Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AFF 2010 i korthet Strategisk plan 2010-2012 implementeras Nya Aff-dokument utgivna Projektplan för Aff Vision antagen –Steg 1 påbörjat Arbetsutgåva av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AFF 2010 i korthet Strategisk plan 2010-2012 implementeras Nya Aff-dokument utgivna Projektplan för Aff Vision antagen –Steg 1 påbörjat Arbetsutgåva av."— Presentationens avskrift:

1 AFF 2010 i korthet Strategisk plan 2010-2012 implementeras Nya Aff-dokument utgivna Projektplan för Aff Vision antagen –Steg 1 påbörjat Arbetsutgåva av ABFF 11 föreligger Samhällsbyggandets DokumentRåd (SBDR) avslutat –Slutrapport publicerad –AFF och BKK planerar för samarbete i gemensamma frågor 50 förvaltare auktoriserade Internationell standardisering –Nya projekt startade –Nordic FM forum för samordning med övriga nordiska länder –Samverkan med UTEK om Asset Management mm Fråga om branschindex bevakas

2 Aff skapar förutsättningar för en väl fungerande Fastighetsförvaltning och FM och är det natruliga valöet vid upphandling eller kvalitetssäkring Aff:s verksamhetsidé år att verka för utveckling av kvalitet och kompetens inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (Facility Management och Facilities Services, FM/FS) genom att –arbeta för standardisering och enhetlighet när det gäller begrepp, definitioner och avtalsdokument genom att utveckla Aff-konceptet –initiera eller medverka i utvecklingsprojekt –vara engagerad i branschens kompetensutveckling och auktorisation av yrkesroller i branschen. Strategisk plan 2010-2012

3 Aff skapar förutsättningar för en väl fungerande Fastighetsförvaltning och FM och är det natruliga valöet vid upphandling eller kvalitetssäkring Strategisk inriktning Utveckla och marknadsföra Aff-konceptet, så att den blir en accepterad branschstandard när det gäller styrande- och stödjande dokument för Fastighetsförvaltning och FM/FS genom att –utveckla upphandlings- och avtalsdokument för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster, Aff) –handha partsförhandlingarna avseende Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (ABFF) samt utarbetande av gemensamma termer för Aff-dokumenten (Aff Definitioner) Med Aff-konceptet skapa en gemensam grund för utveckling och fortlöpande förbättring av arbetsformer och processer för effektiv och kvalitativ förvaltning. Bedriva utvecklingen av Aff-konceptet med breda arbets- och referensgrupper och därigenom skapa också en gemensam mötesplats för diskussion om branschgemensamma frågor. Vara engagerad inom kompetensutveckling och utbildning. Detta uppnås genom att vara aktiv i och framföra branschens krav och behov i lämpliga sammanhang och att verka för auktorisation av enskilda yrkesroller, som ett medel att öka attraktionskraften för branschen och kvalitetssäkringen av arbetet. Aff har redan fattat beslut om att utföra auktorisation av fastighetsförvaltare. Strategisk plan 2010-2012

4 4 AFF:s organ och Arbetsformer Medlem Styrelse Strategi/Utveckling Medlem Aff Service AB VD *) ABFF- utskottet *) Bolaget är Aff:s operativa och kommersiella organ. Leds av VD, som företräder Aff i löpande frågor. Kansli – Projekt – Arrangemang mm Aff-kommittén Utbildningsrådet Int. standardisering Tillf. arbetsgrupper

5 Aff-kommittén Nya dokument Pågående projekt 1.Aff Vision 2.Revidering ABFF

6 Auktorisation för fastighetsförvaltare/ Property manager

7 Syfte med auktorisationen Höja statusen på fastighetsförvaltarens yrkesroll. Säkerställa rekryteringen till branschen. Skapa en gemensam baskompetens. Säkerställa att kompetensen vidareutvecklas hos den enskilde individen. Påverka utbildningsinstitutioner och utbildningsanordnare. Bredda kompetensen för idag yrkesverksamma.

8 Auktorisationsprocess Steg 1 Frivillig förkunskapstest Testet innehåller ca 60 flervalsfrågor inom fastighetsförvaltningens kunskapsområden. Om den sökande inte får godkänt på testet rekommenderas att komplettera kunskaperna för att klara en auktorisation.

