Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120914 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120914 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys."— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120914 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys

2 RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan, Eksta efter etapp 1 (ev. fortsättning 2012) Gröna gatan 2, Uppsalahem Norrbacka, Sigtunahem

3 RR – pågående projekt Slutredovisas 2012: Stora sällskapets väg, Svenska Bostäder-etapp 3 Klackvägen, Stockholmshem-etapp 3 Redovisas 2013?: Vildparken, Växjö Hyresbostäder-etapp 1 Nya?: Kv Banken, Förvaltaren Örebrobostäder

4 Svenska Bostäder, Stora Sällskapets väg 1 huskropp, 70 lgh Byggår 1964 Atemp 7305 m 2 EP 122 kWh/m 2 F-vent Etapp 3 Entreprenad klar något sent, maj -11. Klagomål från kvarboende hyresgäster pga omfattande åtgärder. Mätningar startade hösten 2011. FTX-verkningsgrad 87-91% Problem med överläckning för hjälpfläkt Injustering vent. omgjord. Besparingsindikation ca 35 %, El ca + 5 kWh/m 2

5 Stockholmshem, Klackvägen 3 huskroppar, 78 lgh Byggår 1950 A temp 5911m 2 EP 157kWh/m 2 F-vent Etapp 3 FVP igångkörd hösten 2011 Mätningar pågår 2012 ut. Total åtgärdskostnad 9,4 mkr Rapport etapp 1 och 2 finns.

6 Stockholmshem, Klackvägen 3 huskroppar, 78 lgh Byggår 1950 A temp 5911m 2 EP 157kWh/m 2 F-vent Erfarenheter - Kvalitén på bågar och karmar, balkongdörrar så dålig att ett utbyte varit bättre. Fönsterrenovering dyr. - Luftläckning i drevning och mellan karm och båge. - Kallt på översta våningen vid byte av vindsisolering.

7 Stockholmshem, Klackvägen 3 huskroppar, 78 lgh Byggår 1950 A temp 5911m 2 EP 157kWh/m 2 F-vent Besparingsprognos: Fjv ca 80 kWh/m 2 A temp El ca -17 kWh/m 2 A temp Ca 40 % Uppmätt värmefaktor på FVP ca 3,4 i mars -12

8 Stockholmshem, Klackvägen

9 Ny mall för RR-förstudier Säkerställa riktig före-nivå. Enkel och tydlig – heltäckande Relevant checklista med fokus på energi Kortfattad rapportmall Tydlig ansökningsblankett som hänger ihop med checklistan. Steg-för-steg beskrivning

10 Steg-för-steg 1.Välj ut lämplig byggnad/område (flerbostadshus). 2.Förbered information till ansökan 3.Ansökan och besked 4.Fyll i checklista – inventera, besiktiga och dokumentera mera. 5.Gör energiberäkning för utgångsläget, kalibrera mot uppmätta värden.

11 Forts. 6.Studera vilka åtgärder som krävs för att nå 50 % besparing. 7.Beräkna lönsamhet, paketera. 8.Redovisa i förstudierapport inkl. bilagor. 9.Ansök om fortsättning


Ladda ner ppt "Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120914 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser