Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktorer hos människan  Ålder  Andra sjukdomar  Immunsystemets funktioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktorer hos människan  Ålder  Andra sjukdomar  Immunsystemets funktioner."— Presentationens avskrift:

1 Faktorer hos människan  Ålder  Andra sjukdomar  Immunsystemets funktioner

2 Ålderns roll för smitta  Allvarlig sjukdom hos spädbarn - asymptomatisk hos vuxna -Respiratory syncytial virus (RS) - Bordetella pertussis (kikhosta)  Äldre personer kan ha sämre immunförsvar- eller svårare att läka vävnadsskador  Luftvägsinfektioner- olika smittämnen i olika åldersgrupper RSV Influenza Age groups Frequency

3 Andra sjukdomar och genetik  Diabetes  Immunosuppressiv- behandling ex cytostatika  Muskeldystrofier  Allelvariation- ex punktmutation  - globingenen. Heterozygot ökad resistens mot Malaria. Homozygot ger sickle-cell anemi.  Receptorvariation ex Calici och Lewis-antigen  Medfödda immundefekter -T-celler - IgA

4 Immunsystemets funktioner  Varicella; vattkoppor i barndomen.  Herpes Zooster; bältros vid reaktivering av virus hos äldre eller immundefekta personer

5 Varicella  Virus förökar sig i luftvägarna och sprids till huden  Cell-medierad immunitet bekämpar virusinfektionen  Bältros vanligare hos äldre människor pga mindre effektivt immunförsvar

6 Faktorer hos smittämnet som påverkar morbiditet  Direkt eller indirekt vävnadsskada  Vävnadstropism  Strategi för att undvika immunförsvaret

7 Direkt eller indirekt vävnadsskada  Direkt vävnadsskada, ex akut hepatit. Där levercellerna går i nekros pga viruset självt. Akut leverpåverkan  Indirekt vävnadsskada, ex inflammation pga kronisk hepatit. Det inflammatoriska svaret ger en vävnadsskada som är självgenererande, och ger ökad risk för cancer. Apoptos.

8 Vävnadstropism  Herpes simplex-1 (-2)  Infekterar slemhinne- celler och finns sedan vilande i nervceller  Oftast ofarlig men återkommande infektion; men kan orsaka allvarlig infektion i hjärnan

9 Vävnadstropism  Herpes simplex-2  Livmodern< förlossningskanalen  T-cells funktionen hos nyfödda är omogen  Neurologiska skador och utvecklingsförsening

10 VACCINATIONSPROGRAMMET  Gratis  Erbjuds till alla barn via BVC och skolhälsovård

11 Allmänt om vaccinationer  Passiv immunisering (ex IvIg)  Aktiv immunisering -avdödat (ex polio) -subenheter (ex Neisseria menigitidis ) -konjugerade (ex HIB) -levande, försvagade (ex BCG)  Myter kring vacciner

12 Vaccinationsprogrammet Vaccin motInfördesUpphördeProgram SmittkopporTidigt 1800-tal1976 Obligatorisk för hela befolkningen Tuberkulos1940-talet1975 1 dos till nyfödda Difteri, stelkramp 1940-talet Gäller Har varierat Kikhosta1950-talet1979 3 doser mellan 3 och 12 mån 200520071 påfyllnadsdos vid 10 år 1996Gäller3 doser vid 3, 5,12 mån,+påfyllning Polio1957 Gäller Har varierat Mässling197119821 dos efter 18 mån Röda hund1974 1982 1 dos till flickor vid 12 år MPR*kombivaccin1982 Gäller 2 doser, vid 18 mån,12 år +antigen Hib**1993 Gäller 3 doser vid 3, 5 och 12 mån Hepatit B1996 GällerEndast riskgrupper Pneumokocker2009 Gäller3 doser vid 3, 5 och 12 mån HPV***2010 Gäller3 doser till flickor födda 1999 *MPR = Mässling-Påssjuka-Röda Hund ** Hib=Haemophilus influenzae typ b ***HPV=Humant papillomvirus

13 Herdimmunity

14 DIAGNOSTIK

15  Vad vill vi hitta?  Hur snabbt?  Från vilket material?  Vilken nivå av diagnostik?

16 Diagnostik  Direktmikroskopi  Bakterieodling  PCR  Serologi

17 Direktmikroskopi  Vilka prover ?  Fördelar ?  Nackdelar ?

18 Normal flora Hud Mun och svalg GI kanalen Genitalia Perineum

19

20 Odling  Selektiva plattor  Utseende -kolonimorfologi -kolonifärg -hemolys -lukt

21 PCR diagnostik  Virala luftvägspatogener  TBC  Chlamydia

22 Serologi  Hepatit  HIV  Borrelia  Immunitets testning


Ladda ner ppt "Faktorer hos människan  Ålder  Andra sjukdomar  Immunsystemets funktioner."

Liknande presentationer


Google-annonser