Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsmiljöträff den 25 mars 2010 Vad har hänt sedan sist? Styrgruppens sammansättning Projektledningsgruppens sammansättning Tackföreställning dec 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsmiljöträff den 25 mars 2010 Vad har hänt sedan sist? Styrgruppens sammansättning Projektledningsgruppens sammansättning Tackföreställning dec 2009."— Presentationens avskrift:

1 Länsmiljöträff den 25 mars 2010 Vad har hänt sedan sist? Styrgruppens sammansättning Projektledningsgruppens sammansättning Tackföreställning dec 2009 Klara rapporter Ny VP 2010 – 2011 Projekt 2010 – 2011 har påbörjats

2 Styrgrupp Kommunerna Dave Borg, Malmö Ulla Ingers, Helsingborg Sven-Inge Svensson, Hässleholm Länsstyrelsen Elisabeth Hellmo, ordförande Harald Arnell Charlotta Kamaterou, adjungerad Arbets- och Miljömedicinska kliniken Maria Albin Projektledarna Miljösamverkan Skåne - adjungerade Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen

3 Projektledningsgrupp Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Ingegerd Andersson, Malmö Björn Berséus, Lund Tommy Danielsson, Kristianstad Helena Holmgren, Söderåsens miljöförbund Ida Persson, Hörby Rickard Sandberg, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Jeanette Schlaucher, Lomma

4 Tackföreställning 3 december 2010 Hässleholm Kulturhus Alla medverkande i Miljösamverkan Skånes projekt Kort presentation av vilka projekt som gjorts Erfarenheter från projektarbetet Föreläsning ”Tänker inte alla som jag?!”

5

6 Verksamhet 2005 – 2007 PCB i byggnader Utfasning av farliga ämnen Enskilda avlopp Fastbränsleeldning Legionella Målstyrd tillsyn Utsläpp av växthusgaser (Energi och transporter i tillsynen)

7

8 Klara rapporter från VP 2008 - 2009 Reach Partiklar Egenkontroll fastighetsägare Vattenskyddsområden Hållbart resande Avfall Vägtrafikbuller … kommer snart: Tillsyn av golfbanor

9 Slutrapporter fr o m VP 2008 - 2009 Rapporterna dateras fortsättningsvis –Fastställd datum (ex 2010-02-05) styrgruppen fastställer eller godkänner –Senast reviderad datum (ex 2010-03-25) –Rättelseblad på hemsidan (ändring markerad) –På webben finns bara den senaste versionen

10 Ny VP 2010 - 2011 Projekten redan kända genom utsänd info … och i samband med förfrågan om medverkan i projerktarbetsgrupperna VP´n skickas ut som pdf-dokument Även en kortversion kommer inom kort … Avslutningsaktivitet i slutet av 2011 med fokus på utvärdering av arbetet

11 Projekt 2010 - 2011 Start 2010Dec 20102011Dec 2011 1.Reach 2.Förorenad mark 3.Växtnäringsläckage 4.Vattendirektivet Vattenskyddsområden 5.Manual för bygglovs- och plangranskning 6.Livsmedel; kontroll av märkning 7.Klimatanpassning 5 mars 2 februari 26 januari 2 februari 16 mars 20 januari Rapport Tillsyn Avslut juni Tillsyn Avslut/rapport

12 Reach Delrapport 15 juni 2009 Inget besked ännu om fördelning av tillsynsansvaret – projektet förlängs t.o.m. 2011 5 oktober 2010: Workshop klassificering enl. CLP (tydlig praktisk inriktning med gruppövningar) Bevakning av tillsynsförordningen Jan 2011 – mars 2011; Vägledningsdokument tas fram Mars 2011; Tillsynsseminarium, presentation vägledningsdokument tillsynskampanj April – okt 2011; Tillsynskampanj Dec 2011; Presentation resultat från tillsynskampanjen

13 Förorenad mark Projektmål är att kommunerna kommer igång med inventering enl. MIFO Våren; Framtagande diverse material –Inf till VU/fastighetsägare –Mallar för inhämtande av uppgifter från VU, föreläggande 15 september 2010: Utbildning MIFO Sept. – Maj 2011: Inventering (inkl. diskussion klassning) Maj – Juni 2011: Kommunicering av riskklassningen Juni 2011: inläggning av uppgifter i databas Juni 2011: Projektavslut

14 Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage Projektmål är att ta fram checklista och informationsmaterial samt vägledning med lagstöd och bedömningsgrunder till checklistan. Huvudfokus är ett handläggarstöd. 23 september; Seminarium med presentation av projektmaterial samt information/utbildning inom växtnäringsområdet Okt/Nov; Ev. efterföljande utbildning 2011; Tillsynskampanj December 2011: Projektavslut

15 Vattendirektivet inkl. uppföljningsprojekt Vattenskyddsområden Delas upp i två arbetsgrupper Vattendirektivet Projektmål är att ta fram stöddokument för prövning, tillsyn och miljöövervakning 17 maj; Utbildningsdag Projektavslut december 2011 Vattenskyddsområden, uppföljningsprojekt Handledning anmälnings- och tillståndsärenden Begränsad tillsynskampanj 2011 Projektavslut december 2011

16 Vattenskyddsområden Ambitiöst projektupplägg, många sakfrågor Behov av fler arbetsgruppsdeltagare Förslag …? Ta med önskemålet hem

17 Manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning Underlätta för miljöhandläggare att granska såväl planer som bygglov Ange viktiga sakområden – bra yttranden Arbetsgruppen en mix av miljöhandläggare från olika kommunala förvaltningsstrukturer och kommunstorlekar, kommunala plan- och bygglovshandläggare samt handläggare på länsstyrelsen Kompetensuppbyggnad –inom arbetsgruppen –spridning genom manual och seminarium Avslut december 2011

18 Livsmedel ; kontroll av märkning Effektiv och likartad tillsyn Förenklad och tydligare hantering av märkningsärenden Kompetenshöjning hos inspektörerna Säkerställa konsumentens rätt till varor med korrekt märkning Öka kunskapen hos verksamhetsutövarna och branschen

19 Livsmedel ; kontroll av märkning Presentation av upplägget på länsträffen för livsmedelsinspektörer i Ystad 2010-04-14 Sammanställa info-material, handläggningsrutiner, checklistor etc Seminarium om märkning i samband med länsträffen hösten 2010 Informationskampanj till aktuella verksamheter början av 2011 Kontrollkampanj på butiker med importerade livsmedel i riskklass 4 och 5 samt manuell hantering och förpackning av färdigrätter Slutrapport december 2011

20 Klimatanpassningsåtgärder ur ett skånskt perspektiv Klimatsamverkan Skåne … ??

21 Övrigt Aktualitetsgranskning av tidigare projektrapporter Fuktmätningskurs / fuktkurs ? Projektönskemål inför 2012 - 2013 ?


Ladda ner ppt "Länsmiljöträff den 25 mars 2010 Vad har hänt sedan sist? Styrgruppens sammansättning Projektledningsgruppens sammansättning Tackföreställning dec 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser