Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktorer hos människan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktorer hos människan"— Presentationens avskrift:

1 Faktorer hos människan
Viral diseases Faktorer hos människan Ålder Andra sjukdomar Immunsystemets funktioner

2 Ålderns roll för smitta
Viral diseases Ålderns roll för smitta Influenza Allvarlig sjukdom hos spädbarn - asymptomatisk hos vuxna -Respiratory syncytial virus (RS) -Bordetella pertussis (kikhosta) Äldre personer kan ha sämre immunförsvar- eller svårare att läka vävnadsskador Luftvägsinfektioner- olika smittämnen i olika åldersgrupper Frequency Age groups RSV

3 Andra sjukdomar och genetik
Diabetes Immunosuppressiv- behandling ex cytostatika Muskeldystrofier Allelvariation- ex punktmutation b- globingenen. Heterozygot ökad resistens mot Malaria. Homozygot ger sickle-cell anemi. Receptorvariation ex Calici och Lewis-antigen Medfödda immundefekter -T-celler - IgA

4 Immunsystemets funktioner
Viral diseases Immunsystemets funktioner Varicella; vattkoppor i barndomen. Herpes Zooster; bältros vid reaktivering av virus hos äldre eller immundefekta personer

5 Varicella Virus förökar sig i luftvägarna och sprids till huden
Viral diseases Varicella Virus förökar sig i luftvägarna och sprids till huden Cell-medierad immunitet bekämpar virusinfektionen Bältros vanligare hos äldre människor pga mindre effektivt immunförsvar

6 Faktorer hos smittämnet som påverkar morbiditet
Viral diseases Faktorer hos smittämnet som påverkar morbiditet Direkt eller indirekt vävnadsskada Vävnadstropism Strategi för att undvika immunförsvaret

7 Direkt eller indirekt vävnadsskada
Viral diseases Direkt eller indirekt vävnadsskada Direkt vävnadsskada, ex akut hepatit. Där levercellerna går i nekros pga viruset självt. Akut leverpåverkan Indirekt vävnadsskada, ex inflammation pga kronisk hepatit. Det inflammatoriska svaret ger en vävnadsskada som är självgenererande, och ger ökad risk för cancer. Apoptos.

8 Vävnadstropism Herpes simplex-1 (-2)
Viral diseases Vävnadstropism Herpes simplex-1 (-2) Infekterar slemhinne- celler och finns sedan vilande i nervceller Oftast ofarlig men återkommande infektion; men kan orsaka allvarlig infektion i hjärnan

9 Vävnadstropism Herpes simplex-2 Livmodern< förlossningskanalen
Viral diseases Vävnadstropism Herpes simplex-2 Livmodern< förlossningskanalen T-cells funktionen hos nyfödda är omogen Neurologiska skador och utvecklingsförsening

10 VACCINATIONSPROGRAMMET
Gratis Erbjuds till alla barn via BVC och skolhälsovård

11 Allmänt om vaccinationer
Passiv immunisering (ex IvIg) Aktiv immunisering -avdödat (ex polio) -subenheter (ex Neisseria menigitidis) -konjugerade (ex HIB) -levande, försvagade (ex BCG) Myter kring vacciner

12 Vaccinationsprogrammet
Vaccin mot Infördes Upphörde Program Smittkoppor Tidigt 1800-tal 1976  Obligatorisk för hela befolkningen Tuberkulos talet 1975  1 dos till nyfödda Difteri, stelkramp talet Gäller Har varierat Kikhosta talet 1979  3 doser mellan 3 och 12 mån påfyllnadsdos vid 10 år 1996 Gäller 3 doser vid 3, 5,12 mån,+påfyllning Polio 1957  Gäller  Har varierat Mässling dos efter 18 mån Röda hund 1974  1982  1 dos till flickor vid 12 år MPR*kombivaccin 1982  Gäller  2 doser, vid 18 mån,12 år +antigen Hib** 1993  Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån Hepatit B 1996  Gäller Endast riskgrupper Pneumokocker 2009  Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån HPV*** 2010  Gäller 3 doser till flickor födda 1999 *MPR = Mässling-Påssjuka-Röda Hund ** Hib=Haemophilus influenzae typ b ***HPV=Humant papillomvirus

13 Herdimmunity

14 DIAGNOSTIK

15 Vad vill vi hitta? Hur snabbt? Från vilket material? Vilken nivå av diagnostik?

16 Diagnostik Direktmikroskopi Bakterieodling PCR Serologi

17 Direktmikroskopi Vilka prover ? Fördelar ? Nackdelar ?

18 Normal flora Mun och svalg Hud GI kanalen Perineum Genitalia

19

20 Odling Selektiva plattor Utseende -kolonimorfologi -kolonifärg
-hemolys -lukt

21 PCR diagnostik Virala luftvägspatogener TBC Chlamydia

22 Serologi Hepatit HIV Borrelia Immunitets testning


Ladda ner ppt "Faktorer hos människan"

Liknande presentationer


Google-annonser