Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, 431 80 Mölndal Telefon: 031-3432600, Telefax: 031-3432602 Höftfrakturprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, 431 80 Mölndal Telefon: 031-3432600, Telefax: 031-3432602 Höftfrakturprojekt."— Presentationens avskrift:

1 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Höftfrakturprojekt 2004/2005 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ambulansenheten Gunilla Tornberg, Ingela Wennman

2 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Strategi för verksamhetsutveckling och kvalitet SU fortsätter sin långsiktiga satsning på kvalitets- och verksamhetsutveckling För att åstadkomma det har vi följande strategi: • Organisera och systematisera ledningsarbetet så att det ger stöd till förbättringsarbetet • Knyta samman forskning om förbättringsarbete och forskning om vård, och stimulera till sådan forskning • Bygga kapacitet för förbättringsarbete • Mäta kvalitet på systemnivå • Arrangera mötesplatser där ledning och medarbetare ges tillfälle till dialog kring verksamhetens utveckling • Fokusera ett fåtal förbättringsområden för varje planeringsperiod Citat; ”SU:s Verksamhetsplan och Budget 2006 med utblick mot framtiden” oktober 2006

3 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Ambulansenheten/SU

4 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Ambulans- enheten SU Sahlgrenska universitetssjukhuset

5 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: AmbulansAkuten SOS Vård- Avd. Vägbulor Röntgen

6 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Fast Track •Behandla •Bedöma •Styra Rätt patient - Rätt instans Kvar hemma Annan vårdinrättning Akutintag

7 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Höftfrakturprojekt 2004/2005

8 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: • Bakgrund • Kartläggning • Pilotstudie • Resultat • Slutsats - visioner

9 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Höftfraktur • patienter / år • 75 % av dessa är kvinnor • 1/3 är kvinnor över 80 år • Oftast fall inomhus • >25% döda inom ett år

10 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Vanliga komplikationer: • Trombos - Lungemboli • Infektion • Trycksår • Förvirring

11 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Patienter med höftfraktur, SU % (av misstänkta) 70 % (av misstänkta)

12 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: I Göteborg vårdas > 4 patienter/dygn med misstänkt höftfraktur i ambulans. = 1550 patienter / år

13 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Patient med misstänkt höftfraktur utgör den största gruppen med ortopedisk skada i ambulans. Det är den 6:e största patientgruppen av alla vårdade i ambulans i Göteborg 1. Bröstsmärta 2. Andnöd 3. Buk 4. Cer 5. At ner 6. Trhöft

14 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: år 126 patienter > 65 år 1075 patienter Ålder Opererade höftfrakturpatienter; SU 2004

15 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Män 37% Kvinnor 63% Kartläggning 2004 (40 pat.)

16 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Kartläggning 40 patienter % 12 % 33 %4 % 60 % 7 %36 %

17 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Minuter Totalt ca 5,5 tim Kartläggning 2004 (40 pat. ) ==

18 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Syfte • Höja kvaliteten och ge likvärdig vård • Utveckla rutiner för att optimera och korta vårdkedjan • Kartlägga ekonomiska konsekvenser

19 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: RTG Idé!

20 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: AmbulansAkuten SOS Vård- Avd. Vägbulor Röntgen

21 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Ambulans/prehospitalt akutintag Arbetsuppgifter Hospitalt Akutintag •Id-band •EKG •Smärtlindring-Ketalar •Blgr, bastest •Blodprover •Patientskjortan •Lassekudde •Skriv RTG-remiss •Ring RTG o förvarna •Amb.pers följer pat direkt till RTG

22 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Inklusionskriterier: • Lågenergitrauma med smärta i höft, ljumske • Distalstatus ua • Inga andra misstänkta frakturer • Ingen skallskada/cerebral påverkan • Cirkulatoriskt stabil • Inga symtom på hjärtinfarkt • Diabetiker: B-glukos < 12

23 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Syfte • Höja kvaliteten och ge likvärdig vård • Utveckla rutiner för att optimera och korta vårdkedjan • Kartlägga ekonomiska konsekvenser

24 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Förväntad kvalitetshöjning för patienten: • Alla får smärtlindring • Alla får stabilisering och tryckavlastning mha Lassekudde • Varm och torr tidigt • Färre möten • Färre lyft – snabbare i säng • Tidigare operation • Kortare vårdtid

25 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Resultat Vårdtid prehosp.Vårddagar 37 min4 tim 52 min17 tim 20 dagar + 27 min- 2 tim- 3 tim 17 min - 2 dagar Tid på akutenUtskriven akuten-op.start

26 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: SU/Mölndal ortopedsjukhus/ inv. • 3,3 op/dygn • Vårdtid ca 18 dygn • Ständigt ca 60 patienter inneliggande Ekonomisk analys pågår

27 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Optimerat vårdkedjetänkande Erfarenheter • Tydligt uppdrag • Skapa delaktighet - personal • Skapa delaktighet -beslutsfattare • Utvärdering (personal, kvalitet, ekonomi) • Testa idén i liten skala

28 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: Utvecklingsmöjligheter • Identifiera fler patientgrupper • Ambulansen - det prehospitala akutintaget • Utökat samarbete över gränserna

29 G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, Mölndal Telefon: , Telefax: För kontakt: Presentationsmaterial finns på Ambulanssjukvårdens hemsida under Telefon:


Ladda ner ppt "G. Tornberg, I. Wennman 2005 Ambulansenheten/SU, Hus A4, Mölndals sjukhus, 431 80 Mölndal Telefon: 031-3432600, Telefax: 031-3432602 Höftfrakturprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser