Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIM PROJEKT SJUKSKÖTERSKEBASERAD INFEKTIONSMOTTAGNING NORRAHAMMAR VÅRDCENTRAL Projektgrupp:Angela Eckerby, dsk Bengt Hultberg, dl Gunvor Hederos, dsk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIM PROJEKT SJUKSKÖTERSKEBASERAD INFEKTIONSMOTTAGNING NORRAHAMMAR VÅRDCENTRAL Projektgrupp:Angela Eckerby, dsk Bengt Hultberg, dl Gunvor Hederos, dsk."— Presentationens avskrift:

1

2 SIM PROJEKT SJUKSKÖTERSKEBASERAD INFEKTIONSMOTTAGNING NORRAHAMMAR VÅRDCENTRAL Projektgrupp:Angela Eckerby, dsk Bengt Hultberg, dl Gunvor Hederos, dsk Leena Tjärnen, dsk Åsa Törnberg, ssk

3 SIM PROJEKT NORRAHAMMAR VÅRDCENTRAL MEDICINSK UTVÄRDERING Distriktsläkare Mats D Karlsson BETEENDEVETENSKAPLIG UTVÄRDERING Linköpings universitet, Sweden Ove Anbäcken, Jan Olof Hugosson

4 MÅL OCH SYFTE Öka tillgängligheten Rätt vårdnivå Vända vårdströmmen från sjukhuset till primärvården Optimalt utnyttjande av distrikts- sköterskans kompetens

5 MÅL OCH SYFTE Skapa större utrymme för ”kroniker” och halvakuta patienter Utveckla egenvårdsrådgivning

6 BESÖK ÖPPEN MOTTAGNING Ej barn under 2 år  FÖRKYLNINGSBESVÄR  HALSBESVÄR  ÖRONBESVÄR  URINVÄGSBESVÄR HOS KVINNOR ÖVER 15 ÅR

7 Läkardiagnoser 10 - topp 2000 2001

8 Totalt antal patienter 2 832 varav läkarbesök 283

9

10 UTVÄRDERING av SIM PROJEKTET  PATIENTPERSPEKTIV  PERSONALPERSPEKTIV  LEDNINGSPERSPEKTIV

11 PATIENTPERSPEKTIV ”Snabbare komma intill. Om läkarbesök - väntetid Diagnos och behandling helt OK” ” Bättre, det gick snabbare. Rätt vårdnivå. Dsk kan mycket”. ”Hon var inte så stressad. Använde ett bra språk”. ”Läkare har större kunskap”.

12 PERSONALPERSPEKTIV Trygga i sin yrkesroll Negativt för läkare att inte träffa pat med ”lättare” åkommor Dsk och läkare måste samverka Teamsamverkan nödvändig

13 LEDNINGSPERSPEKTIV Alla framställs som vinnare Teamarbete nödvändigt Engagemang hos medverkande Arbetsmiljövinst för läkare

14 VINSTER SIM gruppen Utökad patientkontakt Tryggare i yrkesrollen Ökad kompetens inom inf sjd Ansvar och befogenheter ökat

15 Antal besök på respektive vårdcentral. Antal patienter på Jourcentralen från resp vårdcentrals upptagningsområde samt antal besök invånare under mätperioden/år.

16 SIM har medfört ökad provtagningsfrekvens ökad patienttillstömning till Norrahammars vårdcentral

17 SIM har INTE medfört ökat antal medicinska komplikationer ökad antibiotikakonsumtion ökad vårdkonsumtion på andra landstingsmottningar


Ladda ner ppt "SIM PROJEKT SJUKSKÖTERSKEBASERAD INFEKTIONSMOTTAGNING NORRAHAMMAR VÅRDCENTRAL Projektgrupp:Angela Eckerby, dsk Bengt Hultberg, dl Gunvor Hederos, dsk."

Liknande presentationer


Google-annonser