Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

► Energifrågan är prioriterad ► ”Alla” vet vad som borde göras ► Det mesta är känt beträffande åtgärderna ► Åtgärderna är ofta lönsamma Men mycket litet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "► Energifrågan är prioriterad ► ”Alla” vet vad som borde göras ► Det mesta är känt beträffande åtgärderna ► Åtgärderna är ofta lönsamma Men mycket litet."— Presentationens avskrift:

1

2 ► Energifrågan är prioriterad ► ”Alla” vet vad som borde göras ► Det mesta är känt beträffande åtgärderna ► Åtgärderna är ofta lönsamma Men mycket litet sker - Varför? Programmets bakgrund

3 ByggherreForum tar initiativ Januari 2005 ByggherreForum samlar byggherre- och fastighetsägarna till ett möte för att diskutera hur man driva på energi- effektiviseringen – gemensamt ”projekt” - förstudie. Arbetsnamn – ”Energialliansen” Boverket och STEM beslutar att stödja arbetet. Två arbetsgrupper tillsätts – Implementering och FOU.

4 Medverkande AstraZeneca Beställargruppen för flerbostadshus, BEBO Beställargruppen för lokaler, BELOK ByggherreForum Byggsektorns Innovationscentrum, BIC Fastighetsägarna Sverige Kretsloppsrådet Riksbyggen SABO Samverkansforum Sveriges Kommuner och Landsting/UFOS Villaägarnas Riksförbund Boverket Energimyndigheten

5 Målbilder per 2025 Reduktion under periodenBef bebyggelseNybyggnad Ombyggnad Total energianvändning./. 1 – 1,5 % /år./. 50 %, ”Faktor 2” Fossila bränslen./. 100 % Elanvändning./ 1 % per år./. 10 % Energisystemfrågor/tillförsel Tydliggör

6 Genomfört ► Förstudie avslutad och förankrad hos Boverket och byggherre-/fastighetsägareorganisationerna 2006 ► FoU-program ► Presenterat för högskolorna ► Förslag till modell för kontakt mellan bransch o ”CERBOF” ► Implementeringsprogram ► Ansökan om medel till Boverket och BQR ► Förslag till program f fortsatt arbete har tagits fram ► Halvhalt p g a bristande finansiering

7 Syfte: ► Sprida kunskap och erfarenheter samt skapa drivkrafter så att energieffektiviseringen kommer till stånd. ► Fokuserar på frågor om beslut om genomförande som identifierats utifrån analys av berörda beslutsprocesser. Implementeringsprogram, syfte

8 Implementeringsprogram Fyra huvudområden för energieffektivisering ► Styrmedel, ekonomiska incitament, brukarmedverkan och avtalsvillkor ► Företagens styrsystem och ekonomiska redovisning ► Driftstatistik och ”benchmarking” ► Rekrytering och kompetensutveckling

9 FOU-program Syfte Skapa ny kunskap och stärka kompetensen hos byggherre, ägare och förvaltare att agera i sina respektive roller Strategiska utvecklingsbehov inom de processer som styr byggherre- och förvaltarfunktionens relationer till ► Kund/brukare ► Ägare ► Samhälle ► Leverantörer (beställarrollen)

10 FOU-områden Fem forskningsområden ►Ägarrollen i innovationsprocessen – från idé till tillämpning ►Brukaren som aktör ►Incitament och styrmedel ►Systematisk kravhantering och verifiering ►Systemstudier om helhetssyn och energiförsörjning

11 Nästa steg ► Omstart av Energialliansen ► Anslag från BQR i juni 2007 150.000 kr, inriktning ► Upprätthållande av nätverket ”Energialliansen” ► Kontinuerlig uppföljning av förstudiens idéer ► Webbsida www.energialliansen.se vidareutvecklaswww.energialliansen.se ► Bevakning av projekt inom Implementeringsprogrammet ► Seminarium för att identifiera aktuella implementerings- och FoU-insatser ► Program för fortsatt arbete 2008


Ladda ner ppt "► Energifrågan är prioriterad ► ”Alla” vet vad som borde göras ► Det mesta är känt beträffande åtgärderna ► Åtgärderna är ofta lönsamma Men mycket litet."

Liknande presentationer


Google-annonser