Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från Kammarkollegiet om anskaffning av e-legitimering genom avrop från ramavtalsområdet Informationsförsörjning Version 2016-05-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från Kammarkollegiet om anskaffning av e-legitimering genom avrop från ramavtalsområdet Informationsförsörjning Version 2016-05-30."— Presentationens avskrift:

1 Information från Kammarkollegiet om anskaffning av e-legitimering genom avrop från ramavtalsområdet Informationsförsörjning Version 2016-05-30

2 Sid 2 Anskaffning av e-legitimering E-legitimationsnämnen har publicerat hjälp för dig som behöver säkra försörjningen av e-legitimeringar efter 30 juni 2016 http://www.elegnamnden.se/nyheter/2016/nyhetsarkiv/hjalppavagenfordigsombehoversakraforsorjni ngenavelegitimeringarefter30juni2016.5.361dc8c15312eff6fd12f64.html http://www.elegnamnden.se/nyheter/2016/nyhetsarkiv/hjalppavagenfordigsombehoversakraforsorjni ngenavelegitimeringarefter30juni2016.5.361dc8c15312eff6fd12f64.html Den pekar på följande alternativ: Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Informationsförsörjning (PT14-14) Avtal med E-legitimationsnämnden om eID 2016 Övergångstjänst Egen upphandling Vi kommer här informera om det alternativ där man avropar från ramavtalsområdet Informationsförsörjning

3 Sid 3 Ramavtalsområdet Informationsförsörjning (PT14-IF) Information om området finns på http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it- och-telekom/Programvaror-och- tjanster/informationsforsorjning-fr.o.m.-2015-11-10/ http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it- och-telekom/Programvaror-och- tjanster/informationsforsorjning-fr.o.m.-2015-11-10/ Vi tänkte i denna information ta upp följande: Vad kan avropas när det gäller funktioner för e- legitimering Förberedelser inför avrop Ett kommande avropsexempel

4 Sid 4 Vad kan avropas Från ramavtalsområdet kan samtliga funktioner för e- legitimering avropas: E-tjänster med stöd för SAML2. Identifiering med e-legitimation exempelvis Bank-id, mobilt Bank-id och Telia. * Elektroniska underskrifter med e-legitimation exempelvis Bank-id, mobilt Bank-id, Telia och SAML2. Integration mellan funktionerna ovan och utfärdare av e- legitimationer exempelvis genom idP och SAML2. * Även e-tjänsteleg och servercertifikat kan avropas.

5 Sid 5 Undersök nuläget och behoven Hur ser verksamhetens behov ut och vad bör avropas? Vissa har redan idag en användning av e-legitimationer. Förutsättningarna för denna bör undersökas, hur ser avtalen ut m m. Ramavtalsområdet Informationsförsörjning, PT14-IF omfattar de funktioner som behövs för e-legitimering för identifiering och underskrift och har ersatt de tidigare ramavtalen EID2008 och EFST2010. Kommande behov. Många befintliga avtal går ut. Ett nytt avrop bör omfatta organisationens behov inom området. Kontrakt kan vara fyra år och om det kan motiveras, längre. Denna tid kan delvis utgöras av optioner.

6 Sid 6 Fortsatt stöd inför avrop e-legitimering Ett avropsexempel kommer publiceras inom kort. Det är tänkt att kunna användas som utgångspunkt för era egna avropsförfrågningar. Ni som har behov av att göra avrop har möjlighet att teckna er på en kontaktlista för att få information och stöd på snabbast och mest effektiva sätt. För att komma på denna lista var vänlig skicka e-post till följande adress: jan.lundh@kammarkollegiet.se Ärendemening: Avropsstöd E-legitimation Text: Namn på er organisation, personliga kontaktuppgifter och lite om ert behov

7 Sid 7 Fortsatt stöd inför avrop av e-legitimering Det kommande avropsexemplet kommer att bygga på den ”Mall för avropsförfrågan” som finns publicerad på avropa.se under fliken Gemensamma dokument. Av den framgår att det finns ett antal frågor man måste ta ställning till för att få det man vill ha: Syftet med avropet Behov och volymer Beskrivning av kund Beskrivning av nuvarande IT-miljö Kravspecifikation Optioner Preciseringar av villkor Kontraktets giltighetstid Leverans och tidplan Leveranskontroll Införande och uppföljning Tidpunkter och frågor Prövning och utvärdering Prismodeller och Priser

8 Sid 8 Hur går avrop till Avropsförfrågan skickas till de aktuella ramavtalsleverantörerna via länken med rubrik: ”Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer” http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it- och-telekom/Programvaror-och- tjanster/informationsforsorjning-fr.o.m.-2015-11-10/ http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it- och-telekom/Programvaror-och- tjanster/informationsforsorjning-fr.o.m.-2015-11-10/ Men som sagt, innan avropsförfrågan skickas finns ett antal saker som måste göras.


Ladda ner ppt "Information från Kammarkollegiet om anskaffning av e-legitimering genom avrop från ramavtalsområdet Informationsförsörjning Version 2016-05-30."

Liknande presentationer


Google-annonser