Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)"— Presentationens avskrift:

1 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)

2 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)
De vanligaste konsumenträttslagarna kan liknas vid en pyramid. Avtalslagen är den lag som ligger till grund för de övriga konsumenträttslagarna. Konsumentköplagen beskriver de regler som gäller när en privatperson handlar en vara av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen redogör för de regler som finns för köp av tjänster. I toppen på pyramiden finns lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA). Den vilar såväl på avtalslagen som konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. När LODA tillämpas gäller alltså också de andra lagarna. Nu ska vi tala om den översta delen, nämligen lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)
Skydd för konsumenter vid distansförsäljning och försäljning utanför affärslokaler. Om LODA LODA behandlar de tillfällen då du som konsument köper något på distans eller när en säljare besöker dig hemma. Fortfarande gäller såväl avtalslagen, konsumentköplagen som konsumenttjänstlagen. LODA ligger ovanpå dessa och ger helt enkelt ett extra skydd. När du sitter med en katalog eller en datorskärm framför dig kan det vara svårt att avgöra hurdan en produkt egentligen är. Det är större risk än vid butiksköp att du får en vara som inte är som du förväntat dig. Det var precis så lagstiftaren tänkte när lagen tillkom. Lagen ger alltså stöd till konsumenter som handlar på postorder, internet, per telefon eller liknande. Lagen ger även ett skydd vid försäljning utanför affärslokaler, till exempel i ditt hem och på gatan. Vid denna typ av försäljning har du som konsument inte själv valt att ta kontakt med en säljare och inleda ett köpavtal. Du kan känna dig överrumplad och ta beslut som inte är genomtänkta.

4 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)
Information Ångerrätt Om LODA I huvudsak består LODA av två delar; extra informationsförpliktelser för säljaren ångerrätt för konsumenten

5 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)
Tvingande ”Villkoren får inte vara sämre än lagens regler” Om LODA Tvingande LODA är tvingande. Det innebär att du och säljaren måste rätta er efter lagen. Om ni skriver ett avtal som ger dig sämre villkor, gäller inte avtalet i denna del. Exempel: Även om Malin skriver på ett avtal med sin bilförsäkringsförsäljare att hon avstår från ångerrätten gäller inte det avtalet och hennes rätt att ångra sig kvarstår. Det finns inga avtal som kan justera LODA.

6 När gäller lagen? När en konsument köper något av en näringsidkare på distans eller utanför affärslokaler När gäller lagen? Konsument Det måste vara en konsument, det vill säga en privatperson som köper något för enskilt bruk. Om du handlar något för ett företags eller en förenings räkning så gäller inte lagen.

7 När gäller lagen? När en konsument köper något av en näringsidkare på distans eller utanför affärslokaler När gäller lagen? Näringsidkare Den som säljer måste vara en näringsidkare, alltså ett företag av något slag. Ofta köper du något av en anställd säljare hos ett företag. Hon har rätt att för företagets räkning sälja det som är till försäljning. När du som privatperson handlar något av en annan privatperson via annonser, auktionssajter eller köp- och säljmarknader gäller inte konsumentlagarna. Exempel: Privatannonser på Blocket och Tradera omfattas inte av lagen. Företagsannonser omfattas däremot av LODA.

8 När gäller lagen? När en konsument köper något av en näringsidkare på distans eller utanför affärslokaler När gäller lagen? Distans Precis som namnet ”Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” beskriver, så gäller lagen när du köper något på distans eller utanför affärslokaler. Distansavtal innebär att avtal ingås på distans och att kommunikationen uteslutande sker på distans. För att lagen ska vara tillämplig måste säljaren dessutom ha sin verksamhet organiserad så att avtal kan ingås på distans. Flera metoder för distansavtal kan användas, till exempel att du ser varorna i en postorderkatalog, men beställer dem via internet.

9 När gäller lagen? När en konsument köper något av en näringsidkare på distans eller utanför affärslokaler När gäller lagen? Utanför affärslokaler Till avtal utanför affärslokaler räknas köp som ingås vid din bostad, vid homeparty eller på andra platser som inte är en näringsidkares affärslokal. Det innebär att lagen gäller hemma och på andra ställen som inte är hemma, till exempel på gatan eller på arbetet. Exempel: Om du blir kontaktad av en säljare när du går på ett torg och säljer ett mobilabonnemang till dig så gäller LODA. Till avtal utanför affärslokaler räknas också en utflykt som organiseras av säljaren i försäljningssyfte.

