Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkande sjukvård Hans Svensson Områdeschef Akutverksamheten NU-Sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkande sjukvård Hans Svensson Områdeschef Akutverksamheten NU-Sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 Samverkande sjukvård Hans Svensson Områdeschef Akutverksamheten NU-Sjukvården

2 Det här är NU-sjukvården NU-sjukvården

3 Samverkande sjukvård i Strömstad och Tanum Ett pilotprojekt i Strömstads och Tanums kommuner

4 NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och bildades 1996 när Norra Älvsborgs länssjukhus, Uddevalla sjukhus och lokalsjukhusen Strömstads, Lysekils och Dalslands sjukhus samlades under en gemensam ledning. NU-sjukvården

5 Strömstads sjukhusLysekils sjukhusDalslands sjukhus NÄL i TrollhättanUddevalla Sjukhus N NU-sjukvårdens fem sjukhus NU-sjukvården

6 NU-sjukvårdens organisation NÄL, Trollhättan är inriktat mot den breda akutsjukvården och Uddevalla sjukhus mot mer planerad vård På Lysekils, Strömstads och Dalslands sjukhus finns specialistmottagningar som är en del av NU-sjukvårdens planerade vård. NU-sjukvården

7 NU-sjukvårdens upptagnings- område Våra patienter kommer från Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edet. Området har cirka 275 000 invånare. NU-sjukvården

8 Bakgrund Ambulansstationer i NU-sjukvården

9 Vardagen Ca 105 Ambulansuppdrag 225 patienter på akutmottagningarna NU-sjukvården

10 Projektbakgrund Helt och hållet medborgarperspektiv Organisatoriska resurser Fick ej användas som spareffekt för någon verksamhet Riva barriärer Bakgrund

11 Effektivare sjukvård Att genom samarbete mellan kommunal hälso- och sjukvård, ambulanssjukvård, primärvård, sjukvårdsrådgivning och NU-sjukvården tillgodose medborgarens krav på god sjukvård. Bakgrund

12 Samverkande sjukvård – tryggare invånare Ett stort geografiskt område ställer speciella krav för att alla invånare ska känna trygghet och närhet till sjukvården. I Strömstad och Tanum är en lösning att samverka. Genom att arbeta över gränserna mellan vad som räknas som länssjukvård, primärvård, ambulanssjukvård eller kommunal hälso- och sjukvård, och i samarbete med sjukvårdsrådgivningen, kan invånarna få vård i närområdet, samtidigt som vårdens resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Bakgrund

13 Medborgarperspektiv Trygghet Tillgänglighet Optimalt användande av resurser Medborgare

14 Lokala geografiska förutsättningar Etablerat samarbete mellan kommuner Primärvård som var väletablerad Samarbetsavtal med Norge Bakgrund

15 Samverkansformer A)Sjukvårdsrådgivning/Kommunal hälso- och sjukvård/Ambulanssjukvård B)Ambulanssjukvård/Kommunal hälso- och sjukvård C)MÄVA/primärvård/Ambulanssjukvård/Kom munal hälso- och sjukvård D)Triagering primärvård E)Egenvård i hemmet som vårdnivå Bakgrund

16 Tillvägagångssätt Godkännande av NU-sjukvårdens styrelse Godkännande av Hälso- och sjukvårds- nämnden Etablera kontakter med: Primärvårdsföreträdare,Förvaltningschefer i kommuner, Sjukvårdsrådgivningen Kommunens MAS är en nyckelfaktor Genomförande

17 Tillvägagångssätt Projektgrupp Informationsträffar för berörd personal Utbildningsplan Tvärprofessionell utbildning Utökning av utrustning Delaktighet Genomförande

18 Gemensam uppföljningsworkshop Medarbetare Fyra heldagar ledda av facilitator med deltagare från hemtjänsten i Strömstad resp. Tanums kommuner (ssk och usk), Ambulanssjukvården i NU-sjukvården samt från 1177

19 Workshop forts. Vad känner ni för projektet? ”Positivt!” ”Ett utvecklat samarbete ger trygghet för invånarna” ”Förvirrat i början – känns tryggare nu när det klarnat” ”Lite oro i början, hade vi tillräckligt med kunskap för att klara de nya arbetsuppgifterna?” ”Känns väldigt bra att vi kan hjälpa människor på ett annat sätt än vi brukar göra” ”När det fungerar som planerat så fungerar det fantastiskt bra” ”Patientens lidande minskar, det ger tillfredsställelse” ”Det är positivt att få göra andra arbetsuppgifter” ”De vi träffar är väldigt tacksamma” ”Fantastiskt att få vård i hemmet och slippa åka många mil till en akutmottagning” ”Utvecklande för personalen att få jobba så här” Medarbetare

20 Vilka möjligheter ser ni? ”Vi kan ge snabbare hjälp och vård” ”Vi avlastar sjukhusens akutmottagning” ”Vi hjälper till att få rätt patient på rätt ställe” ”Vi skapar trygghet” ”Ett samarbete som ger kompetenshöjning” ”Vi utnyttjar våra gemensamma resurser på ett bättre sätt” ”Hospitering hos varandra ger mycket insikt och kunskap” Workshop forts.

21 Medarbetare Vilka hot ser ni? ”Om fler vill vårdas hemma räcker inte personalen till, behöver utöka personalstyrkan” ”Ibland är det svårt att prioritera, ska jag tacka ja till 1177 larm eller ska jag prioritera omläggning av ett sår på en hemtjänstpatient?” ”Vi får sällan hjälp av Primärvården när vi kontaktar dem” ”Nya möten med människor vi inte känner, vi vet inte vem vi möter” ”Kunskap – vi vill lära oss mer genom hospitering” Workshop forts.

22 Medarbetare Vad behöver utvecklas för att allt ska fungera perfekt? ”Vi behöver höja vår kompetens” ”Vi behöver bättre stöd från primärvården” ”Vi behöver träffas och utbyta erfarenheter och lyfta gemensamma frågor ett par gånger per år”. ”Att träffas skapar vi-känsla över gränserna, lättare att samarbeta i framtiden när vi träffats och har ett ansikte på varandra.” ”Vi vill gärna öva med hjälp av några case där vi kan lära oss av tidigare erfarenheter” Workshop forts.

23 Vad har vi sett hittills? Resultat

24 MÄVA MÄVA, skapa möjlighet för direktinläggning Införs i hela NU-sjukvården, Högprioriterat Resultat

25 MÄVA Resultat Evert 89 år bor i eget boende, har hjärtsvikt och ytterligare två kända sjukdomar. Evert känner sig sämre. Hans anhöriga är oroliga för honom. Ambulans- sköterskan bedömer att Evert är en möjlig MÄVA- patient. Kommunens ssk bedömer att Evert kan vara en MÄVA- patient Evert är inskriven i hemsjukvården så de anhöriga larmar kommunens ssk. MÄVA/primärvård/Ambulanssjukvård/Kommunal hälso- och sjukvård Ambulanssjukvården direktkontakt med MÄVA- avdelningen för diskussion om inläggning Anhöriga kontaktar 112 som skickar en ambulans Dagtid: Ssk kontaktar primärvårdläkare Jourtid: Ssk kontaktar ambulans- sjukvården Ambulans- sjukvården kontaktar MÄVA för diskussion om direktinläggning

26 1177 uppdrag Ambulanssjukvården Kommunal hälso och sjukvård

27 1177-uppdrag Resultat Gösta 68 år har nyligen fått en kateter som nu krånglar. Han ringer Sjukvårdsrådgivningen. Sjukvårdsrådgivning ens ssk ringer kommunsköterskan och ber om assistans. Ssk åker hem till Gösta och åtgärdar problemet på plats. Sjukvårdsrådgivning ens ssk ringer ssk i ambulans och ber om assistans. Kommunens ssk åker hem till Gösta och åtgärdar problemet på plats. Sjukvårdsrådgivning/Kommunal hälso- och sjukvård/Ambulanssjukvård

28 IVPA-uppdrag Kommunal sjuksköterska

29 IVPA till kommunal sjuksköterska Resultat 112 Larm kommer till SOS Alarm Ambulansen har lång framkörningstid SOS-Alarm kontaktar kommunens ssk Kommunens ssk åker till patient för medicinskt omhändertagande i väntan på ambulans (IVPA-larm) Ambulanssjukvård/Kommunal hälso- och sjukvård

30 Vinster Trygghet för patienten Patienten kommer till rätt vårdnivå Bättre nyttjande av resurser Utvecklande för personalen Onödiga besök på akutmottagningen undviks Resultat

31 Planerad utbyggnad av projektet Norra och mellersta Bohuslän Fyrbodalsregionen Framtid


Ladda ner ppt "Samverkande sjukvård Hans Svensson Områdeschef Akutverksamheten NU-Sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser