Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sahlgrenska Universitetssjukhuset"— Presentationens avskrift:

1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Höftfrakturprojekt 2004/2005 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ambulansenheten Gunilla Tornberg, Ingela Wennman

2 Strategi för verksamhetsutveckling och kvalitet
SU fortsätter sin långsiktiga satsning på kvalitets- och verksamhetsutveckling För att åstadkomma det har vi följande strategi: Organisera och systematisera ledningsarbetet så att det ger stöd till förbättringsarbetet Knyta samman forskning om förbättringsarbete och forskning om vård, och stimulera till sådan forskning Bygga kapacitet för förbättringsarbete Mäta kvalitet på systemnivå Arrangera mötesplatser där ledning och medarbetare ges tillfälle till dialog kring verksamhetens utveckling Fokusera ett fåtal förbättringsområden för varje planeringsperiod Citat; ”SU:s Verksamhetsplan och Budget 2006 med utblick mot framtiden” oktober 2006

3 Ambulansenheten/SU

4 Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ambulans- enheten SU

5 Vägbulor SOS Ambulans Akuten Röntgen Akuten Vård- Avd.

6 Fast Track Behandla Bedöma Styra Rätt patient - Rätt instans
Kvar hemma Rätt patient - Rätt instans Annan vårdinrättning Akutintag

7 Höftfrakturprojekt 2004/2005

8 Bakgrund Kartläggning Pilotstudie Resultat Slutsats - visioner

9 Höftfraktur 19 000 patienter / år 75 % av dessa är kvinnor
1/3 är kvinnor över 80 år Oftast fall inomhus >25% döda inom ett år

10 Vanliga komplikationer:
Trombos - Lungemboli Infektion Trycksår Förvirring

11 Patienter med höftfraktur, SU 2004
76 % (av misstänkta) 70 % (av misstänkta)

12 I Göteborg vårdas > 4 patienter/dygn med misstänkt
höftfraktur i ambulans. = 1550 patienter / år

13 Patient med misstänkt höftfraktur utgör den största gruppen med
ortopedisk skada i ambulans. Det är den 6:e största patientgruppen av alla vårdade i ambulans i Göteborg 1. Bröstsmärta 2. Andnöd 3. Buk 4. Cer 5. At ner 6. Trhöft

14 Opererade höftfrakturpatienter; SU 2004
Ålder 20-65 år patienter > 65 år 1075 patienter

15 Kartläggning 2004 (40 pat.) Män 37% Kvinnor 63%

16 Kartläggning 40 patienter 2004 40 % 12 % 33 % 4 % 60 % 60 % 7 % 36 %

17 Kartläggning 2004 (40 pat. ) Totalt ca 5,5 tim + 14 23 46 84 162 329
= 329 = Totalt ca 5,5 tim Minuter

18 Syfte Höja kvaliteten och ge likvärdig vård
Utveckla rutiner för att optimera och korta vårdkedjan Kartlägga ekonomiska konsekvenser

19 Idé! RTG

20 Vägbulor SOS Ambulans Akuten Röntgen Akuten Vård- Avd.

21 Ambulans/prehospitalt akutintag
Arbetsuppgifter Hospitalt Akutintag Id-band EKG Smärtlindring-Ketalar Blgr, bastest Blodprover Patientskjortan Lassekudde Skriv RTG-remiss Ring RTG o förvarna Amb.pers följer pat direkt till RTG

22 Inklusionskriterier:
Lågenergitrauma med smärta i höft, ljumske Distalstatus ua Inga andra misstänkta frakturer Ingen skallskada/cerebral påverkan Cirkulatoriskt stabil Inga symtom på hjärtinfarkt Diabetiker: B-glukos < 12

23 Syfte Höja kvaliteten och ge likvärdig vård
Utveckla rutiner för att optimera och korta vårdkedjan Kartlägga ekonomiska konsekvenser

24 Förväntad kvalitetshöjning för patienten:
Alla får smärtlindring Alla får stabilisering och tryckavlastning mha Lassekudde Varm och torr tidigt Färre möten Färre lyft – snabbare i säng Tidigare operation Kortare vårdtid

25 Resultat Vårdtid prehosp. Tid på akuten Utskriven akuten-op.start
Vårddagar 37 min 4 tim 52 min 17 tim 20 dagar + 27 min - 2 tim - 3 tim 17 min - 2 dagar

26 SU/Mölndal ortopedsjukhus/600 000 inv.
3,3 op/dygn Vårdtid ca 18 dygn Ständigt ca 60 patienter inneliggande Ekonomisk analys pågår

27 Optimerat vårdkedjetänkande Erfarenheter
Tydligt uppdrag Skapa delaktighet - personal Skapa delaktighet -beslutsfattare Utvärdering (personal, kvalitet, ekonomi) Testa idén i liten skala

28 Utvecklingsmöjligheter
Identifiera fler patientgrupper Ambulansen - det prehospitala akutintaget Utökat samarbete över gränserna

29 För kontakt: Telefon: 031-3432603 Presentationsmaterial finns på
Telefon: Presentationsmaterial finns på Ambulanssjukvårdens hemsida under


Ladda ner ppt "Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Liknande presentationer


Google-annonser