Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Juni 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Juni 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Juni 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

2 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetade timmar, medelarbetstid och sysselsättning Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

3 Konjunkturläget Juni 2007 Produktion Index 2000=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

4 Konjunkturläget Juni 2007 Produktion i näringslivet Index 2000=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

5 Konjunkturläget Juni 2007 Konfidensindikator för industrin Nettotal, säsongrensade månadsvärden

6 Konjunkturläget Juni 2007 Konfidensindikator för byggverksamhet Nettotal, säsongrensade månadsvärden

7 Konjunkturläget Juni 2007 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

8 Konjunkturläget Juni 2007 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

9 Konjunkturläget Juni 2007 Produktion och arbetade timmar i näringslivet Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

10 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetade timmar Index 2000=100, säsongrensade kvartalsvärden

11 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetade timmar i näringslivet Index 2000=100, säsongrensade kvartalsvärden

12 Konjunkturläget Juni 2007 Sysselsatta Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

13 Konjunkturläget Juni 2007 Nyanmälda lediga platser och varsel om uppsägning Tusental, 3-månaders glidande medelvärde

14 Konjunkturläget Juni 2007 Nyanmälda lediga platser och antalet sysselsatta Årlig procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde

15 Konjunkturläget Juni 2007 Anställningsplaner i detaljhandel och privata tjänstenäringar Nettotal, säsongrensade månadsvärden

16 Konjunkturläget Juni 2007 Anställningsplaner i tillverkningsindustri och byggindustri Nettotal, säsongrensade månadsvärden

17 Konjunkturläget Juni 2007 Sysselsatta, timmar och medelarbetstid Index 1994=100, säsongrensade kvartalsvärden

18 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Juni 2007 Reguljär sysselsättningsgrad Procent av befolkningen i åldern 20-64 år, säsongrensade kvartalsvärden

20 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetskraft och sysselsättning Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

21 Konjunkturläget Juni 2007 Befolkning Procent av befolkningen 16-64 år

22 Konjunkturläget Juni 2007 Reguljärt studerande och sjuka utanför arbetskraften Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

23 Konjunkturläget Juni 2007 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

24 Konjunkturläget Juni 2007 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel företag, procent, kvartalsvärden

25 Konjunkturläget Juni 2007 Regional och yrkesmässig obalans Andel företag, procent

26 Konjunkturläget Juni 2007 Främsta hindret för företagens produktion Andel företag, procent, kvartalsvärden

27 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetsmarknadsgap, timlön och UND1X-inflation Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

28 Konjunkturläget Juni 2007 Faktiskt respektive potentiellt arbetade timmar Miljoner, säsongrensade kvartalsvärden

29 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

30 Konjunkturläget Juni 2007 BNP-gap och produktivitetsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiell produktivitet, säsongrensade kvartalsvärden


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Juni 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."

Liknande presentationer


Google-annonser