Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12 miljöprövningsdelegationer den 1 juni 2012 och Länsstyrelsens miljöskyddsarbete Miljökonsultträff 2012-09-18 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12 miljöprövningsdelegationer den 1 juni 2012 och Länsstyrelsens miljöskyddsarbete Miljökonsultträff 2012-09-18 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten."— Presentationens avskrift:

1 12 miljöprövningsdelegationer den 1 juni 2012 och Länsstyrelsens miljöskyddsarbete Miljökonsultträff 2012-09-18 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten

2 Miljöavdelningen 2012 Avdelningschef Annelie Johansson Exp Maria Dahlbeck Jeanette Persson Miljö & vatten- strategiska Ola Gustafsson Fiske & vatten- vård Kristian Wennberg Miljöprövning Ingela Valeur Miljötillsyn Tf Charlotte Leander Naturskydd Per-Magnus Åhrén Naturvård Paul-Erik Jönsson Ny indelning fr.o.m. 15 mars 2012

3 Varför? Regeringens beslut om MPD-koncentration –” Reformen har som syfte att åstadkomma en kvalificerad och mer effektiv prövning av B- verksamheter”. Regeringens ambitioner om kortare handläggningstider –” Miljötillstånd ska handläggas fortare”, Lena Ek 13 februari 2012 Kritik från Svenskt Näringsliv, LRF, SBMI m.fl. om för långa processtider –”Miljöinvesteringar – var god dröj”

4 Varför? Krav på en tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn –Regeringens tillsynsskrivelse 2009/10:79 Krav på en målstyrd verksamhet som bidrar till hållbar utveckling –miljömålsprogram, –energi- och klimatstrategin –åtgärdsprogram för vattenförvaltning –TVL- och tillsynsplaner Krav på att effektivisera verksamheten –Riksrevisionen, Finansdepartementet, Lst

5

6 Länsstyrelser med miljöprövning Prövningsdistrikt Dalarnas län, Dalarnas och Gävleborgs län Hallands län, Hallands län Kalmar län, Kalmar och Kronobergs län Norrbottens län, Norrbottens län Skåne län, Skåne och Blekinge län Stockholms län, Stockholms och Gotlands län Uppsala län, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län Västerbottens län, Västerbottens län Västernorrlands län, Västernorrlands och Jämtlands län Västra Götalands län, Västra Götalands län Örebro län, Örebro och Värmlands län Östergötlands län, Östergötlands och Jönköpings län

7 Prövning av miljöfarlig verksamhet Prövning av ekonomiska säkerheter Prövning av avfallstransporter och överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter Prövning enligt minerallagen Företräder Länsstyrelsen i Mark och Miljödomstolen Luftvårdsfrågor, inkl. prövning av handel med handelsrätter Åtgärdsprogram vid överskridande av MKN luftkvalitet och buller Miljömål och miljöövervakning Miljöprövningsenheten

8 Enhetschef Ingela Valeur Luft & vatten KemikalierMark 17 personer, varav 2 resurspersoner som arbetar åt miljötillsyn under 2012 Maria Bouvin Karin Söderholm Johan Fagerquist Susanne Eriksson Frida V Skandevall Lennart Höglind Göran Fagerström Lilian Thurfjell Mats Kvist Anna Nilsson Stefan Fahlstedt Charlotte Jönsson Birgitta Widén Jonny Hallgren Susanne Johansson Håkan Karlström Torsten Dahlgren

9 Syfte med den nya organisationen effektivisera verksamheten genom en koncentration av förekommande arbetsuppgifter på färre antal handläggare och experter, skapa en bättre överblick av verksamheten och därvid underlätta prioriteringar, säkerställa en likartad och rättssäker handläggning inom såväl tillsyn som prövning, skapa ökat förtroende för länsstyrelsens verksamhet genom att inte blanda tillsyns- och prövningsrollen hos en och samma person,

10 Syfte med den nya organisationen möjliggöra en successiv effektivisering av såväl prövning, tillsyn som tillsynsvägledning, frigöra tid för egeninitierad tillsyn och omprövning av äldre miljötillstånd, skapa förutsättningar för att god vattenstatus och en i övrigt hållbar utveckling genom en högre andel förebyggande tillsynsarbete

11 Tillståndsprövning Ingela Valeur ingela.valeur@lansstyrelsen.se 040-25 22 49, 0709-68 94 12

12 Mål med den nya organisationen Miljöprövningsenheten ska i samarbete med MPD minska antalet öppna MPD-ärenden äldre än 3 år med 50 % till halvårsskiftet 2013 och 75 % innan utgången av 2013 (47 st 1 januari 2012) Miljöprövningsdelegationen ska minska det totala antalet öppna MPD-ärenden med 25 % till halvårsskiftet 2013 och med 50 % innan utgången av 2013 (177 st den 1 januari 2012). Handläggningstiden för MPD-ärenden ska från och med år 2014 uppgå till högst sex månader från det att ärendet är komplett.

13 Pågående prövningsärenden Skåne och Blekinge 148 öppna ärenden (varav 33 JK- ärenden)

14 Branscher med flest pågående ärenden Avfall Infrastruktur, hamnar Vindkraft Täkter

15 Fokus hösten 2012 ”Cold case group” Täktärenden Vindkraftsärenden Övriga prövningsärenden Materialhushållning Samordning övriga MPD-län

16 Standardisering Ökat fokus på samrådsprocessen Handläggning av ansökan + MKB Färre kompletteringar Effektivare remisshantering Löpande beredning Effektivare kommunicering Korta och koncisa beslut Nödvändiga villkor


Ladda ner ppt "12 miljöprövningsdelegationer den 1 juni 2012 och Länsstyrelsens miljöskyddsarbete Miljökonsultträff 2012-09-18 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser