Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag utomlands. Att tänka på! 4 olika regelverk.......... FolkbokföringInkomstskatt Den anställdeFöretaget/ arbetsgivaren Sociala avgifterMoms VarorTjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag utomlands. Att tänka på! 4 olika regelverk.......... FolkbokföringInkomstskatt Den anställdeFöretaget/ arbetsgivaren Sociala avgifterMoms VarorTjänster."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag utomlands

2 Att tänka på! 4 olika regelverk.......... FolkbokföringInkomstskatt Den anställdeFöretaget/ arbetsgivaren Sociala avgifterMoms VarorTjänster Köparen - privatperson eller företagare? Typ av tjänst Leveransväg – export eller EU? Svensk eller norsk arbetsgivare? AB AS HB Enskild firma

3 Att tänka på...  I vilket land ska personen vara?  Hur länge ska personen vara där?  Anledning till flytt?  Svensk eller utländsk arbetsgivare?  Begränsat eller obegränsat skattskyldig?

4 Arbeta utomlands  Huvudregeln är att alla inkomster beskattas i Sverige –om den anställde är obegränsat skattskyldig här –men beskattningen kan begränsas i skatteavtal

5 Arbeta utomlands - kortare tid än 6 månader  Då ska du betala skatt för dina utlandsinkomster i Sverige och din utländska skatt räknas av –skatteavtal (183-dagars regeln) –avräkningslagen

6 SFS 2008:653 Nordiska skatteavtalet

7 Arbeta utomlands – längre tid än 6 månader  Om du är anställd och vistas i utlandet under minst sex månader och betalar skatt i arbetslandet. Då kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige –sexmånadersregeln

8 Arbeta utomlands – längre tid än 1 år  Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige (SKV 7665)  Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige –sexmånadersregeln –skatteavtal –(ettårsregeln)

9 Utlandsarbete inom Norden  Huvudregeln är att du betalar skatt i arbetslandet från första dagen –nordiskt skatteavtal  Din nordiska arbetsgivare betalar dina socialavgifter i arbetslandet  Arbetsgivaren ska höra hemma i arbetslandet  Lämna uppgift i din inkomstdeklaration att du haft inkomst och betalat skatt i ett annat nordiskt land

10 Arbetar i gränskommun  i Norge  i Finland Gränsgångare Bor i gränskommun i Sverige Beskattning i Sverige  enskild tjänst  offentlig tjänst  SA-skatt

11

12 www.nordisketax.net

13 www.gtm.nu

14 www.granstjanst.net

15 www.oresunddirekt.com www.oresunddirekt.se

16 Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet Skatteverket följer Försäkringskassans beslut Försäkringskassans kundcenter 0771-524 524

17 Socialförsäkringstillhörighet Huvudregel: Socialförsäkrad i arbetslandet Undantag: Utsänd av svensk arbetsgivare till ett annat EU/EES– eller konventionsland (utsändningsintyg)

18 www.nordsoc.org

19 www.taxnorway.no

20 Internationell handel varor och tjänster

21 Vara eller tjänst? Vara Materiella ting, fastigheter, gas, värme, kyla och elektrisk kraft Tjänst Allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet

22 Export av varor

23 Varuförsäljning - Export Beställare AB Tillverkare AB Norsk slutkund Lager TULL Vara Faktura (ej moms)

24 Vilken tjänst?

25 Fastighetstjänster  Till både näringsidkare och icke näringsidkare  Omsatt där fastigheten är belägen  Fastighet i Sverige - alltid svensk moms  Fastighet i utlandet - aldrig svensk moms

26

27

28 Självbetjäning dygnet runt Webbplats www.skatteverket.se Servicetelefon 020-567 000 0771 – 567 567 Personlig service Välkommen till Skatteverket…


Ladda ner ppt "Uppdrag utomlands. Att tänka på! 4 olika regelverk.......... FolkbokföringInkomstskatt Den anställdeFöretaget/ arbetsgivaren Sociala avgifterMoms VarorTjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser