Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi Mars 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi Mars 2014."— Presentationens avskrift:

1 Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi Mars 2014

2 Sveriges andelar av världens: procent Källa: Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, PPI, FAO,

3 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2012 Källa: Skogsindustrierna, CEPI, PPI, FAO, nationella föreningar

4 Vi har stor regional betydelse Massa- och pappersindustrinSågverksindustrin

5 Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi; andel av total industrisektor % Källa: SCB 9 – 11 % 15 - 20 % Källa: SCB Företagens ekonomi, Investeringsenkät resp Utrikeshandelsstatistik

6 Skogsindustrin -- nyckeltal 2012 Omsättning 206 mrd SEK Förädlingsvärde 46 mrd Sysselsättning 58 000 Export 123 mrd SEK Investeringar 9 mrd SEK % Andel av industrin totalt, % Källa: SCB Företagens ekonomi, preliminära uppgifter för 2012

7 Central betydelse för regional utveckling och arbetsmarknad 18−30 % av direkt sysselsatta i länens industri 24-48% av industrins produktionsvärde i länen 17-38% av industrins förädlingsvärde i länen I län med avfolknings- och sysselsättnings- svårigheter är skogsindustrin en ledande industrigren Redovisade siffror gäller för orangemarkerade län Källa: SCB Regional statistik 2011

8 Anställda i skogsnäringen 1 000-tal Källa: SCB Företagens ekonomi, preliminära uppgifter för 2012 10 20 Totalt antal anställda: 73 000 Massa- och pappersindustrin Snickeri- och skivindustrin mm Sågverksindustrin Förpacknings- och annan pappersvaruindustri Skogsbruket

9 Antal anställda inom skogsindustrin per län 2011 Källa: SCB Regional statistik 2011 Skogsindustrin SNI kod 16, 17

10 Antal anställda inom skogsindustrin per län 2011 Källa: SCB Regional statistik 2011

11 Anställda Skogsindustrins andel av länets industrianställda 2011 Källa: SCB Regional statistik 2011 Skogsindustrin SNI kod 16, 17 Industrin SNI kod 10-33

12 * Baserat på beräkningar av SCB, input-output-tabeller avseende år 2005. *) avser branscher som levererar varor och tjänster till skogsindustrin.

13 Export och import av några varugrupper 2013 Källa: SCB Total export: 1 091 miljarder kronor (2012: 1 170 miljarder kronor) Total import: 1 040 miljarder kronor (2012: 1 111 miljarder kronor )

14 Handel med skogsindustriprodukter 2013 Källa: SCB Miljarder kronor

15 Mdr SEK Källa: SCB oktoberenkät 2013, Löpande penningvärde Investeringar i skogsindustrin Anläggningar i Sverige 1980 – 2014

16

17 Skogsindustrins betydelse -- sammanfattning ● Förädlar framgångsrikt den svenska virkesråvaran ● Världsledande exportör, nr 3 i världen av massa, papper, trävaror sammanlagt ● Utgör 9 à 11 % av industrins sysselsättning, förädlings- respektive produktionsvärde ● Exporterade för 120 miljarder år 2013 (- 2%); 11 % av varuexporten ● Liten import av insatsvaror  stort bidrag till handelsbalansen ● Nära 58 000 anställda; i skogsnäringen 73 000 anställda (dvs med skogsbruket inkluderat); inklusive indirekt sysselsättning hos leverantörer och underleverantörer uppemot 200 000 ● Investerade för nära 9 miljarder år 2013, motsvarar omkring 15 procent av investeringar i hela industrin ● Stor regional betydelse – i 5 av landets 21 län finns 21 % eller mer av de industrianställda i skogsindustrin ● Starkt skogsindustrikluster ● Högteknologiska processer

18


Ladda ner ppt "Skogsindustrins betydelse för Sveriges ekonomi Mars 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser