Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28 april 2011 Temadag SMHF Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28 april 2011 Temadag SMHF Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län"— Presentationens avskrift:

1 28 april 2011 Temadag SMHF Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län goran.n.jansson@lansstyrelsen.segoran.n.jansson@lansstyrelsen.se, tel. 040/044-25 22 61 Bo Persson, Kommunförbundet Skåne bo.persson@kfsk.sebo.persson@kfsk.se, tel. 0435- 7199 15

2 Miljösamverkan Skåne Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne Hemsida www.miljosamverkanskane.se 28 april 2011 Temadag SMHF

3 Mål och Insatser Mål Effektivisera miljö- och hälsoarbetet Insatser Utarbeta handledning för tillsyn (samsyn) Genomföra tillsynskampanjer Anordna seminarier och kurser i anslutning till projekten eller i andra aktuella frågor

4 Organisation Styrgrupp Projektledare Projektledningsgrupp Projektgrupper

5 Medverkande Styrgrupp Elisabeth Hellmo, Länsstyrelsen, ordförande Maria Albin, Arbets- och miljömedicinska kliniken Dave Borg, Malmö stad Ola Gustafsson, Länsstyrelsen Ulla Ingers, Helsingborg stad Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun Projektledare Göran Jansson, Länsstyrelsen Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Kansli Länsstyrelsen i Skåne län Kommunförbundet Skåne Projektledning Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen Björn Berséus, Lunds kommun Tommy Danielsson, Kristianstads kommun Ida Persson, Hörby kommun Helena Holmgren, Söderåsens miljöförbund Rickard Sandberg, Ystad- Österlensregionens miljöförbund Christina Rosengren, Malmö stad Jeanette Schlaucher, Lomma kommun Arbetsgrupper Personal på kommunernas miljökontor och länsstyrelsens miljöavdelning

6 Arbetssätt Verksamhetsplaner 2-åriga 1.Styrgruppen bestämmer miljömålsinriktning 2.Projektledningsgruppen föreslår projekt 3.Kommunerna röstar om vilka projekt som är av störst intresse 4.Detaljerade projektbeställningar utarbetas 5.Kommunerna och länsstyrelserna ombeds bemanna projektarbetsgrupperna

7 Vad har gjorts! Enskilda avlopp Fastbränsleeldning Legionella Målstyrd tillsyn PCB i byggnader Utfasning av farliga ämnen Utsläpp av växthusgaser Avfall Egenkontroll för fastighetsägare Djurskyddskontroll Kemikaliekontroll enligt Reach Vattenskyddsområden Vägtrafikbuller Hållbart resande Tillsyn av golfbanor Miljökvalitetsnorm partiklar

8

9

10

11

12 Projektet miljökvalitetsnorm Partiklar Projektet ska leda till ökad kunskap om partiklar och hälsa luftkvalitetsnormer »se rapporten Projekt miljökvalitetsnorm Partiklar

13

14 Pågår Förorenad mark Kemikalikontroll enligt Reach Växtnäringsläckage Vattenskyddsområden Vattendirektivet Manual för bygglovsgranskning Kontroll av märkning av livsmedel

15 På gång (2012-2013) Fordonsbranschen – åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar Beredskapsfrågor vid kemikalieolyckor Livsmedel, mobila verksamheter Kemikaliekontroll enligt Reach Tillsyn frisörer Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) från industrin


Ladda ner ppt "28 april 2011 Temadag SMHF Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län"

Liknande presentationer


Google-annonser