Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Proeff III - Hur går vi vidare?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Proeff III - Hur går vi vidare?"— Presentationens avskrift:

1 Proeff III - Hur går vi vidare? 2012-10-10
Göran Björkenström, Energikontoret Skåne Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne

2 Projekten har verkligen satt energieffektiviseringen och energitillsynen på kartan i Skåne. De skånska kommunerna börjar så smått mobilisera sig för att börja bedriva energitillsyn och i samarbete med rådgivarna besöka företagen för att titta på energi-effektiviseringen.

3 Varför då fortsätta? Energitillsynen och företagsrådgivningen är ojämnt fördelad mellan Skånes kommuner. Vissa rådgivare/inspektörer är fortfarande osäkra i sin roll Företagen har börjat arbeta mer med frågan, en framgångsfaktor är engagerad personal och en ledning som prioriterar frågan, vilket inte är fallet i många företag Ska Sverige nå klimat och energieffektiviseringsmålen 2020 och 2050 kan inte denna omställning gå så långsamt som den gör i dagsläget, den måste påskyndas Skånska kommuner behöver arbeta metodiskt och strategiskt med energitillsyn och energirådgivning för att kvalitetssäkra att samtliga företag arbetar med energieffektivisering.

4 Vad händer i PROEFF III? Kommunerna involveras genom erbjudande om deltagande i PROEFF III Kommunerna åtar sig att bedriva energitillsyn och rådgivning till kommunens samtliga företag under projektperioden. I utbyte tillhandahåller projektet bl.a. följande stöd till kommunerna: Energiutbildning (energieffektivisering och ev transporter) Utbildning i hur energikartläggningsrapporter kan bedömas Databas för hantering och registrering av företagens energistatistik Tillsynsbesök på företag med Coach-kommun Miljöjuridiskt stöd för inspektörer Material inför företagsbesök tex. PP, utskicksmaterial, checklistor för olika företagsstorlekar Coaching av miljökontor och rådgivare (av kommuner som kommit längre i frågan) Nätverket för erfarenhetsutbyte inom företagsrådgivning/tillsyn för rådgivare och inspektörer Energimyndigheten deltar aktivt i projektet och använder Skåne som pilotlän för energitillsyn Miljösamverkan Skåne blir referensgrupp

5 Kontakt Veronica Lindeberg: 040-25 21 58
veronica Göran Björkenström:


Ladda ner ppt "Proeff III - Hur går vi vidare?"

Liknande presentationer


Google-annonser