9 Steg 2 Ansökan Ansökan görs via AFF hemsida. Utbildning och övriga dokument som verifierar kompetensen skickas in digitalt. Steg 3 Prov och projektarbete Provet genomförs med ca 300 flervalsfrågor (550) som omfattar de olika kompetensområdena. Efter provet görs ett självständigt projektarbete som ska lämnas in inom en månad efter provets genomförande. Utbildningsrådet ansvarar för rättning av tester samt bedömning av projektarbeten. Steg 4 Auktorisation Efter godkännande av den sökandes provresultat och projektarbete utfärdas ett auktorisationsbevis som gäller i fem år. Auktorisationsprocess

10 Auktorisation 2010

11 22 auktoriserade Fastighetsförvaltare Property Managers 30 nov 2010 Bengt JildmalmPrimär Bengt LindströmHSB Stockholm Charlotte EnjinNewsec AM AB Christoffer RodinHSB Stockholm Daniel HolménNewsec Asset Management AB Erik SjöholmRiksbyggen i Mariestad Henric SamuelssonAberdeen Property Investors Håkan ClaessonRiksbyggen i Lyckeby Kai HeikkiläSundsvalls Fastighets AB Katarina BjörnsdotterRiksbyggen i Göteborg Malin KyleforsNewsec AM AB Martin TollerHSB Stockholm Morgan ForsNewsec Asset Management AB Pia CarlbergHSB Stockholm Anders ErikssonCoor Dante FelixsonKungsleden Fastighets AB Michael GrufmanHSB Stockholm Carmen SerbanWSP DeDU Diana ErikssonNewsec AM Carl PetreNewsec AM Jenny JörgensenHSB Stockholm Leif SvenssonVasallen Sollefteå AB

12 Auktorisation 2011 Genomfört Auktorisationsprov 28 januari Utvärdering och omprov av 11 pågår Planerat 14 juni Göteborg Planerat 4 oktober Stockholm Samarbete med KTH om prov och frågedatabas pågår Kontakter med utbildningsanordnare pågår samverkan om kompetenstensområden i fortbildningen

13 Utdrag ur Auktorisationsintyget

14 Etiska regler

15 Bokslut 2010 Budget 2010 Medlems- och serviceavgifter9461 075 Royalty1 1841 250 Auktorisationsavgifter234450 Övriga intäkter/Seminarier6100 Summa intäkter2 3692 875 Kommittéverksamheten1 0541 780 Seminarier, information mm325175 Förenings- och bolagskostnader714795 Oförutsett125 Summa kostnader2 0932 875 RESULTAT2760

16 Punkt 7 - Förslag till beslut Beslutas att: Fastställa resultat- och balansräkningen för 2010 enligt förslaget i årsredovisningen Överföra till förfogande stående vinstmedel - 990 201 kr - i ny räkning Bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

17 Valberedningens förslag Styrelse: Lennart Andersson, ordförande (omval) Beställarintresset: Johan Lausing (omval) Gösta Gustavsson (omval) Klas Johansson (nyval) Anders Lindberg (omval) Jan Mohlin (omval) Utförarintresset: Carl-Johan Hansson (omval) Ulf Wretskog(omval) Bengt Jildmalm (omval) Lars Täuber (omval) Carina Qvarngård (nyval) Konsultintresset: Christin Löfvenberg (omval) Göran Werner (omval) Revisorer: Ingemar Rindstig Bengt Olsson Maria Wallinder (suppl.) Ingemar Bergander (suppl.) Valberedning: Christoffer Köhler Magnus Kristiansson Bengt Månsson (Aff:s ordförande adjungerad)

18 Verksamhetsplan 2011 Förstärka och förankra AFF och öka kännedomen om Aff- systemet –Förstärkta medlemskontakter –Extern kommunikation –Medlemsrekrytering Utveckla Aff-dokumenten –Arbetet med ny genreration Aff-dokument påbörjat –Ny utgåva ABFF –Samverkan med BKK –Ökad bevakning av det internationella standardisereingsarbetet

19 Verksamhetsplan 2011 Auktorisation – Auktorisation av ytterligare 50 förvaltare Resurser och finansiering –Ökad försäljning –Finansieringsformer –Resurser för projektledning

20 Budget 2011 Bokslut 2010 Medlems- och serviceavgifter1 150946 Royalty1 3751 184 Auktorisationsavgifter570234 Övriga intäkter/Seminarier1005 Summa intäkter3 1952 369 Kommittéverksamheten1 7251 054 Seminarier, information475325 Förenings- och bolagskostnader895714 Projektreserv/Oförutsett300 Summa kostnader3 3952 093 RESULTAT-200276

21 Avgifter Medlemsavgift –5 000 kr per medlem Serviceavgift (exkl. moms) –1 000 per medlem för företag; max 15 000 kr –15 000 kr för organisationer


Ladda ner ppt "AFF 2010 i korthet Strategisk plan 2010-2012 implementeras Nya Aff-dokument utgivna Projektplan för Aff Vision antagen –Steg 1 påbörjat Arbetsutgåva av."

Liknande presentationer


Google-annonser