10 Vad gäller lagen? Köp och hyra av lös egendom Digitala produkter
Tjänster, däribland uthyrning av fast egendom Försäkringar, kredit- och kontotjänster Vad gäller lagen? Köp och hyra av lös egendom Lagen gäller för både köp och hyra av lös egendom, till exempel varor eller levande djur, men även bostadsrätter, aktier, fondandelar. Digitala produkter Produkter som levereras på ett fysiskt medium, till exempel dataprogram på en skiva, omfattas av kravet på information och av ångerrätten. Digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, till exempel streaming av musik, omfattas inte av ångerrätten, men information ska lämnas. Tjänster Tjänstebegreppet är väldigt brett och innefattar bland annat ändrings- reparations-, installations-, tillverknings- eller rivningsarbete. Det kan också vara ett uppdrag där någon utför en intellektuell eller konstnärlig prestation, till exempel en arkitekt som ska göra en ritning. Ett annat exempel är ett avtal om någon slags behandling av djur eller människor. Internet- eller telefonabonnemang omfattas också av lagen, liksom tjänster på internet som värderingstjänster och dejtingsajter. Försäkringar, kredit- och kontotjänster Lagen omfattar försäkringar, samt kredit- och kontotjänster. Vissa kredittjänster omfattas även av reglerna i konsumentkreditlagen.

11 Vad gäller inte lagen? Uppförande av byggnad Varuautomat
Internetauktion Under 400 kr Vad gäller inte lagen? Bland annat gäller lagen inte: Uppförande av byggnad Lagen gäller inte distansavtal som rör uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten. Varuautomat Lagen gäller inte avtal som ingås med hjälp av en varuautomat. Exempel: Du kan inte ångra ett köp när du har tryckt på knappen på godisautomaten. Internetauktion LODA gäller inte heller avtal som ingås vid en internetauktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på annat sätt än via internet. Det vill säga att du skulle kunna delta i auktionen genom att finnas i auktionslokalen. Exempel: Om du köper något på Tradera, som är en auktionssajt där det inte går att närvara fysiskt på, omfattas köpet av LODA. Det är under förutsättning att du som konsument ingår ett avtal med en näringsidkare. Under 400 kr Lagen gäller inte vid avtal utanför affärslokaler om priset för varan eller tjänsten understiger 400 kronor.

12 Information Ångerrätt
Låt oss tala lite mer om lagens två grundpelare; Information och Ångerrätt

13 Information Information innan avtal Information när avtal ingåtts
Undantag Information Lagen innehåller många regler om vad säljaren måste ge information om vid marknadsföring som kan leda till ett distansavtal. Information innan avtal Säljaren är skyldig att lämna en del information innan avtalet ingås. Informationen ska vara klar och begriplig och lätt att hitta. Vid telefonförsäljning ska säljaren redan i början av samtalet berätta för dig vem hon eller han är samt samtalets syfte.

14 Information Information innan avtal Information när avtal ingåtts
Undantag Information Information när avtal ingåtts När ett distansavtal har ingåtts ska säljaren alltid ge dig en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska du få senast när varan levereras eller en tjänst börjar utföras. Detta ska ske i en handling (papper) eller i annan varaktig form (till exempel e-post), om du inte redan fått den i sådan form . Informationen ska vara hämtad från LODA 2 kap 2 §.

15 Information Information innan avtal Information när avtal ingåtts
Undantag Information Undantag Det finns några undantag i lagen, se 2 kap 1 §. Säljaren behöver till exempel inte ge information till dig, när det gäller avtal som avser vadhållning

16 Information innan ett avtal ingås
Namn och adress Egenskaper Pris Information innan ett avtal ingås (kap. 2:2) Exempel på information som du ska få i rimlig tid innan avtal ingås är bland annat: Säljarens namn och adress Varans eller tjänsten huvudsakliga egenskaper Varans eller tjänstens pris inbegripet skatter, avgifter och leveranskostnader

17 Information innan ett avtal ingås
Betalningssätt Ångerrätt Risker Information innan ett avtal ingås Exempel på information som du ska få innan du ingår är bland annat: Sättet för betalning och för fullgörande Ångerrätt enligt denna lag. Informationen kan lämnas med standardblankett men detta är inget krav. De risker som följer med, till exempel vid köp av fondandelar (3 kap)

18 Information innan ett avtal ingås
Uppsägning Språk Garantifonder Information innan ett avtal ingås (kap. 3:3) Exempel på information som ska få i rimlig tid innan ett avtal ingås är bland annat: Vad som gäller vid uppsägning i förtid På vilket språk avtalsvillkoren är Vilka garantifonder som finns

19 Ångerrätt 14 dagar Ingen orsak Bevisa Inga formkrav Ångerrätt
LODA ger dig rätten att ångra ditt köp. Om du ångrar sig ska du lämna ett meddelande till säljaren inom 14 dagar (ångerfristen). Du behöver aldrig berätta varför du ångrar dig. Det är du som ska kunna bevisa att du har ångrat dig i rätt tid. Därför är det bra om du gör det skriftligen exempelvis via mejl, eftersom du då enkelt kan spara en kopia. Det går att använda en standardblankett för att ångra sig men du kan även ångra dig på annat sätt. Om du ångrar dig muntligen, till exempel i samband med ett telefonsamtal, bör du begära att få ett kvitto på att du har ångrat dig.

