Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdegrunden som hävstång

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdegrunden som hävstång"— Presentationens avskrift:

1 Värdegrunden som hävstång
Christina Söderholm Göran Modin

2 Kan vi påstå att sjukvården är:
Lättillgänglig Förändringsbenägen Kundanpassad Kostnadseffektiv Läraktig

3 Patienten först…..? ”Bra bemötande, men logistiken suger”
”Vårdpersonalen ger många löften som inte hålls: ”- Jag kommer snart tillbaka med en filt.” ”- Om en stund får du komma till röntgen.”

4 Konservering Brist på konkurrens + Konjunkturokänslighet
= Lågt förändringstryck

5 Nya villkor Vårdval Stockholm Öppna jämförelser Rörlighet inom EU
Kvalitetskrav

6 ”Utmanade” av privat företag

7 Att lära av andra – hur gjorde vi?

8 Ur Södersjukhusets värdegrund
”Att våga tänka nytt…förutsätter chefer som uppmuntrar detta.”

9 ”Galenskap är att göra samma
sak men att förvänta sig ett annat resultat.” Tom de Marco 9

10 Värdegrund? Mission Vision Varumärkesprofilering Medarbetarpolicy
Affärsidé Kärnvärden BVS Hederskodex

11 Vilken utgångspunkt?

12 Patientnöjdhet

13 SÖS strategi? Värdegrund!

14 Värdeskapande – För vem?
Verksamhetens intressenter! Patienten först Respekt för individen Patienter & Medarbetare Patienter Undvik slöseri Samhälls-ansvar För att kunna veta vad som är slöseri måste vi veta vad som är värdeskapande Vad som är värdeskapande i en viss verksamhet beror i sin tur på vem verksamheten ska vara värdeskapande för Varje verksamhet finns till för att skapa värde för sina intressenter och dessa intressenter finns representerade i värdegrunden SÖS har alltså följande intressenter: Patienter, Medarbetare, Ägare/finansiärer & Samhället Det är viktigt att poängtera att i varje lösning måste det finnas en balans mellan dessa intressenter för att den ska bli långsiktigt framgångsrik. En lösning som t.ex. enbart fokuserar på patienterna kanske kan göra situationen ohållbar för medarbetarna och kosta finansiärerna för mycket pengar Ägare Samhället 14

15 För patienten – med patienten
Patientmålsättning Varumärkesprofilering Värdegrund

16 För patienten – med patienten
Patienten skall känna sig välkommen och trygg Södersjukhuset AB skall associeras med tillgänglighet, kvalitet och miljömedvetenhet Medarbetaren skall känna sig engagerad och stolt

17 Hur tog vi fram värdegrunden?
Top down med förankring i referensgrupper

18 Implementering Implementationsverktyg SÖS ledningsgrupp
Övriga ledningsgrupper Avdelningar

19 Värdegrundens koppling till Lean
Patienten först Respekt för individen RESULTAT! Undvik slöseri Samhälls-ansvar Metoder & verktyg: Värdeflödesanalys 5S SÖS Lean-principer: Flödesorientering Gemensamma arbetssätt Ständiga förbättringar Rätt från mig Värdegrunden är basen som allt arbete ska utgå från, det gäller förstås även Lean-arbetet Lean-principerna beskriver hur organisationen ska tänka för att lösa problem och ta vara på möjligheter. Man kan säga att Lean-principerna vägleder organisationen att hitta lösningar som är ”rätt” ur ett Lean-perspektiv. SÖS Lean-principer är: (läs bilden) Genom att bara tänka kommer vi inte åstadkomma någon förbättring. Vi måste göra också. Genomförandefasen innebär att tillämpa överenskomna arbetssätt men också att använda olika metoder och verktyg Två vanliga exempel på Lean-metoder är Värdeflödesanalys och 5S och de kommer att vara en del av denna Lean-utbildning Genom att tillämpa rätt arbetssätt, metoder och verktyg på rätt sätt förbättrar vi resultaten. Med resultat menar vi inte bara hårda ekonomiska resultat utan även t.ex. medarbetarnas trivsel, vårdkvalitet, patientnöjdhet och längden på vårdkön För att leva upp till värdegrunden måste vi förbättra resultaten värdegrundens alla delar

20 Lean-spel

21 Sprida egna goda exempel
Lean-dagarna Studiebesök SÖS-nytt Lagledaren Media Konferenser Interna utbildningar

22 Lung- och allergimottagningen
Väntetid till nybesök

23 Höftfrakturer Andel opererade inom 24 h 79 % 29 %

24 Före lean

25 Efter lean

26 Sjukvården – en framtidsbransch
Stimulerande Lärande Utvecklande 26


Ladda ner ppt "Värdegrunden som hävstång"

Liknande presentationer


Google-annonser