Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilaga 2 Äldreomsorgens värdegrund Trygghet Engagemang Hushållning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilaga 2 Äldreomsorgens värdegrund Trygghet Engagemang Hushållning."— Presentationens avskrift:

1 Bilaga 2 Äldreomsorgens värdegrund Trygghet Engagemang Hushållning

2 Hässelby Gårds äldreboende Ett äldreboende där det är gott att leva och en fröjd att arbeta Vi åtar oss att ge Dig en god och säker vård, du kommer att bemötas professionellt och så långt det går ges möjlighet till inflytande över din omsorg.

3 Detta är vad vi vill vara kända för! Detta är vad som ska gälla för oss som arbetar inom äldreomsorgen! Det är därför vi är här i Hässelby Vällingby!

4 Vår verksamhet har fått allvarlig kritik Länsstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot stadsdelsnämndens äldreomsorgsverksamhet Kritiken riktas mot myndigheten, biståndshandläggningen Kritiken riktas också mot två enheter inom Hässelby Gårds äldreboende Alla berörs och måste ta detta på allvar

5 Varför kritiken är allvarlig Det gäller brister i bemötande av anhöriga och äldre Det gäller brister i omvårdnaden, som liksom övriga brister kan upplevas som en brist i bemötande Det gäller brister i kunskap om medicinska tillstånd Det gäller de äldres kost- och matsituation Det gäller kontinuitet i hälso- och sjukvårdsinsatserna, både ssk och läkare Det gäller lokalernas standard Det gäller dokumentation Det gäller brist på engagemang från oss Det gäller att personer med demenshandikapp bor tillsammans med dem som inte är dementa, i för stora enheter Det gäller stort som smått, d.v.s. helheten Länsstyrelsen kommer att vara tydliga i den kritik som riktas mot verksamheten.

6 Vad kan vi göra när vi får allvarlig kritik? Försvara oss! Förklara oss! Förändra oss! Alla tre sätten innebär mycket extra ansträngning. Ett av dessa sätt innebär också att ta ANSVAR.

7 Vilka/vem har ansvar? Stadsdelsnämndens politiker, ordförande Berit Kruse, har ansvar att leda nämndens arbete, ansvar inför stadens politiker, medborgarna/skattebetalarna och de anställda Stadsdelsförvaltningens ledning, stadsdelsdirektören Anders Meuller, har ansvar inför politikerna, dem som behöver verksamheterna, verksamheterna och de anställda Avdelningschef Lennart Keberg, har ansvar inför politikerna, inför förvaltningsledningen, för dem som behöver äldreomsorg, verksamheterna och de anställda Sektionschef Marja Niemi, har ansvar inför politikerna, för dem som behöver äldreomsorg och medarbetarna inom sektionen. Enhetschef Marie Sjölund, har ansvar inför avdelningschefen, övriga chefer inom äldreomsorgen, för att hålla i projektet Hässelgården, för ledningen av Hässelby Gårds äldreboende, inför boende och anhöriga och medarbetarna. Biträdande enhetschef Sari Boman, har ansvar inför enhetschefen, inför övriga chefer inom Hässelby Gård, för boende och anhöriga och medarbetarna främst inom enheten. Medarbetarna, har ansvar inför biträdande enhetschefen, inför övriga chefer och medarbetare inom Hässelby Gård, för boende och anhöriga och medarbetarna främst inom enheten.

8 Har alla lika mycket och omfattande ansvar? Nej, men alla har ett eget ansvar. Vad innebär det för mig? Att alltid göra det som ska göras och att alltid bidra till att det som måste och behöver göras blir gjort.

9 Hur kommer ledningen ta sitt ansvar? Göra en åtgärdsplan som beskriver vad som är problemet vad som ska gälla istället hur det ska åtgärdas av vem/vilka, d.v.s. göra klart ansvar när det ska vara klart hur det ska det ska kontrolleras att det fortsätter att vara som vi bestämt

10 Alla kommer att vara delaktiga! När allvarlig kritik riktas mot en verksamhet så berörs alla. Vi kan alla lära oss något om oss själva. Nuvarande läge är en anledning till att känna oro. De förändringar som måste genomföras ska leda till kritiken att upphör. Äldreomsorgens värdegrund och Hässelby Gårds kvalitetsgaranti ska gälla.

11 Arbete kommer att påbörjas nu. Mycket har gjorts tidigare. Vi ska bygga vidare på det som fungerar. Alla medarbetare måste anstränga sig ytterligare för att nå framgång i detta arbete. Information och samverkan kommer att ske med de fackliga organisationerna. När det gäller bemötandefrågor har vi inte lång tid att hitta rätt i ett sätt som alla kan känna sig lugna och nöjda med. När det gäller andra åtgärder som kräver utbildningsinsatser, de boendes och anhörigas delaktighet, lokalfrågor o.s.v. kan det ta något längre tid. Vi kommer att ha nära kontakt med länsstyrelsen. Stadsdelsnämnden kommer att informeras fortlöpande.

12 Handlingsplan - utvecklingsområden Påtalat av länsstyrelsenÅtgärder Personer med demens bor tillsammans med dem som ej har detta handikapp på enheter med över 20 boende. All personal har inte tillräcklig kunskap för att kunna ge god omvårdnad till personer med demenshandikapp.


Ladda ner ppt "Bilaga 2 Äldreomsorgens värdegrund Trygghet Engagemang Hushållning."

Liknande presentationer


Google-annonser