20 Ångerrätt Gäller inte Fullgjord tjänst Priset beror på finansmarknaden
Varor med vissa egenskaper Bruten försegling Enstaka tidskrifter, vadhållning, lotteritjänster Ångerrätt gäller inte (bla 2 kap 11 §) Vid distansavtal har du inte ångerrätt om: Tjänsten har fullgjorts. Detta är under förutsättning att du gick med på att tjänsten påbörjades och dessutom sa ja till att ångerrätten inte skulle finnas, när tjänsten fullgjorts. Priset för varan/tjänsten är beroende av finansmarknadens svängningar Exempel: En aktie Avtalet gäller en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt blir för gammal Exempel: Livsmedel Förseglingen har brutits på ljud- eller bildupptagning eller datorprogram (gäller även tekniska plomberingar) Avtalet gäller enstaka tidskrifter eller vadhållning och andra lotteritjänster

21 Ångerblankett Kan användas för att utöva ångerrätt
Information om var blanketten finns ska lämnas av säljaren Ångerblankett Standardblanketten på bilden kan du använda för att utöva ångerrätten. Säljaren ska informera dig om att det finns en standardblankett och hur du kan ta del av den. Det är inte nödvändigt att du som konsument använder just denna blankett för att ångra dig. Du kan alltså utöva din ångerrätt genom att meddela säljaren det på andra sätt.

22 Blankett information om ångerrätt
Kan användas för information om ångerrätten Blankett information ångerrätt Säljaren kan använda blanketten på bilden för att uppfylla lagens krav på information om ångerrätten. Säljaren kan använda annan information, men används blanketten kan du vara säker på att lagens krav är uppfyllda.

23 När börjar ångerrätten?
Den dag du tar emot varan Den dag du avtalar om en tjänst Inte Gäller inte, förrän du har fått lagstadgad information När börjar ångerrätten? 10§ Den yttersta tiden för att ångra sig- ångerfristen- börjar löpa den dag du tar emot varan, en väsentlig del av den eller den dag ni avtalar om tjänsten. Men, ångerfristen börjar inte löpa förrän du fått information om ångerrätten.

24 Om information uteblir
Inte information om ångerrätten = ett års ångerrätt Om information uteblir (12§) Om säljaren inte har informerat dig om ångerrätten har du ett års ångerrätt. Vid distansavtal om livförsäkring börjar ångerfristen löpa, vid den tidpunkt då du får kännedom om att försäkringsavtalet har kommit till stånd.

25 När du vill utnyttja ångerrätten ska du
Inte använda varan Lämna tillbaka varan Få tillbaka pengarna inom 14 dagar Betala returportot själv När du vill utnyttja ångerrätten ska du (12-14§§) När du utnyttjar din ångerrätt är du skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda varan, men försiktigt undersöka den. Om du skadat varan har du fortfarande rätt att ångra dig, men du kan bli skyldig att ersätta säljaren för varans värdeminskning. Vid distansavtal ska du som utnyttjat din ångerrätt, sända eller lämna tillbaka varan till säljaren inom 14 dagar från det att du ångrade dig. Det är du som får betala returportot om inte säljaren missat att informera om denna kostnad. När säljaren fått varan ska hon eller han senast inom 14 dagar återbetala vad som betalats. Vid försäljning utanför affärslokaler är huvudregeln att du som konsument ska lämna eller sända tillbaka varan. Detta gäller inte, om säljaren har erbjudit sig att hämta varan. Säljaren ska också hämta varan på egen bekostnad om du fick varan levererad till din bostad när avtalet ingicks. Detta gäller om varan inte är lämpad att skicka tillbaka med post.

26 Klaga rätt Kontakta säljaren Kontakta konsumentvägledare
Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Klaga rätt Låt säga att du vill ångra en vara eller tjänst, men du och säljaren inte kommer överens. Säljaren vill varken ta tillbaka produkten eller lämna pengarna tillbaka. Vad kan du göra då? I första hand kontakta säljaren och försök komma överens. Om detta inte lyckas går du vidare till steg 2. Ring din kommunala konsumentvägledare och be om hjälp! Om du inte lyckas att reda ut situationen med säljaren trots hjälpen, får du gå vidare till steg 3. Anmäl till ARN, Allmänna Reklamations Nämnden. ARN gör en juridiskbedömning, men deras beslut är inte bindande utan endast en rekommendation.

27 2. Kontakta konsumentvägledare
Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut Konsumentvägledare Du kan alltid vända dig till din kommunala konsumentvägledare. Där kan du få råd och hjälp om det mesta som rör din konsumtion: Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut

28


Ladda ner ppt "Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA)"

Liknande presentationer


Google-annonser