Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energinätverksträff 22-23 maj 2013. Beteendeförändring påverkar vattenanvändning ●Ingen nyhet för de flesta i sällskapet ●Ofta information om vattenbesparing.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energinätverksträff 22-23 maj 2013. Beteendeförändring påverkar vattenanvändning ●Ingen nyhet för de flesta i sällskapet ●Ofta information om vattenbesparing."— Presentationens avskrift:

1 Energinätverksträff 22-23 maj 2013

2 Beteendeförändring påverkar vattenanvändning ●Ingen nyhet för de flesta i sällskapet ●Ofta information om vattenbesparing i samband med att man gör andra åtgärder (IMD, snålspolande utrustning etc.) ●Vilken effekt får man med enbart information?

3 Informationen ●Togs fram tillsammans med reklambyrån Kärnhuset ●Vi ville ha en lekfull ton och använda vår egen varumärkesplattform ●Aktivitet som innebar möjlighet för en dialog med våra kunder ●Återkoppling för att förlänga effekten av informationen

4 Utdelning ●De framtagna produkterna samlades i en presentpåse som delades ut till knappt 900 hushåll ●Påsen innehöll: −Vykort med inbjudan −Broschyr om vattenspar −Disktrasa −Tandborste −Kylskåpsmagnet ●Respektive förvaltare valde hur utdelning skulle ske ●Tävlingsinbjudan delades ut till samtliga hushåll ●Uppföljning med information på hemsida och Facebook ●Uppföljning till de 900 hushållen med skriftlig påminnelse och ”sticker”

5 Aktivitetshelg på Biotopia ●Vattenexperiment (både fysikexperiment och test som visar exempelvis hur mycket vatten som går åt för…) ●Tipspromenad (med present till alla deltagare) ●Rita och dekorera en vattendroppe ●Tipstävling: illustrera/bygg/fota ditt bästa vattenspartips ●Drygt 50 tävlingsbidrag, både barn och vuxna var med ●200-300 besökare per dag

6 Resultatet då? ●Bara inbjudan (dvs hela företaget) -3,4 % ●De områden som fick utökad information om vattenspar har i snitt minskat: ●Påminnelse kommer att gå ut innan sommaren tillsammans med en liten gåva för att fira resultatet!

7 Fortsättning ●Utvärdering av projektet ●Vidareutveckling av konceptet ●Test i fler områden  riktat mot olika målgrupper exempelvis studenter ●Sedan våren 2013 helägare till Studentstaden ca 4 000 studentlägenheter ●Nyckeltal

8 IMD, värme ●Beslut om att installera individuell mätning och debitering i vår nyproduktion togs i slutet av 2004 ●Vissa områden fick IMD för både vatten och värme ●Främst komfortvärme, det vill säga hyresgästerna debiterades efter temperatur i lägenheten

9 Problem ●Oklart för hyresgästerna hur det fungerar och vad de betalar för ●Temperaturspann som vi inte kan leverera ●Överföring av värme mellan lägenheter ●Övertemperaturer ●Gör det verkligen någon nytta?

10 Källsprånget ●Byggt 2005, 142 lägenheter ●Sista området där vi hade kvar IMD av värme ●Genomgång av temperaturmätarna vintertid visade på höga temperaturer ●Hösten 2011 ominjusterat (finjustering i december) och debitering avslutad från årsskiftet

11 Resultat Källsprånget ●Resultat helår 2012, 10 % lägre värmeanvändning

12 Sammanfattning ●Målen med individuell mätning av värme var att: −Minska värmeanvändningen −Ge nöjda kunder som har möjlighet att påverka sin hyra ●Komfortmätningen var inte lösning som bidrog till att nå något av dessa mål

13 IMD 2595st (mars-2013) Mätning görs kallvatten- och varmvattenförbrukning, Tillverkarspecifikt system Nyinstallationsavtal (Går ut 2013) Avtal för drift och skötsel Reparationer, SLA Felarapportering Reparationsarbeten Support. Debiteringsunderlag

14 S0 KVKV V T˚ Comhem Hem nod VN (I.E) CompwellDatabas Import i Summarum Deb. fil Presentation i admin.verktyg Hyresavi Display i lgh. 15:e min 7:e varje månad till funktionsledare 15:e min Föregående dags värden. Skickas i retur ca kl. 07:00 UHAB-IT IMD-teknik idag Internet Puls Kommentar: Displayer finns endast i en del av lägenheterna

15 Vattenförbrukning Förbrukningspostl/person, dygn*%* Mat och dryck7,755 % Disk3120 % Dusch och bad6240 % Toalett3120 % Tvätt15,510 % Övrigt7,755 % Totalt155100 % VattenförbrukningVV, l/m²,årKV, l/m², årTotalt, l/m², år UHAB 2012 69810361728 Nyproduktion utan IMD 83012562087 Nyproduktion med IMD 6518671518 Besparing med IMD 179 (22%)389 (31%)569 (27%) * Uppgift från Uppsala Vatten

16 Lönsamhet med IMD 1. Uppsalahems hyresavdrag, 60 kr/m²,år2. Hyresavdrag baserat på SVEBY Investering: 6 500 kr/lghInvestering: 6 500 kr/lgh Besparing: 824 kr/lgh, år Besparing: 2236 kr/lgh, år Underhåll:350 kr/lgh, årUnderhåll: 350 kr/lgh, år Återbet. tid:9,1 årÅterbet. tid: 3,7 år Nettonuvärde:529 kr/lghNettonuvärde: 9600 kr/lgh (Ekonomisk livslängd 10 år, kalkylränta 7 %, inflation 2 %, prisutveckling vatten och värme 4 %) Avgörande faktorer Hyresavdraget eller vatten som ingår i hyran Investeringen Påslag vattenpris Underhållskostnader

