Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny AFS from 31 mars 2016: Organisatorisk och social arbetsmiljö 20160229 Monica Östman och Kristin Larsson Personalavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny AFS from 31 mars 2016: Organisatorisk och social arbetsmiljö 20160229 Monica Östman och Kristin Larsson Personalavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Ny AFS from 31 mars 2016: Organisatorisk och social arbetsmiljö 20160229 Monica Östman och Kristin Larsson Personalavdelningen

2 Varför ny föreskrift 2014 var sociala och organisatoriska faktorer den näst vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar, efter belastningsfaktorer. Det handlar om drygt en tredjedel av alla rapporterade arbetssjukdomar och en ökning med 70 procent sedan 2010.

3 Vad är Organisatorisk arbetsmiljö – vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet och krav som ställs på arbetstagarna Social arbetsmiljö – hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor

4 Syftet...... att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön Precisera Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

5 Kunskaper Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om: Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

6 Tre områden Arbetsbelastning Arbetstid Kränkande särbehandling

7 Förebygg ohälsosam arbetsbelastning RESURSER KRAV

8 Arbetstider Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

9 Innebär: undvika arbetstidsförläggning som innebär risker (om det går) förstärka möjligheter till återhämtning (raster, pauser, enklare uppgifter) förlägga belastande och riskfyllda arbetsmoment till dagtid erbjuda medicinska kontroller begränsa kontakter på ledig tid (mobil, mejl osv) medurs schema vid skiftarbete

10 Kränkande särbehandling Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras. Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

11 Ha rutiner för kränkande särbehandling Vem som tar emot information Vad som händer med informationen Vad mottagaren ska göra Hur de som är utsatta snabbt kan få hjälp

12 Mål - komplettera arbetsmiljöpolicyn Ta fram mål tillsammans som syftar till att främja hälsa och motverka ohälsa Förankrade i högsta ledningen och i alla delar av organisationen

13 Hos oss Arbetsmiljöpolicy Riktlinje SAM Stöddokument för SAM på webben Riktlinjer, ensamarbete, kränkande särbehandling

14 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid SLU Systematiskt arbetsmiljöarbete, SLU


Ladda ner ppt "Ny AFS from 31 mars 2016: Organisatorisk och social arbetsmiljö 20160229 Monica Östman och Kristin Larsson Personalavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser