Målbilden."

Liknande presentationer


Google-annonser