17 Framtidsplaner ●IMD då nyproducera och renovera −Varmvatten −Kallvatten −Temperaturmätning −(Värme om det blir tvingande lagkrav, inte annars) ●Ny IMD leverantör upphandlas 2013 −Minska tillverkarberoendet −Öppen teknik −Ramavtal installatör för nyinstallation av IMD −Avtal drift och skötsel för både bef. IMD och ny IMD −Tillgängliggöra förbrukning till kund på hemsida och app −Samordna befintligt mätvärdesinsamlingen, befintligt och nytt system −Debitera i förskott så slippa debitera efter kund flyttat

18 Avvikelsehantering

19 Prioritering avvikelser ●Prioritet 1: −Över 100 kkr. omräknat till helår eller >50% ökning ●Prioritet 2: −50-100 kkr. omräknat till helår ●Prioritet 3 −Stora områden > 15000m², >5 % (> 500 000m²) −Områden 5000-15000m², > 7,5 % (370 000m²) −Områden 1500-5000m², >10 % (107 000m²) −Områden 0-1500m², >25 % (46 000m²)

20 Åtgärder, avvikelser ●Tvättmaskiner, bottenventiler och magnetventiler ●Termostater ●Styrutrustningar, styrventiler, givarfel ●Styrningar av värme och belysningar ●Värmepumpar ●Jouråtgärder, höjt värme, handställningar, kopplat bort styrfunktioner ●WC och blandare ●Läckor i kulvertar, KV, VV och VVC ●Kyla i lokal inkopplad på kallvatten ●Värmekablar i stuprör och hängrännor

21 Resultat avvikelsearbete Förbrukningsslag År 2011 (kr) År 2012 (kr) Värme 1 959 151 1 579 767 Kallvatten 1 299 613 679 328 Varmvatten 754 806 921 625 Summa:4 013 5703 180 720 112st fel hittades och åtgärdades år 2012. Förbrukningsökningar som undveks år 2012: −Värme 2 % −Vatten 6 %

22 FT- FTX ombyggnad ●Område: 553 & 554 Pettersson Bergers väg i Gottsunda −Miljonprogramsområde, byggda omkring 1972 −404 st lägenheter, 30100 m² ●Behov av åtgärder: −Takrenovering, papp och genomföringar −Byta fläktar −Konstruera om tilluftssystemet. Gick via DINA-bjälklag (ihåliga betongbjälkar) med tilluft via golvsocklar. Svårt att rensa, tveksam konstruktion ur föroreningssynpunkt. −Bristfälligt brandskydd i luftbehandlingssystemet −Hög energiförbrukning, 210 kWh/m², år (Värme + VV) −Minska underhållet, uttjänt system

23 FT-FTX, genomförande −Nya FTX-aggregat med roterande värmeväxlare monterade i bottenplan −Nya spiskåpor och med kryddhylla i lägenheter −Till och frånluftsfläktar ersatt med centralt placerat aggregat. − Nya samlingskanaler på vind − Nya vertikala samlingskanaler −Nya tilluftskanaler i lgh

24 FT-FTX Resultat ●Minskad energianvändning −Värme -1230 MWh/år, -(20 %) −El+- 0 MWh/år. (Effektivare fläktar men mer kanaler och tryckfall växlare) ●Inomhusklimat, kundnöjdhet −NKI ökad för ventilation och luftkvalité från 43 % till 87 % ●Minskat underhåll −- 30 %

25 FT-FTX, ekonomi FTX projekt på 553 & 554 Pettersson Berger, låghus. Investering 10,5 Mkr, återbetalningstid 11,5 år, nettonuvärde 8,6 Mkr, annuitet 495 kkr/år. Livslängd 25 år, energiprisutveckling 4 %, inflation 2 %. Om genomfört åtgärden med eget kapital är avkastningen 11,1 %.

26 Energiuppföljning i Nyproduktion ●Energimål 55 kWh/m², år ●Energiuppföljning enligt, branschstandard, SVEBY ●IMD på KV och VV −27 % mindre VV & KV användning

27 Varför SVEBY?

28 Förklaringar till avvikelser

29 Uppsalahems SVEBY ●SVEBY bilaga till Administrativa föreskrifter ●Bilaga med mätningsföreskrifter ●Slutbesiktning med undantag ●Entreprenören −Energiprogram −Verifikationsplan −Checklista för energiuppföljning −Energiverifikat −Energibalansberäkningar −Kontrollpunkter under projektering och byggprocess

30 Energibalansberäkningar (Sveby) Program och utredning Projektering systemskede Projektering detalj GenomförandeGarantiperiodFörvaltning Energibalansberäkning (Systemhandling) BBR 19 Uppföljning 2 år efter färdigställande Energibalansberäkning (bygghandling) Energibalansberäkning (relationshandling) Energikrav fastställs

31 Tack för idag! Anna Freiholtz Projektledare Telefon: 018-727 34 89 Mobil: 0767-78 97 65 E-post: anna.freiholtz@uppsalahem.se Telefon: 018-727 37 67 Mobil: 0767-98 30 93 E-post: tomas.nordqvist@uppsalahem.se Energisamordnare Tomas Nordqvist


Ladda ner ppt "Energinätverksträff 22-23 maj 2013. Beteendeförändring påverkar vattenanvändning ●Ingen nyhet för de flesta i sällskapet ●Ofta information om vattenbesparing."

Liknande presentationer


Google-annonser