Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vaccination för riskgrupper Sanne Hovmöller Överläkare Infektionskliniken Sunderby sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vaccination för riskgrupper Sanne Hovmöller Överläkare Infektionskliniken Sunderby sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Vaccination för riskgrupper Sanne Hovmöller Överläkare Infektionskliniken Sunderby sjukhus

2 Influensa Virussjukdom Luftburen smitta och droppsmittta Mycket smittsam Varar oftast 5-7 dagar Symtom: – Hög feber – Hosta – Muskelvärk – Huvudvärk – Halsont – Konjunktivit (röda ögon)

3 Hur smittar influensa?

4 Vad är ”svår” influensa Allvarlig sjukdom – Pneumonit (lunginflammation p g a influensavirus) Komplikationer till influensa – Bakteriella infektioner Lunginflammation Öroninflammation Bihåleinflammation Försämring av andra sjukdomar – Diabetes – Astma – KOL – Hjärtsjukdom Kärlkramp Hjärtsvikt

5 Riskgrupper för svår influensa du är äldre än 65 år du har en hjärt- eller lungsjukdom du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak du har en kronisk lever- eller njursjukdom du är mycket kraftigt överviktig du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen du är gravid du är barn och har flerfunktionshinder.

6 Vaccinationstäckning ålderspensionärer

7 Överdödlighet p g a influensa

8 Skyddseffekt av influensavaccin Faktorer som påverkar effekten – Matchning mellan vaccin och årets stammar – Ålder och immunförsvar Vaccinera omgivningen? – Tid sedan vaccination Skyddseffekt i olika grupper – Friska vuxna – Äldre – Barn

9 Biverkningar av influensavacin Lokal smärta och svullnad Feber Man får inte influensa av vaccinet! Säsongsinfluensavaccinet är inte samma som Pandemrix (Svininfluensavaccin) Kontraindikationer – Äggallergi

10 Pneumokocker Bakterier som ger luftvägsinfektioner och hjärnhinneinflammation Vanligaste orsaken till lunginflammation Förekommer i alla åldrar, vanligast bland de yngsta ( 65 år) Riskgrupper: – Samma som för influensa – Personer som saknar mjälte – Personer med cochleaimplantat – Vissa blodsjukdomar och immunbristsjukdomar

11 Pneumokockvaccin Konjugatvaccin – Kan ges till alla – Prevenar 13 (vuxna och barn) 13 serotyper – Synflorix (barn) 10 serotyper – I barnvaccinationsprogrammet sedan 2009 Polysackaridvaccin – Behövs ett moget immunförsvar för att ge skydd. Till barn >2 år och vuxna – En dos med booster efter 5 år. – Pneumovax. Innehåller 23 serotyper av pneumokocker

12 Pneumokockinfektion i Sverige

13 Rekommendationer * Personer över 65 års ålder eller personer med vissa sjukdomar/tillstånd som medför ökad risk för pneumokocksjukdom: kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom/nedsatt lungfunktion, levercirrhos, kronisk njursvikt, svårbehandlad/ instabil diabetes mellitus, neuromuskulär sjukdom, alkoholism samt personer med kraftig övervikt, dvs BMI över 40. Rekommendation Till dessa personer ges en dos Pneumovax® vid ett tillfälle. Revaccination rekommenderas i regel inte.

14 ** Personer som tillhör riskgrupper med hög risk för pneumokockinfektion Anatomisk eller funktionell aspleni (inkluderar även patienter med sickle cell anemi och annan hemoglobinopati) HIV-infektion med kraftigt nedsatt immunförsvar Cochleaimplantat Likvorläckage Nefrotiskt syndrom Gravt nedsatt immunförsvar såsom vid hematologisk malignitet, primära immun defekter (inkluderande defekter i B- eller T-celler, det humurala immunförsvaret eller komplementdefekter), övrig allvarlig B-cells svikt

15 Övriga med gravt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling, t ex organtransplantation, pågående eller nyligen avslutad immunsupprimerande behandling (t.ex. prednisolon minst15 /dygn i flera veckor, metotrexat, azatioprin, ciklosporin, TNF-hämmare, annan biologisk behandling), myelom, kronisk lymfatisk leukemi, lungcancer, generaliserad cancer eller tung cytostatikabehandling, primära defekter hos fagocyter. Cystisk fibros Hematologisk stamcellstransplantation För grupp 1-8 rekommenderas vaccination med både konjugatvaccin (PCV13) och polysackaridvaccin (PPV23).

16 Bältros Orsakas av vattkoppsvirus som finns vilande i nervceller Går att behandla med virushämmande medicin (aciklovir) om den sätts in inom 72h – Viktigt att söka direkt om man får symtom Var 5:e person drabbas någon gång i livet Vanligast bland personer över 50 år Man får inte bältros av att träffa någon med vattkoppor Komplikation: Kvarstående nervsmärta (Post herpetisk neuralgi)

17 Zostavax Levande försvagat virus i vaccinet Rekommenderas till personer över 50 år Ingen rabatt då det anses för dyrt i förhållande till nyttan Pris: 1224:-


Ladda ner ppt "Vaccination för riskgrupper Sanne Hovmöller Överläkare Infektionskliniken Sunderby sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser