Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett temainriktat arbetssätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett temainriktat arbetssätt"— Presentationens avskrift:

1 Ett temainriktat arbetssätt
BABBLARNA Ett temainriktat arbetssätt Babblarna utgör den röda tråden i verksamheten. De är duktiga på olika saker och syns därför i olika sammanhang. Tillsammans täcker de in samtliga områden i läroplanen.

2 Dadda är natur och teknikkunnig
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (Lpfö 98, reviderad 2010

3 Bobbo är vår rörelseexpert
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. (Lpfö 98, reviderad 2010)

4 Babba är vår språkkunniga babblare
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra barn. (Lpfö 98, reviderad 2010)

5 Bibbi är matematiker Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal begrepp samt för mätning, tid och förändring. (Lpfö 98, reviderad 2010)

6 Diddi en duktig skapare
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformen bild. (Lpfö 98, reviderad 2010)

7 Doddo med sin sociala kompetens ser till så att värdegrunden upprätthålls Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. (Lpfö 98, reviderad 2010)

8 BABBLARNAS FÖRSTA LÅT http://www.youtube.com/watch?v=ffNfr_ZAFjM
Hämtad från Youtube

9 ‪Babblarnas Stompalång Tut Pling sång‬
Hämtad från Youtube

10 Hämtat från www.hattenförlag.se
Så här säger den reviderade läroplanen för Förskolan i Sverige (Lpfö 98) ... språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. … förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
… alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.
… verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.
… förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
… förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling,
… förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation, Hämtat från

11 KÄLLOR: Läroplan för förskolan. Reviderad 2010
Egna bilder och röster Två youtube klipp Hattenförlag.se


Ladda ner ppt "Ett temainriktat arbetssätt"

Liknande presentationer


Google-annonser