Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gösta Petri B2 – Consumer contract and marketing law Health and Consumers Directorate General, European Commission Förslag till Direktiv om konsumenträttigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gösta Petri B2 – Consumer contract and marketing law Health and Consumers Directorate General, European Commission Förslag till Direktiv om konsumenträttigheter."— Presentationens avskrift:

1 Gösta Petri B2 – Consumer contract and marketing law Health and Consumers Directorate General, European Commission Förslag till Direktiv om konsumenträttigheter Unit B2 – Consumer contract and marketing law

2 Konsumenterna drar inte nytta av den inre marknaden Praktiska hinder (språk, geografiskt läge, regelverk) Uppsplittrad konsumentlagstiftning → Företagare avstår från gränsöverskridande handel (Rom I). → Konsumenter har lågt förtroende för att handla av näringsidkare i andra länder. Unit B2 – Consumer contract and marketing law

3 Varför denna uppsplittring? Minimiharmonisering Luckor och överlappning i lagstiftningen Lagstiftningen omodern Unit B2 – Consumer contract and marketing law

4 Avsikten med översynen av EU:s konsumentlagstiftning Minska näringsidkares motstånd mot att sälja till konsumenter i andra länder Öka konsumenternas förtroende för att handla på den inre marknaden Unit B2 – Consumer contract and marketing law

5 Vad omfattas av översynen? Direktivet om konsumentköp (99/44) Direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal (93/13) Distansavtalsdirektivet (97/7) Direktivet om konsumentskydd då avtal ingås utanför fasta affärslokaler (85/577) Timeshare (94/47) Paketresedirektivet (90/314) Prismärkningsdirektivet (98/6) Förbudsföreläggandedirektivet (98/27) Unit B2 – Consumer contract and marketing law

6 Vad omfattar översynen? Direktivet om konsumentköp Direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal Distansavtalsdir. Direktivet om konsumentskydd då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Timeshare Paketresedirektivet Prismärkningsdir. Förbudsföreläggande direktivet Unit B2 – Consumer contract and marketing law Direktivet om konsumenträttigheter

7 6 alternativ analyserade i konsekvensbedömningen Ingen förändring Alternativa lösningar till lagstiftning (självreglering, informationskampanjer) Lagstiftningsalternativ (få frågor) Lagstiftningsalternativ (medel) Lagstiftningsalternativ (fler frågor) Medelalternativ + Inre marknadsklausul → Full harmonisering, de mest centrala frågorna (medelalternativet) Unit B2 – Consumer contract and marketing law

8 Resultat av konsekvensbedömningen Kostnad för distansförsäljare som säljer i ett land, men vill börja sälja i alla medlemsländer: Nu: 70 526 euro Med Direktivet: 2 153 euro Motsvarande kostnad för hemförsäljare: Nu: 71 625 euro Med Direktivet: 2 153 euro Vinnare: De som säljer på 1-2 marknader och vill expandera. Unit B2 – Consumer contract and marketing law

9 Direktivets innehåll Alla konsumentavtal: allmänna informationskrav och regler on oskäliga avtalsvillkor Full harmonisering Särskilda regler för distansavtal och hemförsäljning Finansiella tjänster/Paketresor/Timeshare: delvis tillämpning Konsumentköpsregler: Endast varor ”Mjukvara”/nedladdningar

10 Definitioner Konsument/näringsidkare Distansavtal: ej längre krav på organiserat system – även tillfällig distanshandel omfattas Avtal utanför fasta affärslokaler / hemförsäljningsavtal: Innefattar även avtal som slutit i affärslokal men förhandlats utanför Fasta affärslokaler innefattar lokaler som används säsongsvis samt marknads- och mässtånd, men inte tillfälligt hyrda lokaler (t.ex. hotell, konferenscenter etc). Varaktigt medium (Durable medium) – t.ex e-mail, pdf-fil Auktion Unit B2 – Consumer contract and marketing law

11 Allmänna informationskrav Allmänna regler för alla konsumentavtal (“om det inte redan framgår av sammanhanget”) – t.ex pris, produktegenskaper etc. Särskilda informationsbestämmelser för distansavtal och försäljning utanför fasta affärslokaler Handel över mobiltelefon och på TV Mellanhänder Rättsföljd vid bristande information om extra avgifter: konsumenten ej betalningsskyldig for avgiften

12 Formregler Hemförsäljningsavtal: beställningsformulär Distansavtal:orderbekräftelse

13 Ångerrätt 14 dagars ångerrätt: från mottagande / underskrift formulär 3 månader om utebliven information om ångerrätten Utövande av ångerrätten Ny standardblankett – ej obligatorisk – varaktigt medium Näringsidkarens och konsumentens skyldigheter Undantag

14 Ångerrätt: effekt Näringsidkaren skall återbetala inom 30 dagar, dock inte förrän konsumenten skickat tillbaka varan Konsumenten skall skicka tillbaka varan inom 14 dagar från ångerrättens utövande Konsumenten betalar endast för tillbakasändandet Konsumenten ansvarar för värdeminskning pga användande utöver vad som krävs för att kontrollera funktion etc. Inget ansvar för tjänster som utförs under ångerfristen

15 Konsumenträttigheter i köpeavtal Leveranstid 30 dagar om ej annat avtalats. Förkortad tid för återbetalning vid dröjsmål (7 dagar). Riskens övergår när konsumenten tar varan i besittning – undantag om konsumenten inte avhämtat varan. Felaktiga varor: rätt att häva köpet om felet återkommit mer än en gång

16 Avtalsvillkor Klart, begripligt språk. Läsbart. Avtalsvillkoren ska vara tillgängliga. ”Opt-in”: Inga “förkryssade” rutor. Ej betalningsskyldig för produkt utöver huvudsakliga avtals- förpliktelsen som inte godkänts. ”Svart lista” – oskäliga villkor ”Grå lista” – presumeras oskäliga

17 Vad händer nu? Information av kommissionären på konkurrenskraftsrådet i december Diskussioner i rådsarbetsgruppen Europaparlamentet (börjar i januari) Fransk ordförandeskapskonferens Unit B2 – Consumer contract and marketing law


Ladda ner ppt "Gösta Petri B2 – Consumer contract and marketing law Health and Consumers Directorate General, European Commission Förslag till Direktiv om konsumenträttigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser