Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1"— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig Renovering (RR) – lägesrapport 120914 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys

2 RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1
Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan, Eksta efter etapp 1 (ev. fortsättning 2012) Gröna gatan 2, Uppsalahem Norrbacka, Sigtunahem

3 RR – pågående projekt Slutredovisas 2012:
Stora sällskapets väg, Svenska Bostäder -etapp 3 Klackvägen, Stockholmshem -etapp 3 Redovisas 2013?: Vildparken, Växjö Hyresbostäder -etapp 1 Nya?: Kv Banken, Förvaltaren Örebrobostäder

4 Svenska Bostäder, Stora Sällskapets väg
Etapp 3 Entreprenad klar något sent, maj -11. Klagomål från kvarboende hyresgäster pga omfattande åtgärder. Mätningar startade hösten 2011. FTX-verkningsgrad 87-91% Problem med överläckning för hjälpfläkt Injustering vent. omgjord. Besparingsindikation ca 35 %, El ca + 5 kWh/m2 1 huskropp, 70 lgh Byggår Atemp m2 EP kWh/m2 F-vent

5 Stockholmshem, Klackvägen
Etapp 3 FVP igångkörd hösten 2011 Mätningar pågår 2012 ut. Total åtgärdskostnad 9,4 mkr Rapport etapp 1 och 2 finns. 3 huskroppar, 78 lgh Byggår Atemp m2 EP 157 kWh/m2 F-vent

6 Stockholmshem, Klackvägen
Erfarenheter Kvalitén på bågar och karmar, balkongdörrar så dålig att ett utbyte varit bättre. Fönsterrenovering dyr. Luftläckning i drevning och mellan karm och båge. Kallt på översta våningen vid byte av vindsisolering. 3 huskroppar, 78 lgh Byggår Atemp m2 EP 157 kWh/m2 F-vent

7 Stockholmshem, Klackvägen
Besparingsprognos: Fjv ca kWh/m2Atemp El ca kWh/m2Atemp Ca 40 % Uppmätt värmefaktor på FVP ca 3,4 i mars -12 3 huskroppar, 78 lgh Byggår Atemp m2 EP 157 kWh/m2 F-vent

8 Stockholmshem, Klackvägen

9 Ny mall för RR-förstudier
Säkerställa riktig före-nivå. Enkel och tydlig – heltäckande Relevant checklista med fokus på energi Kortfattad rapportmall Tydlig ansökningsblankett som hänger ihop med checklistan. Steg-för-steg beskrivning

10 Välj ut lämplig byggnad/område (flerbostadshus).
Steg-för-steg Välj ut lämplig byggnad/område (flerbostadshus). Förbered information till ansökan Ansökan och besked Fyll i checklista – inventera, besiktiga och dokumentera mera. Gör energiberäkning för utgångsläget, kalibrera mot uppmätta värden.

11 Studera vilka åtgärder som krävs för att nå 50 % besparing.
Forts. Studera vilka åtgärder som krävs för att nå 50 % besparing. Beräkna lönsamhet, paketera. Redovisa i förstudierapport inkl. bilagor. Ansök om fortsättning


Ladda ner ppt "RR – avslutade projekt Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1"

Liknande presentationer


Google-annonser