Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Verksamhetsberättelse 2015 Foto: Martin Fransson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Verksamhetsberättelse 2015 Foto: Martin Fransson."— Presentationens avskrift:

1 Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Verksamhetsberättelse 2015 Foto: Martin Fransson

2 Syfte Vad gör Miljösamverkan Västra Götaland? Resultatet av arbetet under 2015

3 Miljösamverkan Västra Götaland är en samverkan mellan

4 I nära samarbete med

5 Samverkan ger framgång!

6 …genom att: »E»Effektivisera tillsynsarbetet »G»Göra likartade bedömningar för mer enhetlig tillsyn »K»Känna trygghet i inspektörsrollen »U»Utveckla vår kompetens och verksamhet »D»Dela erfarenheter om arbetssätt och tillsynsmetoder »A»Använda resurserna bättre 49 gånger bättre tillsyn!

7 Projekt och aktiviteter »Introduktionsutbildning i kommunikation & bemötande »Tillsynsprojekt »Chefssamverkan »Mötesplats Goda exempel

8 Hur deltar vi på miljökontoren? »Bidrar med projektförslag och medverkar vid val av projekt »Använder handläggarstöd vid inspektioner och beslut »Deltar i projektgrupper, tillsynskampanjer, utbildningar »Ingår i styrgrupp och arbetsgrupp

9 Snabba fakta 2015 76 personer deltog i projektgrupper, 24% 76% beredningsgrupp och styrgrupp. 24% 76% 8 projekt, varav 4 har avslutats 5 handläggarstöd och checklistor 4 studiebesök 4 tillsynskampanjer 11 utbildningsdagar

10 Vad kostar det? Budget (kkr) Kostnad 2015 (kkr) Kostnadsram1 360 Kommunförbund och kommuner 907 (totalt maxbelopp) 907 Länsstyrelsen453 Kostnaderna är främst projektledarresurser 2015 kostade det 227 kkr per kommunförbund

11 Kompetens- och utvecklingsprojekt »Kommunikation och bemötande, utbildning »Chefssamverkan »Kontaktpersonsträff »Mötesplats Goda exempel »Aktiviteter enligt aktivitetsplanen

12 Tillsynsprojekt under 2015 »Animaliska biprodukter »Dagvatten »Inomhusmiljö »Märkning av livsmedel »Enskilda avlopp, fosforfällor »REACH »Oljeavskiljare »Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

13 Projekt Animaliska biprodukter Målgrupp: Handläggare på miljökontor och länsstyrelse Handläggarstöd och tillsynskampanj Resultat av tillsynskampanjen: »Många butiker saknade rutiner anpassade efter abp-lagstiftningen »Det brister ofta när det gäller märkning av behållare för abp »Höjd kunskap hos både butiker och inspektörer

14 Projekt Inomhusmiljö Målgrupp: miljökontor Kurs och handläggarstöd Kursen: »Fokuserade på fukt och mögel och ventilation »Högt medelbetyg från kursdeltagarna: 4,2 på en 5-gradig skala

15 Projekt Märkning livsmedel Målgrupp: Miljökontor Handläggarstöd och tillsynskampanj Resultat av tillsynskampanjen: »299 av 526 livsmedel som granskats i projektet följde de nya märkningsreglerna helt »Vanligaste bristen på förpackade livsmedel är att allergener inte framhävs »Det är vanligt att kunden inte får upplysning om allergener i restaurangmat

16 "Det är bra att träffa människor som arbetar med liknande frågor som man själv och få goda exempel på hur man bidrar till en hållbar utveckling." ”Allt hade en liten guldkant!” "Värmen, stämningen som skapades. All entusiasm."

17 Mötesplats Goda exempel Målgrupp: Chefer och medarbetare på miljökontor Anordnades den 26-27 november 2015, Göteborg Regionalt forum för att träffas, dela erfarenheter och tips 250 chefer och medarbetare från Västsverige och Sverige deltog

18 Frågor?


Ladda ner ppt "Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Verksamhetsberättelse 2015 Foto: Martin Fransson."

Liknande presentationer


Google-annonser