Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda årsstämman 2013 1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän 4. Godkännande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda årsstämman 2013 1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän 4. Godkännande."— Presentationens avskrift:

1 Agenda årsstämman 2013 1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän 4. Godkännande av kallelse till föreningsstämman 5. Godkännande av röstlängd 6. Styrelsens förvaltningsberättelse 7. Revisorernas rapport 8. Godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse 9. Godkännande av resultat- och balansräkningar 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd 11. Verksamhetsplan 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter i styrelsen 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 15. Val av ordförande i valnämnden för nästa föreningsstämma 16. Övriga ärenden, däribland av medlemmarna stadgeenligt väckta ärenden. 17. Beslut om stadgeändringar (förra årets som beslutas för andra gången) 18. Avslutning

2 Valnämnden enligt Stämmomodellen Ordförande, Anne Grön Norra kretsen, Jan Pettersson Mitt kretsen, Per-Åke Ohlsson Stockholmskretsen, Gunnar Hesse Östra kretsen, Bo Johnsson Västra kretsen, Thure Bergström Södra kretsen, Anders Rask Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter från kretsarna i föreningsstyrelsen

3 Valnämndens arbete Valnämnden har haft 13 protokollerade telefonmöten Vi har utarbetat och värderat kriterier för ny ordförande i kombination med föreningens nuläge och målbild Intervjuer och gemensamma möten med kretsordföranden och sittande ordförande för DFS, samt andra ledningsfunktioner Valnämnden har haft tillgång till information och styrelseprotokoll Valnämnden är helt eniga om beslutsförslaget. Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter från kretsarna i föreningsstyrelsen

4 Ordföranderollen är en förtroendeställning förväntas vara en god företrädare för föreningen, såväl inom som utom organisationen, samt en god förebild för medlemmarna representerar Dataföreningen i samhället och verkar aktivt för föreningens synlighet driva föreningen in i en ny modern form, fokusera helheten för medlemmarnas bästa och attrahera unga nya medlemmar fortsätta uppdraget med att sätta föreningen på kartan och driva en aktiv linje för att skapa en förståelse för vad föreningen bidrar med inom IT-området och utvecklingen av IT-Sverige skapa strategiska samarbeten med andra aktörer för att hitta synergier inom områden som ökat medlemskap, ökat medlemsvärde, ökad synlighet. Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter från kretsarna i föreningsstyrelsen

5 Utåtriktad representant för DFS, kommunikativ, god presentatör och skribent med förmåga att inspirera och attrahera folk i karriären och med god samarbetsförmåga Erfarenhet förstår föreningsliv, gärna från en större förening med vår struktur flera års ledande ställning inom företag eller organisation erfarenhet av IT i ledande befattningar van att driva stora organisationer med resultatansvar erfarenhet av att driva förändringsarbete Vi betonar det externa synlighetsperspektivet och en ordinarie styrelseordföranderoll, det interna perspektivet bör kompletteras med intern ledningsfunktion. Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter från kretsarna i föreningsstyrelsen

6 Valnämndens förslag Anders Flodström Professor i materialfysik Universitetskansler och chef för Högskoleverket 2007-2010 Rektor KTH 1998-2007 Rektor Linköpings Universitet 1996-1999

7 Viktigaste motiven för förslag till ordförande tillför föreningen ett stort värde genom hans stora intresse och långa erfarenhet av ICT-användning i samhället och utbildningsfrågorna i synnerhet tillför det stöd och kontaktnät som föreningen behöver i sin kommande utveckling och särskilt den externa synligheten, att finnas med i samhällsdebatten om IT-frågorna, den oberoende samtalspartnern som bygger broar mellan högskola, näringsliv, politiker och myndigheter i dessa frågor stor erfarenhet av styrelsearbete både nationellt och internationellt. Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter från kretsarna i föreningsstyrelsen

8 Ordförande: Anders Flodström, Professor, Nyval 1 år Ledamöter från kretsarna (valda av respektive kretsstyrelse) Norra Leif Häggmark Mitt Jan Roger Oscarsson Östra Inge Wallin Stockholm Fredrik Birkhammar Västra Thomas Verner Södra Samuel Persson Punkt 12. Val av ordförande och fastställande av ledamöter från kretsarna i föreningsstyrelsen

9 Auktoriserad revisor Thomas Lönnström, Ernst & Young, - Nyval 1 år Revisorssuppleant Maria Wallinder, Ernst & Young - Nyval 1 år Medlemsrevisor Per-Erik Molander, Per-Erik Molander & Partner AB - Omval 1 år Revisorssuppleant Kristina Ahlstrand, Grant Thornton Sweden AB - Omval 1 år Punkt 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

10 Ordförande 1,5 prisbasbelopp per år 66 750 kr/år (66 000) Ledamot 0,5 prisbasbelopp 22 250 kr/år (22 000) Suppleant ingen ersättning Aukt. revisor enligt faktura Medlemsrevisor 10 000 kr/år (nytt förslag) (Prisbasbelopp 2013 är 44 500 kr) Styrelseledamot och medlemsrevisor kan medges möjlighet att fakturera arvodet genom bolag förutsatt, att det är kostnadsneutralt för föreningen och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer. Punkt 14 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer


Ladda ner ppt "Agenda årsstämman 2013 1. Val av ordförande vid föreningsstämman 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman 3. Val av två justeringsmän 4. Godkännande."

Liknande presentationer


Google-annonser