Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför nio träbitar? Barnens funderingar - Jag ska tänka - Tavlan (whiteboard) Tror ni den fastnar där, undrar Annika. Annika provar och den trillar ner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför nio träbitar? Barnens funderingar - Jag ska tänka - Tavlan (whiteboard) Tror ni den fastnar där, undrar Annika. Annika provar och den trillar ner."— Presentationens avskrift:

1 Varför nio träbitar? Barnens funderingar - Jag ska tänka - Tavlan (whiteboard) Tror ni den fastnar där, undrar Annika. Annika provar och den trillar ner. - Man behöver skruvar Vi räknar träbitarna tillsammans. Barnen lägger mycket fokus på att räkna och ”smakar” på talet nio flera gånger. När Annika sedan skriver siffrorna på träbitarna, så är barnen fokuserade på skrivningen och hjälper henne att räkna. - Varför är där ett snöre i ? -Där man kan hänga dom nånstans. Var tror du man ska hänga dom nånstans, undrar Annika. -Vet inte - Hänga på träd, äpple Efter att barnen numrerat papperkassarna gick vi ut och satte upp träbitarna i våra nio äppelträd på gården. Vi passade samtidigt på att plocka äpplen i de numrerade papperskassarna.

2 Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att lära. utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Äpplediagram Syfte Att barnen på ett lustfyllt sätt får uppleva och upptäcka en förståelse för matematik med hela kroppen och med alla sinnena. När vi tog upp äpplena från kassarna, så var det några som hade ruttnat. Örk, sa barnen. Vad har hänt? Dom är skruttiga, sa ett barn. Hur kan äpplena bli så? Barnen svarar: nån har trampat på dom, där var maskar i. Vi sorterade äpplen, en rad med stora äpplen och en rad med små äpplen. Sedan skulle vi göra ett stapeldiagram med lego. Barnen fick ta hand om de äpplen som fanns i deras kasse. Vi använde begreppen flest/färst, högst/lägst, stora/små, lika Barnens reflektioner ”Vi samlade äpplen”. ”Räknat hur många äpplen det var”. ”Nån är små och nåna stora”. ”Dom är stora, dom är lilla”.”1,2,3,4,5 äpplen i den raden, 1,2,3,4,5 äpplen – lika många”. ”Tog legoplatta, tog legoklossar på, vi skulle räkna hur många äpplen det skulle va´”. ”Tog lite klossar först – gula sen röda”.”1,2,3,4,5 röda klossar, 1,2,3,4,5 gula klossar”. ”Adam tog bort en kloss, så bli det lilla mer än de stora äpplen”.

3 Drama Vi börjar med att hälsa på varandra på olika sätt. Musiken startar och vi dansar tills musiken stannar, då blir vi förstenade och när musiken startar, så blir det fart på oss igen. Nu kommer trollkarlen fram och simsalabim, så har vi blivit förvandlade till lejon. När trollkarlen säger simsala bom, så sätter vi oss runt ringen igen. Nu sätter vi in påsen med majskorn i mikron och snart har vi många hoppande korn som blir goa popcorn. Avslappnings musiken sätts på och vi varvar ner under tiden som vi får höra på såpbubblesagan. Dramaövningen avslutas alltid med att det kommer såpbubblor. Sedan förvandlats vi till såp - bubblor som svävar i luften tills de smäller och ramlar ner på golvet. Förskolan ska sträva efter att varje barn : utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar utvecklar sin identitet och känner trygghet i den utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga och ta ansvar för gemensamma regler utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp utvecklar sin motorik och koordinationsförmåga utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelse, musik, dans och drama

4


Ladda ner ppt "Varför nio träbitar? Barnens funderingar - Jag ska tänka - Tavlan (whiteboard) Tror ni den fastnar där, undrar Annika. Annika provar och den trillar ner."

Liknande presentationer


Google-annonser