Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio. Andreas Mårtensson - Inera Jon Durefelt - Tieto.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio. Andreas Mårtensson - Inera Jon Durefelt - Tieto."— Presentationens avskrift:

1

2 Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio. Andreas Mårtensson - Inera Jon Durefelt - Tieto Viktor Jernelöv - Cambio

3 Du kan nu välja väg till patientens information Tack vare den nationella infrastrukturen och gemensamma arkitekturen finns nu möjligheten att nå patientinformation på det sätt som passar dig och din roll i vården. Nu kan du som användare välja!

4 Nationell patientöversikt (NPÖ) innan december 2015 Samma gränssnitt för alla!

5 Framtiden är här!

6 Tillit!  Innan = Ett gränssnitt via Ineras NPÖ  Nu = Sammanhållen journalföring i Ineras regi som kan visas i olika gränssnitt  Den informationsägare som tillgängliggör patientinformation måste kunna lita på att den tjänst visar informationen gör det på ett korrekt och lagligt sätt.  Kräver: Efterlevnad av lagar och föreskrifter Gemensamma regler Verifiering sker genom certifiering

7 Certifiering av tjänster  Granskar tjänster utifrån Ineras ansvar för sammanhållen journalföring Efterlevnad av PDL och övriga berörda lagar och föreskrifter Teknisk säkerhet Teknisk stabilitet

8 Internal Mobil Patientöversikt Tieto

9 Internal Vad är MPÖ? Mobil åtkomst till patientinformation Inkluderar NPÖ:s informationsmängder För platta & telefon Syftet med MPÖ är att stödja vårdpersonalens arbete i situationer där en dator inte finns tillgänglig eller är lämplig. Exempel på användargrupper: ambulanspersonal & hemsjukvård CE-märkt Certifierad

10 © Tieto Corporation Internal Autentisering med SITHS kort Använd sedan utan kortläsare under arbetspasset Varför? Feedback från användare - En helt avgörande aspekt för att man ska kunna använda applikationen på ett bra och smidigt sätt i arbetet. 10

11 © Tieto Corporation Internal Informations- mängder Uppmärksamhetssignal Diagnoser Dokument Vårdkontakter Läkemedel Patientuppgifter 11

12 © Tieto Corporation Internal Möjlighet till anpassningar Exempel: sammanställning över diagnosnamn.  Vilken anpassning vill ni ha? Vi kan skräddarsy vyer efter era önskemål 12

13 Internal

14 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS COSMIC XView Vitalis Viktor Jernelöv www.cambio.se14

15 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Bakgrund / Syfte Allt mobilare patienter och mer distribuerad vård kräver enklare och snabbare tillgång till information skapad utanför den egna systeminstallationen Läsa journalinformation från andra vårdgivare och system inne i COSMIC − Utökade möjligheter till åtkomst av sammanhållen journalföring i COSMIC − Rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle − Bygger på redan framtagna nationella tekniska komponenter − Är helt i linje med den nationella eHälsostrategin www.cambio.se15

16 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Förenklad översiktsbild arkitektur www.cambio.se16

17 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Varför i COSMIC när det finns en Nationell Patientöversikt? Kortare väntetid för användarna − Externa uthopp tar alltid extra tid Enklare att ta del av informationen − Den finns tillgänglig direkt i COSMIC närhelst användaren behöver den − Användaren slipper separat process för inloggning, intygande av patientrelation och samtycke(?) Öppnar nya möjligheter för att skapa framtida användarnytta − Kunna skapa skräddarsydda vyer − Nationell/regional läkemedelsöversikt inne i COSMIC − Skapa specifika vyer för olika kliniska verksamhetsområden − Ger teknisk möjlighet att i framtiden läsa in data in till COSMIC och göra det tillgängligt som vilken annan journaldata som helst − En del legala och verksamhetsmässiga punkter kvarstår att utreda kring detta − Lägger grunden för tillgång till informationen via COSMIC Nova 2016 -04- 05 www.cambio.se17

18 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Visionen framöver Idag erbjuder COSMIC XView en ”titta”-funktion Ambitionen är att COSMIC ska bli ett processdrivet vårdinformationssystem där tillgången till information inte begränsas av systemgränser utan styrs av verksamheten − Då behövs inte COSMIC XView som visare utan informationen hanteras i dess naturliga kontext i COSMIC − De nationella tjänsterna möjliggör i framtiden konceptuellt en processdriven informationsarkitektur i vilken systemen där dessa realiseras är av mindre vikt − Istället för att bygga kopplingar mellan system så bygger man broar mellan verksamheter www.cambio.se18

19 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Grundtankar design Främjar utforskande − En läkare möter en ny patient och behöver få en överblick av patientens sjukvårdssituation Möjliggör att snabbt hitta relevant information − En läkare har remitterat en patient till annan vårdgivare och vill hålla sig uppdaterad om hur behandlingen fortlöper www.cambio.se19

20 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS XViews funktioner (exempel) Interaktiv kalenderöversikt Fritextsökning Informationskategorisering www.cambio.se20

21 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Demonstration av COSMIC XView i Cambios monter www.cambio.se21

22 Frågor?


Ladda ner ppt "Tre alternativa patientöversikter för ökad valfrihet. Inera berättar tillsammans med Tieto och Cambio. Andreas Mårtensson - Inera Jon Durefelt - Tieto."

Liknande presentationer


Google-annonser