Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 28 november 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 28 november 2014."— Presentationens avskrift:

1 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 28 november 2014

2 BNP – kvartal 3, 2014 Kvartal 3 Kalenderkorrigerad2,1 Faktisk2,1 Säsongrensad0,3 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

3 Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP

4 Försörjningsbalans kvartal 3 FörsörjningsbalansSäsongrensadBidrag Hushållens konsumtion0,0 Offentlig konsumtion0,40,1 Fasta br. investeringar1,10,2 Lagerinvesteringar0,2 Export0,70,3 Import1,3-0,5 BNP0,3 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med föregående kvartal

5 BNP från produktionssidan kvartal 3 KalenderkorrigeratVolymutvecklingBidrag Näringslivet2,11,5 Varuproducenter0,10,0 Tillverkningsindustrin-2,8-0,4 Tjänsteproducenter3,21,5 Handel4,10,4 Offentliga myndigheter1,80,3 Produktskatter netto1,90,2 BNP2,1 Samtliga uppgifter är kalenderkorrigerade och anges i procent om inte annat anges

6 Försörjningsbalans kvartal 3 FörsörjningsbalansFaktisk utveckling Bidrag Hushållens konsumtion2,41,2 Offentlig konsumtion2,30,6 Fasta bruttoinvesteringar4,00,9 Lagerinvesteringar0,8 Export2,61,2 Import6,2-2,5 BNP2,1 Samtliga uppgifter avser procentuell utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

7 Hushållens konsumtion Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

8 Hushållens konsumtion COICOPBeskrivningFaktisk utveckling Bidrag 01Livsmedel 3,50,4 02Alkohol och tobak 1,20,0 03Kläder och skor -0,10,0 04Boende 1,60,4 05Möbler 5,90,3 06Hälso- och sjukvård 3,50,1 07Transporter och fordon 4,20,5 08Kommunikation 2,30,1 09Fritid och underhållning 1,50,2 10Utbildning 1,80,0 11Hotell och restaurang 3,20,2 12Övriga varor och tjänster 4,10,4 15Svensk konsumtion utomlands 9,10,5 16Utländsk konsumtion i Sverige 15,0-0,8 Hushållskonsumtion totalt exkl. HIO 2,4

9 Offentlig konsumtion Kvartal 2 Offentlig konsumtion2,3 Staten3,2 Primärkommuner2,0 Landsting2,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

10 Fasta bruttoinvesteringar

11 InvesteringstypUtvecklingBidrag Bostäder18,83,2 Övriga byggnader och anläggningar 8,62,1 Transportmedel-5,8-0,3 IKT-utrustning-5,5-0,3 Övriga maskiner och inventarier samt vapensystem -6,4-1,4 Forskning och utveckling-0,3-0,1 Datorprogram och databaser6,80,7 Totala investeringar4,0

12 Fasta bruttoinvesteringar Investerande branschUtvecklingBidrag Näringslivet4,2 3,4 Varuproducenter-0,9 -0,3 Tillverkningsindustri-1,7 -0,3 Tjänsteproducenter7,4 3,6 Offentliga myndigheter3,6 0,7 Totala investeringar4,0 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

13 Lagerinvesteringar, bidrag till BNP

14 Lagerinvesteringar LagertypBidrag Industrins lager0,2 Handelns lager0,7 Övriga lager-0,1 Lager totalt0,8 Samtliga uppgifter avser procentenheter

15 Export och import Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)

16 UtvecklingBidrag Export2,61,2 Varor1,5 Tjänster5,1 Import6,2-2,5 Varor5,4 Tjänster8,1 Exportnetto*-1,3 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges * Avser exportnettots bidrag till BNP-utvecklingen Export och import

17 Arbetsinsats Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år

18 TotaltNäringslivOffentliga myndigheter Antalet sysselsatta1,92,11,2 Arbetade timmar Faktiska2,92,82,9 Kalenderkorrigerade2,92,82,9 Säsongrensade1,21,40,8 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges Arbetsinsats

19 Revideringar 2013 FörsörjningsbalansSept.Nov.Rev. Hushållens konsumtion2,11,9-0,2 Offentlig konsumtion1,60,7-0,9 Fasta br. investeringar-0,1-0,4-0,3 Lagerinvesteringar0,1 0,0 Export-0,5-0,2-0,3 Import-0,8-0,7-0,1 BNP1,51,3-0,2 Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges

20 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 3 2014 Kv3 2013 Kv4 2013 Kv1 2014 Kv2 2014 Kv3 2014 Disp ink, nominell2,7 3,2 Disp ink, real1,61,52,22,3 Sparkvot11,87,413,625,711,9 Sparkvot, individuellt4,2-0,15,018,64,1 Samtliga uppgifter är i procent om inget annat anges

21 Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling (%)

22 Hushållssektorns sparkvot (%)

23 Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 3 2014 Primärinkomstsaldot +3,7% Löner +3,9% Kapitalinkomstnetto +6,8% Transfereringsinkomsterna +/-0,0% Transfereringsutgifterna +1,7% Disponibel inkomst +3,2% Konsumtionsutgifter i LP+3,4% Sparandet+2,3 mdkr Finansiellt sparande +0,3 mdkr

24 Revideringar i hushållssektorn 1993 kv. 1 – 2014 kv. 2 Hela tidserien har setts över avseende försäkringsberäkningarna. Från första kvartalet 2008 påverkas saldoposterna disponibel inkomst, sparande och finansiellt sparande. Revideringar:  Sparandet 2014 k1: +1,0 mdr kr till 68 mdr kr  Sparandet 2014 k2: +0,4 mdr kr till 161 mdr kr  För 2008 k1 till 2013 k1 har sparandet och finansiella sparandet reviderats upp ca 0,5-2 mdr kr per kvartal.

25

26 Finansiellt sparande 2014 kv. 3 (mdkr)

27 Revideringar 2013  Ner med 1,0 mdkrTill -51,3 mdkr Största revideringar (+) Prod.skatter -0,9 mdkr (-) Konsumtion (netto)+0,8 mdkr (-) Ränteutgifter-0,4 mdkr (-) Investeringar (netto)+0,3 mdkr

28 Revideringar 2014kv1+2  Kv1 ner med 0,5 mdkrTill -19,3 mdkr  Kv2 ner med 0,3 mdkrTill +7,5 mdkr Största revideringar (+) Lägre mervärdesskatt (Kv1+2) (-) Högre kapitaltransfereringar (Kv1) (-) Generella revideringar av konsumtion och investeringar (Kv1+2)

29 Offentliga förvaltningens finansiella sparande 2012 – 2014kv3 Helår 2012 Helår 2013 1-3kv 2014 Finansiellt sparande -34,1-51,3-31,8 BNP3 6853 7752 875 % av BNP-0,9-1,4-1,1 Löpande priser miljarder kronor samt procent

30 Mer information om nationalräkenskaperna! Hemsida: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik- efter- amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskap er/Nationalrakenskaper-kvartals--och- arsberakningar/ Skicka frågor till: NRINFO@scb.se


Ladda ner ppt "BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande Pressmaterial 28 november 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser