Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Var det bättre förr eller Är det sämre nu? Mina ”dryga” 30 år som upphandlare Gunnar Stålberg mars 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Var det bättre förr eller Är det sämre nu? Mina ”dryga” 30 år som upphandlare Gunnar Stålberg mars 2009."— Presentationens avskrift:

1 Var det bättre förr eller Är det sämre nu? Mina ”dryga” 30 år som upphandlare Gunnar Stålberg mars 2009

2 70- och 80-talet  Fyllda kassakistor  ”Investeringsboom”  Kvantitet före kvalitet  Artikelnummer i stället för kravspecifikation  Doktorn bestämmer  Upphandlingsreglemente utan ”udd”  Inköparen verkställer

3 Gunnar Stålberg mars 2009 90-talet  Kassakistorna är inte lika fyllda  Prioriteringar är ett nytt begrepp  Decentralisering av befogenheter och ekonomi är lösningen  EU  Skarpare regelverk införs – LOU  Begrepp som funktion, kvalitet, miljö, säkerhet och ekonomi dyker upp  Logistikfrågor är på modet

4 Gunnar Stålberg mars 2009 90-talet, forts  Dialogen med leverantörerna blir mer seriös  Inköps- och upphandlingsfunktionen ”kommer ut ur garderoberna”  Rutiner och dokument utvecklas  Kunskapen om upphandling ökar  Upphandlaren/inköparen blir ett yrke  Leverantörerna utvecklas

5 Gunnar Stålberg mars 2009 2000-talet  Fortsatt obalans i ekonomin  Behovet av reinvesteringar ökar  Andelen tjänsteupphandlingar ökar  Funktionsupphandling är ett nytt begrepp  Samverkan mellan enheter utvecklas  Miljöfrågorna ännu mer i fokus  Alternativa driftformer prövas och utvecklas

6 Gunnar Stålberg mars 2009 2000-talet, forts  Upphandling/inköp utvecklas från ser- vicefunktion till strategisk verksamhet  Logistikfunktionen upphandlas  Upphandlaren blir projektledare  Dialogen mellan upphandlare och leve- rantör fortsätter att utvecklas  Trots detta ökar överprövningarna  Förenklingar av regelverket diskuteras  Antalet anbud minskar

7 Gunnar Stålberg mars 2009 Idag  Fokus läggs på hela anskaffningspro- cessen  Upphandlarens roll diskuteras och ut- vecklas  Den offentliga upphandlingen är strategisk för ekonomisk tillväxt och välfärd  Upphandlingen är ett medel för politiken  Den offentliga upphandlingen har gått från garderoben till finrummet

8 Gunnar Stålberg mars 2009 Utvecklingstendenser  Konkurrensutsättning och avknoppning  Etiska och sociala krav i upphandlingar  Elektronisk upphandling  Innovationer och offentlig upphandling  Offentlig-Privat Samverkan – OPS  Nya upphandlingsformer

9 Gunnar Stålberg mars 2009 Utmaningar  Tydliggöra rollerna i anskaffningspro- cessen, d v s skillnaden mellan bestäl- lare, upphandlare och övriga intressenter i processen  Redovisa effekterna av en effektiv offent- lig upphandling genom relevanta nyckeltal  Utveckla enkla och effektiva metoder och verktyg för den offentliga upphandlingen  Arbeta med förfrågningsunderlag som har en tydlig struktur och är anpassade till den aktuella upphandlingen med tillhörande marknadsförutsättningar

10 Gunnar Stålberg mars 2009 Utmaningar, forts  Rekrytering av medarbetare  Skapa förutsättningar för små- och medel- stora företag att delta i den offentliga upphandlingen  Tydligare krav vid upphandling och användning av ramavtal  Samla inköpsvolymer och ge utfästelser om köp  Uppföljning av köptrohet mot gällande avtal

11 Gunnar Stålberg mars 2009 Till sist …  Fokusera på den goda affären – se inte juridiken som en begränsning  Avdramatisera överprövningarna och se dem som en ambition att göra den bästa affären  Utveckla samverkan med marknadens parter för gemensamma utvecklingsin- satser  Medverka till kompetensutveckling av alla intressenter i anskaffningsprocessen  Samverka

12 Gunnar Stålberg mars 2009 Tack för visat intresse! Det är bättre och roligare nu! PS


Ladda ner ppt "Var det bättre förr eller Är det sämre nu? Mina ”dryga” 30 år som upphandlare Gunnar Stålberg mars 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser