Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MÄVA Akutmottagningen NÄL Vi vill undvika att patienten går via akuten 9-10 varje dag TEAM-möte med läkare, USK, SSK, arbetster, sjukgymn, kurator Inskrivningsteam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MÄVA Akutmottagningen NÄL Vi vill undvika att patienten går via akuten 9-10 varje dag TEAM-möte med läkare, USK, SSK, arbetster, sjukgymn, kurator Inskrivningsteam."— Presentationens avskrift:

1 MÄVA Akutmottagningen NÄL Vi vill undvika att patienten går via akuten 9-10 varje dag TEAM-möte med läkare, USK, SSK, arbetster, sjukgymn, kurator Inskrivningsteam Vårdgrupp Medicinsk rond 13:00 varje dag Utskrivningsteam Vårdplanering Utskrivningssamtal Genomgång av mediciner och pärmen ”Din Vård” Kontroller Stabilisering Intagningsprover Dokumentation Kommunkontakt Kontaktpunkt för kommun och primärvård Vid försämring kontaktas avdelningen för konsultation. Vid eventuell inläggning kommer patienten direkt till MÄVA

2 Inskrivningsteam På avdelningen möts patienten av en sjuksköterska, får en säng samt mat och dryck om tillståndet så tillåter Kontroller som t ex puls, blodtryck etc tas Prover tas utifrån en standardordination Patienten får träffa avdelningsläkare som undersöker och ordinerar eventuell behandling Sjuksköterskan startar behandling och stabiliserar patienten Vård-/ behandlingsplan samt dokumentation påbörjas Övriga vårdgivare kontaktas för att underlätta patientens väg hem Patienten placeras i en av avdelningens vårdgrupper

3 Vårdgrupp En vårdgrupp består av en sjuksköterska och en undersköterska Avdelningen är indelad i fyra vårdgrupper som ansvarar för 6-8 patienter vardera Projektarbeten pågår för att ta fram standardiserade planer utifrån sökord som - nutrition - elimination - tryck - fallrisk - vårdrelaterade infektioner mm

4 Teammöte Teammöte hålls på avdelningen varje dag mellan kl 9-10 Där deltar läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator Syftet är att varje profession ska bidra med sitt kunnande om patienten för att få en optimal vårdprocess Vårt mål är att hela vårdkedjan, kommun – primärvård – länssjukvård, ska fungera på bästa sätt för varje enskild patient

5 Medicinsk rond Kl 13 varje dag samlas läkare, sjuksköterska och undersköterska för en medicinsk bedömning av patienten. Då har alla yrkeskategorier bildat sig en uppfattning om patientens status, prov- och röntgensvar har hunnit komma vilket gör bedömningen säkrare. Målet för oss är att patienterna ska kunna skrivas ut på förmiddagen då andra vårdgivare har lättare för att ta emot patienten i hemmet.

6 Utskrivningsteam I utskrivningsteamet ingår förutom vår utskrivningssköterska även medlemmar från kommunen Utskrivningssköterskan ansvara för att en vårdplanering görs om det behövs. Hon har också ansvaret för den fortsatta kontakten med kommun och primärvård Utskrivningssjuksköterskan har ett samtal med patienten innan hemgång, där den samlade dokumentationen i pärmen ”Din Vård” gås igenom

7 Medicinsk äldrevård – vi jobbar tillsammans Primärvård Kommun Länssjukvård


Ladda ner ppt "MÄVA Akutmottagningen NÄL Vi vill undvika att patienten går via akuten 9-10 varje dag TEAM-möte med läkare, USK, SSK, arbetster, sjukgymn, kurator Inskrivningsteam."

Liknande presentationer


Google-annonser