Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yngre barn, förskolan Yngre elever, år f-3 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yngre barn, förskolan Yngre elever, år f-3 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Yngre barn, förskolan Yngre elever, år f-3 Välkomna!

2  möjligheter till ett varierat arbetsätt  lustfyllt lärande, glädje i arbetet  låter alla lyckas - individualiserat  hantera och tolka information  hitta sin egen lärstil - nå målen  digital kompetens  barnens naturliga verktyg  Gratis, uppdaterat och användbart

3  Pedagogiskt sammanhang arbetsområde  Kopplat till läroplansmål Lokala läroplansmål med IT-perspektiv (e-strategin) Lpfö 98, läroplan för förskolan LPo 94, Läroplan för skola, förskoleklass och fritidshemmet  Struktur tankekarta MindManPersonal http://www.multimedia.skolverket.se/Trekvarten/Skriva/Enkel-tankekarta / http://www.multimedia.skolverket.se/Trekvarten/Skriva/Enkel-tankekarta / Se film FreeMind http://www.pim.skolutveckling.se/information/om_pim/programvaror_i_pim/freemind/  Länkstruktur lägga till som favoriter skapa egen länksamling http://del.icio.ushttp://del.icio.us

4

5 http://itforpedagoger.skolutveckling.s e/teman/digitala_larresurser/spindeln/

6  Läroplansmål – förskolan Lpfö 98,  Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar.  Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk….  Läroplansmål – skolan LPo 94  Utvecklar ett rikt och nyansera språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk  Behärskar svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.

7  Barngrupp arbetar med multimedia för att dokumentera barnens språkliga framsteg.  http://www.multimedia.skolutveckling.se/Re portage/Dokumentera/Kameran-fangar- framstegen/ http://www.multimedia.skolutveckling.se/Re portage/Dokumentera/Kameran-fangar- framstegen/

8  Multimediabyrån http://www.multimedia.skolutveckling.se/ http://www.multimedia.skolutveckling.se/ Tillåtet att ladda ner musik, film, bilder, annat  Länkskafferiet http://lankskafferiet.skolutveckling.se/ http://lankskafferiet.skolutveckling.se/ Förskolan : http://lankskafferiet.skolutveckling.se/cgi- bin/search.cgi?mode=keywords&pattern=f%F6rskolanhttp://lankskafferiet.skolutveckling.se/cgi- bin/search.cgi?mode=keywords&pattern=f%F6rskolan länkar till webbplatser som kan användas i skolarbetet  Annas Länkburkar http://www.burkar.nu/ http://www.burkar.nu/ länkar för alla ämnen och åldrar  NE.se Junior http://www.ne.se/jsp/notice_board_junior.jsp?t_word=&i_jun ior_search=true http://www.ne.se/jsp/notice_board_junior.jsp?t_word=&i_jun ior_search=true

9  UR Barnwebben http://www.ur.se/Barn/Pa-manga-sprak-/Hem/ http://www.ur.se/Barn/Pa-manga-sprak-/Hem/  Rimrum- http://www4.ur.se/rimrum/ http://www4.ur.se/rimrum/ lekar med ord för de yngre  Ordsait http://www.ur.se/tunggung Skapa ord och sagor http://www.ur.se/tunggung  Unga fakta http://www.ungafakta.se/pyssel/ http://www.ungafakta.se/pyssel/ Pyssel och spel  Boktips http://www.barnensbibliotek.se/ny_boktips/default.asp http://www.barnensbibliotek.se/ny_boktips/default.asp Söka boktips för alla åldrar  Mumintrollen http://www.mumintrollen.se/index.php http://www.mumintrollen.se/index.php Pyssel och spel  Alfons Åberg http://www.alfons.se/http://www.alfons.se/  Pyssel och spel  Rosas bondgård- http://www.ur.se/bondgarden/ http://www.ur.se/bondgarden/ Träffa och lyssna på olika djur – många språk  Forntiden - http://www.ur.se/forntiden/http://www.ur.se/forntiden/ Allt om forntiden, lyssna på språket, skicka e-kort med runskrift mm.  Lyssna på barnradion http://www.sr.se/barn/p4/

10  Ett Myller av liv : biotoper http://www.bioresurs.uu.se/myller/index.html?page=18  Ur runt i naturen: http://www6.ur.se/Barn/Runtinaturen/runtinaturen/  Fågelläten- olika fåglars sång http://home.swipnet.se/~w-67502/foglat.htm  Virtuell Flora – flora ( dagens pollendiagnos) http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/vaxter/fanerogambotanik/virtu ellautstallningar.html  Svenska djur - däggdjur, fiskar, insekter, husdjur http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_11.html

11

12  Andy Warhol's berömda bilder av Marilyn Monroe Andy Warhol's  http://bighugelabs.com/flickr/warholizer.php http://bighugelabs.com/flickr/warholizer.php  Sebran  http://www.wartoft.nu/program/sebran/ http://www.wartoft.nu/program/sebran/  Måttomvandlaren  http://www.allemansdata.se/freeprog.htm http://www.allemansdata.se/freeprog.htm


Ladda ner ppt "Yngre barn, förskolan Yngre elever, år f-3 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser