Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-011 Lean Hipcare Erik Vestberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-011 Lean Hipcare Erik Vestberg."— Presentationens avskrift:

1 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-011 Lean Hipcare Erik Vestberg

2 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-012 Ny vårdkedja vid höftfraktur Alla patienter ”Prio 2”, ingen ”Prio 3” Syrgas, nål, smärtlindring, dropp, EKG, frakturstabilisering, tryckavlastning Sjuksköterska samordnar höftfrakturkedjan, röntgenremiss sänds Diagnostik – fraktur. Överrapportering till ssk Avd 16 eller åter till Akutmott om höftfraktur ej föreligger Ortopedjour skriver omgående in och anmäler patienten för operation. Fascia iliaca blockad Ambulans Akutmott Röntgen Avd 16 Ny Vårdkedja Sedvanlig handläggning SOS

3 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-013 Utveckling av höftfrakturkedjan Direkt diagnostik styr patientens väg Höftfraktur → Ortopedavdelning 16 Ej höftfraktur → Akutmottagningen Under tiden patienten röntgas skriver ambulanspersonalen rapport på en dator som installerats enkom för detta Förbättrad diagnostik Cervikal höftfraktur → röntgen bäcken med indikator Tidigare höftop → röntgen lårben Tidigare opererade patienter inkluderas Höftproteslux/periprostetisk fraktur → Ortopedavdelning 16 Ambulans Akutmott Röntgen Avd 16 Ny Vårdkedja Sedvanlig handläggning SOS

4 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-014 Ny vårdkedja ger högkvalitativ och snabb medicinsk behandling i ambulans 92 konsekutiva patienter dec´07 - mars´08 och 16 konsekutiva patienter i studiegrupp 1-24 okt´08 Kontrollgrupp Studiegrupp –Smärtlindring i ambulans49 %100 % –Syrgas i ambulans22 %100 % –Dropp i ambulans 4 %100 % –Nål satt i ambulans52 %100 % –EKG i ambulans 0 %100 % –Smärtskattning VAS 4 %100 %

5 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-015 Ny vårdkedja ger kraftigt minskade ledtider och därmed minskad kostnad och lidande Kontrollgrupp Studiegrupp –Medelväntetid på akutmott4h 30min< 10 min Medianväntetid på akutmott4h 35min< 10 min –Medelväntetid till op-start20h 2min14h 18min Medianväntetid till op-start18h 37min13h 20min –Tid från ankomst till rtg till Medel11 min godkänd undersökning Max15 min –Insatstid ambulans 45 min61 min –Antal ssk/usk som vårdar pat.8 st2 st

6 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-016 Ny vårdkedja minskade arbetstiden på sjukhuset med ca 32 procent

7 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-017 Arbetsmoment som inte längre behöver utföras på Akutmottagningen Överrapportering från ambulanssköterska till sköterska på Akutmottagningen Överrapporteringar mellan i snitt 5 sköterskor på Akutmottagningen Överrapportering från sköterska på Akutmottagningen till röntgensköterska och senare överrapportering från röntgensköterska till sköterska på Akutmottagningen Överrapportering från sköterska på Akutmottagningen till avdelningssköterska 2 personer transporterar patienten till röntgenavdelning 2 personer hämtar senare patienten från röntgenavdelning 1-2 personer flyttar patienten till och från enkelrum ett par gånger på Akutmottagningen 1 sjuksköterska behöver inte transportera patienten till ortopedavdelning Ankomstsamtal och journalskrivning av sjuksköterska inför läkarbedömning Ta EKG Sätta nål, koppla dropp Ge analgetika (smärtlindring) och syrgas Kontroller av blodtryck, puls och syresättning Omvårdnad

8 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-018 Effektiviteten på sjukhuset ökade med 32 procent enligt Lean principer

9 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-019

10 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-0110 Framgångsfaktorer Direkt diagnostik på röntgen Varje steg i vårdkedjan kan säga nej Minimerar ambulansens insatstid Opererade patienter inkluderas

11 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-0111 Framgångsfaktorer Direkt diagnostik på röntgen Varje steg i vårdkedjan kan säga nej Minimerar ambulansens insatstid Opererade patienter inkluderas Ambulans, akuten, röntgen och avdelningen engagerade Utbildning av samtliga berörda Inventering utgör arbetsunderlag Instruktionsblad utgör arbetsredskap Utvärderingsformulär för varje patient Vårdpersonal uppskattar inte att göra onödigt arbete – cave! Feedback till berörda

12 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-0112 Betydande humanistiska, medicinska och ekonomiska vinster har uppnåtts genom den nya vårdkedjan för patienter med misstänkt höftfraktur

13 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-0113 Tack!

14 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-0114 Uppskattad arbetstidsbesparing Akutmottagningen: - 440-640 tim/år Röntgenologiska kliniken: - 60 tim/år Ortopedavd 16: totalt minskad arbetsinsats, svårbedömt Ambulansen i Kalmar: + 160 tim/år Operationsavd: - 200 tim/år, svårbedömt De stora vinsterna förväntas uppnås genom färre antal komplikationer och minskat behov av hjälp från samhället


Ladda ner ppt "Landstinget i Kalmar län Erik Vestberg, Ortopedkliniken, Länssjukhuset i Kalmar 2009-09-011 Lean Hipcare Erik Vestberg."

Liknande presentationer


Google-annonser