Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnkonsekvensanalys Om att systematiskt fatta beslut för barnets bästa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnkonsekvensanalys Om att systematiskt fatta beslut för barnets bästa."— Presentationens avskrift:

1 Barnkonsekvensanalys Om att systematiskt fatta beslut för barnets bästa

2 Barnkonventionen Antas av FN:s generalförsamling 1989 Sverige antog konventionen 1990 Består av 54 artiklar samt tre tilläggsprotokoll. 4 av artiklarna kallas för vägledande principer.

3 Viktigaste artiklarna… Artikel 2: Ickediskriminering Artikel 3: Barnets bästa Artikel 6: Rätten till liv och utveckling Artikel 12: Rätten till delaktighet och inflytande Artikel 4: …till det yttersta av sina tillgängliga resurser Artikel 42: Rätt att känna till konventionen

4 Kyrkomötets beslut… Den 21 november 2012 beslutade kyrkomötet om ändringar i kyrkoordningen som innebär att Svenska kyrkan ska genomföra barnkonsekvensanalys inför beslut. Beslutet gäller i församlingar, stift och på nationell nivå och trädde i kraft den 1 januari 2013. Barnkonsekvensanalys ska göras i beredningsskedet inför beslut. Vidare ska barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys beaktas i församlingens pastorala program.

5 Plan för beredning 1.Kartläggning 2.Beskrivning 3.Analys 5. Utvärdering/ uppföljning 4. Prövning/beslut Beredning

6 Kartläggning Här samlas kunskap in om barns situation i sammanhanget Vilka barn finns i upptagningsområdet? Olika grupper av barn? Vilken livssituation har barnen? Vilka deltar i verksamhet? Vilka deltar inte i verksamhet? O s v…

7 Beskrivning Här beskrivs frågeställningen eller förslaget i sitt sammanhang. Vad i kyrkoordningen kan vara relevant? Vilka artiklar i barnkonventionen är aktuella? Vilka barn berörs direkt eller indirekt? Har barn som lever i de mest utsatta situationerna prioriterats? Finns motstridiga intressen mellan barn som grupp, eller andra grupper?

8 Prövning och beslut Här ska beslutsfattare, till exempel kyrkoråd, nämnder eller stiftsstyrelser, göra en bedömning av det underlag som inkommit. Har barnkonventionens principer varit vägledande? Har barn som lever i de mest utsatta situationer prioriterats? Har barn varit delaktiga på ett relevant sätt?

9 Utvärdering och uppföljning Här utvärderas de effekter beslutet fick. Stämmer dessa med de antaganden som barnkonsekvensanalysen byggde på? Barnbokslut Biskopsvisitationer Revision Kollegial granskning

10 PolicyVerksamhetsplanBudget Uppföljning/Revision Barnkonventionen BKA

11 Barnkonsekvensanalys FIN En barnkonsekvensanalys på FIN kan ligga som bilaga eller integrerat. Barn och unga bör vara delaktiga i processen från början. Samtala med barnen - hur ska deras delaktighet se ut? En grundlig kartläggning är avgörande – den kan sedan användas i andra barnkonsekvensanalyser. Låt kartläggningen få genomslag i hela dokumentet: Hur låter vi barn och barns situation påverka vårt gudstjänstlig? Vad betyder ett tydligt barnperspektiv i förhållande till det diakonala arbetet? O s v…. Finns konkurrerande intressen, vilka avvägningar har behövt göras? Behövs kompenserande åtgärder? Låt sedan FIN med tillhörande bka få genomslag i den fortsatta verksamhetsplaneringen.

12 Framåtblick – vilka berörs? Pedagoger – lyssna på barn. Skapa forum för delaktighet. Beslutsfattare och arbetsledare: Prioritera och ”beställ” barnkonsekvensanalys. Fatta beslut med bka som underlag. Tjänstemän – genomföra analysen Samtliga i verksamheten: i det löpande, arbeta med barnrättsglasögonen på.


Ladda ner ppt "Barnkonsekvensanalys Om att systematiskt fatta beslut för barnets bästa."

Liknande presentationer


Google-annonser