Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län"— Presentationens avskrift:

1 Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län
, tel. 040/ Bo Persson, Kommunförbundet Skåne , tel 28 april 2011 Temadag SMHF

2 Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne
Miljösamverkan Skåne Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne Hemsida 28 april 2011 Temadag SMHF

3 Effektivisera miljö- och hälsoarbetet
Mål och Insatser Mål Effektivisera miljö- och hälsoarbetet Insatser Utarbeta handledning för tillsyn (samsyn) Genomföra tillsynskampanjer Anordna seminarier och kurser i anslutning till projekten eller i andra aktuella frågor

4 Projektledningsgrupp
Organisation Styrgrupp Projektledare Projektledningsgrupp Projektgrupper

5 Medverkande Styrgrupp Projektledning
Elisabeth Hellmo, Länsstyrelsen, ordförande Maria Albin, Arbets- och miljömedicinska kliniken Dave Borg, Malmö stad Ola Gustafsson, Länsstyrelsen Ulla Ingers, Helsingborg stad Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun Projektledare Göran Jansson, Länsstyrelsen Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Kansli Länsstyrelsen i Skåne län Kommunförbundet Skåne Projektledning Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen Björn Berséus, Lunds kommun Tommy Danielsson, Kristianstads kommun Ida Persson, Hörby kommun Helena Holmgren, Söderåsens miljöförbund Rickard Sandberg, Ystad- Österlensregionens miljöförbund Christina Rosengren, Malmö stad Jeanette Schlaucher, Lomma kommun Arbetsgrupper Personal på kommunernas miljökontor och länsstyrelsens miljöavdelning

6 Arbetssätt Verksamhetsplaner 2-åriga
Styrgruppen bestämmer miljömålsinriktning Projektledningsgruppen föreslår projekt Kommunerna röstar om vilka projekt som är av störst intresse Detaljerade projektbeställningar utarbetas Kommunerna och länsstyrelserna ombeds bemanna projektarbetsgrupperna

7 Vad har gjorts! Enskilda avlopp Fastbränsleeldning Legionella
Målstyrd tillsyn PCB i byggnader Utfasning av farliga ämnen Utsläpp av växthusgaser Avfall Egenkontroll för fastighetsägare Djurskyddskontroll Kemikaliekontroll enligt Reach Vattenskyddsområden Vägtrafikbuller Hållbart resande Tillsyn av golfbanor Miljökvalitetsnorm partiklar

8

9

10

11

12 Projektet miljökvalitetsnorm Partiklar
Projektet ska leda till ökad kunskap om partiklar och hälsa luftkvalitetsnormer se rapporten Projektet syftar till att förbättra kunskapsläget och därigenom även beräknings- och mätunderlaget för partiklar i Skånes kommuner och att stimulera till ökad samverkan. Förhoppningsvis ökar också intresset och förståelsen för pågående arbete med emissionsdatabasen för Skåne samt kommunernas, Skånes luftvårdsförbunds och länsstyrelsens luftövervakning. Med ett förbättrat underlag ges kommunerna möjlighet att bättre kontrollera halter i relation till miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmål. Projektet ska leda till ökad kunskap om partiklar och hälsa samt luftkvalitetsnormer. Därför har denna kunskapssammanställning tagits fram inom projektets ram. I förlängningen kan detta bidra till bättre luft genom att åtgärder sätts in tidigare och på ett bättre sätt. Denna presentationsserie grundas på en rapport om partiklar inom ramen för Miljösamverkan Skånes projekt MKN Partiklar som kan laddas ner från Miljösamverkan Skånes webbplats Materialet är fritt att använda om ni redovisar var det kommer ifrån. På webbplatsen kan ni också hitta annan information om Miljösamverkan Skåne och material från samtliga projekt. Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Arbetet med detta projekt har pågått under och rapporten har färdigställts under hösten 2009. Projekt miljökvalitetsnorm Partiklar

13

14 Pågår Förorenad mark Kemikalikontroll enligt Reach Växtnäringsläckage
Vattenskyddsområden Vattendirektivet Manual för bygglovsgranskning Kontroll av märkning av livsmedel

15 På gång ( ) Fordonsbranschen – åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar Beredskapsfrågor vid kemikalieolyckor Livsmedel, mobila verksamheter Kemikaliekontroll enligt Reach Tillsyn frisörer Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) från industrin


Ladda ner ppt "Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län"

Liknande presentationer


Google-annonser