Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten mars 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten mars 2011."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten mars 2011

2 Förtroendeindikatorn samt genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” 2000-november 2010.

3 Svenska kronor per Euro Januari 2000-Februari 2011

4 Prisutveckling för timmer fritt skogsbilväg 2006-2010. Hela Sverige. Leveransvirke.

5 Produktion av sågade trävaror i Sverige per månad 2000-januari 2011, glidande 12 månaders medelvärde

6 Lagret av sågade trävaror vid sågverk januari 2005-januari 2011.

7 Svenska sågverks leveranser januari- december 2010. Fördelning per marknad.

8 Sveriges export och hemmamarknadsleveranser

9 Produktionen av sågade trävaror i Europa (inkl. Ryssland) och Nordamerika, 1999-2010

10 Produktionen av sågade trävaror i fyra Europeiska länder, 2007-2010.

11 Konfidensindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–februari 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

12 Produktion av avsalumassa i Sverige per månad 2000–januari 2011, glidande 12 månaders medelvärde

13 Svenska kronor per USD januari 2000 –februari 2010 Källa: Riksbanken

14 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m februari 2010 ( i UDS samt omräknat till SEK) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna SEK USD

15 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring helår 2010/helår 2009 Källa: European Pulp Industry Sector

16 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring jan–jan 2011/jan–jan 2010 Källa: European Pulp Industry Sector

17 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ” Pappers– och pappindustrin” januari 2000–februari 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

18 Produktion av papper i Sverige per månad 2000– januari 2011, glidande 12 månaders medelvärde

19 Procentuell förändring av pappersproduktionen för vissa marknader, helår 2009/2008 och helår 2010/2009 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

20 Produktion av papper, fördelat på produktslag inom Cepi 2009/2010 Källa: CEPI

21 Import av rundvirke till Sverige, 2003-2010 Källa: SCB

22 Export av rundvirke från Sverige, 2003–2010 Källa: SCB

23 Industrins orderingång för sågverks–, massa– och pappersindustrin, fasta priser kalenderkorrigerad och säsongsrensad per kvartal 2007–2010 Källa: SCB

24 Procentuell utveckling av exportvärde respektive exportvolym för papper, massa och sågade trävaror Källa: SCB, Skogsindustrierna

25 Skogsindustrin har stor regional betydelse Källa: SCB Regional statistik 19−28 % av direkt sysselsatta i länens industri 20−42 % av industrins produktionsvärde i länen 18−38 % av industrins förädlingsvärde i länen I de län som är orangefärgade på kartan utgör skogsindustrin:

26 Källa: SCB Regional statistik 2008 Anställda Skogsindustrins andel av länets industrianställda 2008


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten mars 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser