Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsredovisning ht-2014 vt- 2015 Dungen. Normer och värden Hösten 2014 började med reflektioner kring normer och värden. Vi ville utveckla barnens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsredovisning ht-2014 vt- 2015 Dungen. Normer och värden Hösten 2014 började med reflektioner kring normer och värden. Vi ville utveckla barnens."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsredovisning ht-2014 vt- 2015 Dungen

2 Normer och värden Hösten 2014 började med reflektioner kring normer och värden. Vi ville utveckla barnens förmåga att se att olikheter berikar… Vi ville att barnen skulle utveckla respekt för varandra och varandras sätt att tänka… Vi ville ge barnen inflytande och möjligheter att uttrycka sina åsikter och tankar i en tillåtande miljö…

3 Lärmiljön i fokus Vi ville att det skulle finnas något för alla och möjligheter att använda olika uttryckssätt…

4 Tillsammans Våra tankar om miljön ledde till olika projekt som alla har handlat om respekt, förståelse ochsamarbete…DEMOKRATI!!!!

5 Att vara tillsammans, känna glädje ochsamhörighet…läraav varandra. Att hitta varandra i kreativa sammanhang.

6 Utveckling och lärande Läroplanens separata delar visar vi som en helhet utifrån våra projekt…

7 Spindelprojektet Projektet startade utifrån några barnsnyfikenhet förvilda djur ochintressetspredsig i barngruppen…

8 Engagemang, Nyfikenhet, Kunskap Barnen ville lära sig ”allt” om spindlar och har använt olika uttryck. De har samarbetat, kommunicerat sina tankar och idéer…

9 Barnen har använt olika uttrycksformer i sitt lärande som bild, lek, sång och musik, digitala verktyg.

10 Pedagogisk dokumentation öppnar olika möjligheter till ett kooperativt meningsskapande. Barnens tankar och de gemensamma reflektionerna är drivkraften…

11 Odlingsprojektet Barnen har fått utforska och fördjupa sig i sina intresseområden…

12 Några av aktiviteterna underodlingsprojeket.

13 Mycket har hänt… Språkligförmåga…lekamed ord, lyssna, argumentera, skriva.

14 Matematiskförmåga…undersöka, reflektera, lösa problem, räkna.

15 Kreativitet, yoga och trygghet…

16 Ta dig tid att njuta av stigen du vandrar på och uppskatta stället du befinner dig på, härifrån är allt möjligt… -KevinHall-


Ladda ner ppt "Kvalitetsredovisning ht-2014 vt- 2015 Dungen. Normer och värden Hösten 2014 började med reflektioner kring normer och värden. Vi ville utveckla barnens."

Liknande presentationer


Google-annonser