Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Momsbeskattning Skatteförvaltningen. Innehåll Vad är moms Vem är momsskyldig För vilken verksamhet ska man betala moms Hur mycket moms ska man betala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Momsbeskattning Skatteförvaltningen. Innehåll Vad är moms Vem är momsskyldig För vilken verksamhet ska man betala moms Hur mycket moms ska man betala."— Presentationens avskrift:

1 Momsbeskattning Skatteförvaltningen

2 Innehåll Vad är moms Vem är momsskyldig För vilken verksamhet ska man betala moms Hur mycket moms ska man betala Hur räknas momsbeloppet Är det möjligt att göra avdrag i momsbeskattningen Hur deklarerar och betalar man moms Moms i handel mellan EU-länder 2

3 Vad är moms Moms är en konsumtionsskatt som säljaren inkluderar i priset på en vara eller en tjänst. Moms är avsedd att betalas av konsumenten. I affärshändelser mellan företagare kan den företagare som köper en vara eller tjänst dra av den moms som den momspliktiga säljaren fakturerat. En förutsättning är att varan eller tjänsten används i momspliktig affärsverksamhet. 3

4 Vem är momsskyldig Alla som säljer och hyr ut varor eller tjänster i form av affärsverksamhet i Finland är momsskyldiga. Ett företag ska anmäla sig som momsskyldigt från den dag då den skattepliktiga verksamheten börjar eller det börjar skaffa varor eller tjänster för skattepliktig affärsverksamhet. 4

5 Vem är momsskyldig (fortsättning) Ett företag ska anmäla sig som momsskyldigt om dess omsättning överskrider 8 500 euro (från och med 1.1.2016 10 000 euro) under en räkenskapsperiod på tolv månader. Det är dock möjligt att ansöka om momsskyldighet även om omsättningen inte överskrider 8 500 euro (från och med 1.1.2016 10 000 euro). Förutsättningen är att verksamheten bedrivs i form av affärsverksamhet. 5

6 Är all affärsverksamhet momspliktig Försäljning av varor och tjänster är vanligen momspliktig. Vissa verksamheter som särskilt tas upp i lagstiftningen, bl.a. försäljning av fastigheter och aktielägenheter, hälso- och sjukvårdstjänster samt socialvårdstjänster, har lämnats utanför momsbeskattningen. Ett företag är inte momspliktigt om det bedriver enbart verksamhet som enligt momslagen är skattefri verksamhet. 6

7 Vem är skyldig att redovisa moms Utgångspunkten är att den som säljer varor och tjänster i form av affärsverksamhet är skyldig att redovisa moms för försäljning av varor och tjänster i Finland. Vad gäller byggtjänster tillämpas dock omvänd momsskyldighet (om vissa kriterier uppfylls). Med omvänd momsskyldighet avses att köparen deklarerar och betalar skatten på försäljningen av en tjänst. 7

8 Hur mycket moms ska man betala 8

9 Hur räknas momsbeloppet Beloppet på den moms som ska läggas till priset räknas genom att multiplicera skattegrunden med den gällande skattesatsen (skatteprocenten). Med skattegrund avses det vederlag som ska betalas för en vara eller tjänst exklusive skatteandelen. Skattegrunden omfattar alla pristillägg som säljaren tar ut av köparen, t.ex. faktureringstillägg eller transport- och postkostnader. Momsbeloppet beräknas utifrån hela denna skattegrund. 9

10 Hur räknas momsbeloppet (fortsättning) Exempel: En produkts pris exklusive skatt är 1 000 euro och den allmänna skattesatsen på 24 % tillämpas på priset. Moms på 24 % påförs, dvs. 1 000 euro x 24/100 = 240 euro. Priset inklusive skatt är följaktligen 1 240 euro. 10

11 Hur räknas momsbeloppet (fortsättning) Beloppet på den moms som ingår i priset på en produkt fås med följande formel: Exempel: En produkts pris inklusive skatt är 1 000 euro och den allmänna skattesatsen på 24 % tillämpas på priset. Skatten erhålls med följande kalkyl: 1 000 euro x 24/124 = 193,55 euro. Produktens pris exklusive skatt är 1 000 euro – 193,55 euro = 806,45 euro. 11 pris inklusive skatt x skattesats som ska tillämpas/(100 + skattesats som ska tillämpas)

12 Ska säljaren ge köparen en faktura Säljaren ska ge köparen en faktura. En faktura ska ges i de situationer som förtecknas i momslagen, och fakturan ska innehålla de uppgifter som lagen förutsätter. Det är möjligt att ge en faktura på papper, eller elektroniskt med samtycke av mottagaren. Det är möjligt att kombinera separata försäljningar av varor och tjänster på en faktura. En faktura kan utgöras av flera separata handlingar. 12

13 Är det möjligt att göra avdrag i momsbeskattningen Ett företag (eller en annan momsskyldig) kan dra av skatten på inköpen från den skatt som ska redovisas till staten, dvs. den moms som ingått i priset på de varor och tjänster som företaget köpt. Förutsättningen är att varorna och tjänsterna köpts av en annan momsskyldig och att de används i skattepliktig affärsverksamhet. Företaget ska ha fakturor på inköpen, vilka redogör för den moms som ingått i inköpen. Via adressen ytj.fi/svenska är det möjligt att kontrollera om säljaren är momspliktig.ytj.fi/svenska 13

14 Är det möjligt att göra avdrag i momsbeskattningen (fortsättning) Skatt kan inte dras av om varan eller tjänsten köpts för privat bruk av företagets ägare eller personal. Lagen innehåller även andra begränsningar av avdragsrätten. Man har särskilt begränsat t.ex. avdrag av representationsutgifter och avdragsrätten för vissa fordon (t.ex. personbilar och båtar). 14

15 Hur räknar man beloppet på den skatt som ska redovisas Beloppet på den skatt som ska redovisas räknas genom att dra av skatten på avdragsgilla inköp från försäljningsskatten under samma månad. Uppgifterna för beräkningen fås direkt från bokföringen. Momsskyldiga ska ordna sin bokföring på så sätt att den ger de uppgifter som behövs för att fastställa skatten. 15

16 Var får man blanketter för att deklarera och betala moms När ett företag registrerats som momsskyldigt skickar Skatteförvaltningen deklarations- och betalningsanvisningar till företaget. Momsuppgifter ska deklareras till Skatteförvaltningen med en periodskattedeklaration. Det är möjligt att lämna in en periodskattedeklaration elektroniskt eller med en pappersblankett. Det är möjligt att lämna in en e-deklaration via t.ex. tjänsten Skattekonto: skatt.fi/skattekonto.skatt.fi/skattekonto 16

17 När ska en periodskattedeklaration lämnas in En periodskattedeklaration ska lämnas in för varje redovisningsperiod. Vanligen är en redovisningsperiod en månad. En e-periodskattedeklaration ska lämnas in senast den 12:e dagen i den andra månaden efter redovisningsperioden. (När deklarationsperioden är en månad, är den sista deklarationsdagen för t.ex. februari månad 12.4.) Om man lämnar in periodskattedeklaration på papper ska deklarationen dock vara framme hos Skatteförvaltningen redan den 7:e dagen i månaden. (Till exempel 7.4 för februari månad, då deklarationsperioden är en månad) 17

18 Hur och när betalas moms Moms ska redovisas till staten med en betalning enligt redovisningsperiod till Skatteförvaltningens konto. Moms ska betalas före den 12:e dagen i den andra månaden efter försäljningen, t.ex. 12.6. för april månads skatt, om deklarations- och betalningsperioden är en månad. Om den 12:e inte är en bankdag flyttas förfallodagen till följande bankdag. En skattereferens behövs för att betala moms. Skatteförvaltningen skickar en skattereferens och en betalningsanvisning till ett företag efter att det registrerats som momsskyldigt. 18

19 När ska man deklarera momsuppgifter och betala skatt Exempel: Ett företags deklarationsperiod är en månad. Företaget ska deklarera momsuppgifter för januari senast 12.3., om företaget lämnar in en e- deklaration. Om företaget lämnar in deklarationen på papper, är den sista deklarationsdagen 7.3. Förfallodagen för betalningen är 12.3. 19 januarifebruarimars 7: e 12: e

20 Hur beaktas moms i handel mellan EU- länder En vara eller en tjänst kan säljas till ett annat EU-land utan skatt, om köparen har ett gällande momsnummer. Vid varuhandel ska man därtill ha bevis på att varan förs till ett annat EU-land. Tjänsten ska vara en sådan tjänst, som beskattas enligt den allmänna bestämmelsen för handel mellan näringsidkare. Köparen ska meddela sitt momsnummer till säljaren. Man kan granska om ett momsnummer är i kraft via Europeiska kommissionens sida http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 20

21 Var får man momsnummer När ett företag köper en vara eller en tjänst från ett annat EU-land, behövs ett momsnummer för handeln. Det bildas utifrån FO-numret enligt följande: Exempel: FO-nummer1234567-8 MomsnummerFI12345678 21


Ladda ner ppt "Momsbeskattning Skatteförvaltningen. Innehåll Vad är moms Vem är momsskyldig För vilken verksamhet ska man betala moms Hur mycket moms ska man betala."

Liknande presentationer


Google-annonser